Suggestions made 26
Translations made 39
Last login June 9, 2016, 11:06 a.m.
Registration date June 6, 2016, 9:16 a.m.

Projects

MultiMC5

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

When User Action Translation
a year ago DoNotSpamPls New translation MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Сървъра за удостоверяване не изпрати ключ за достъп.
a year ago DoNotSpamPls New translation MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Сървъра за удостоверяване се опита да промени клиентския ключ. Това не се поддържа.
a year ago DoNotSpamPls New translation MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Сървъра за удостоверяване не изпрати клиентски ключ.
a year ago DoNotSpamPls New translation MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Моля въведете Вашите потребителско име и парола за Mojang или Minecraft за да добавите Вашия акаунт.
a year ago DoNotSpamPls New translation MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Акаунти
a year ago DoNotSpamPls New translation MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
&Без акаунт по подразбиране
a year ago DoNotSpamPls Translation changed MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Не избирай акаунт по подразбиране. Това ще накара MultiMC всеки път да Ви пита за избор на акаунт когато стартирате инстанция, която няма своя настройка.
a year ago DoNotSpamPls New translation MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Не избирай акаунт по подразбиране. Това ще накара MultiMC всеки път да Ви пита за избор на акаунт когато стартирате инстанция, която няма своя настройка
a year ago DoNotSpamPls Suggestion accepted MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
&Настрой по подразбиране
a year ago DoNotSpamPls Suggestion accepted MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
<html><head/><body><p>Настроите текущо избрания акаунт за активен. Активният акаунт е акаунта който се използва за влизане (освен ако не е настроено другояче в настройките на определена инстанция).</p></body></html>
Browse all changes for user