Suggestions made 26
Translations made 39
Last login June 9, 2016, 11:06 a.m.
Registration date June 6, 2016, 9:16 a.m.

Projects

MultiMC5

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

When User Action Translation
11 months ago DoNotSpamPls New translation MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Сървъра за удостоверяване не изпрати ключ за достъп.
11 months ago DoNotSpamPls New translation MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Сървъра за удостоверяване се опита да промени клиентския ключ. Това не се поддържа.
11 months ago DoNotSpamPls New translation MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Сървъра за удостоверяване не изпрати клиентски ключ.
11 months ago DoNotSpamPls New translation MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Моля въведете Вашите потребителско име и парола за Mojang или Minecraft за да добавите Вашия акаунт.
11 months ago DoNotSpamPls New translation MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Акаунти
11 months ago DoNotSpamPls New translation MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
&Без акаунт по подразбиране
11 months ago DoNotSpamPls Translation changed MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Не избирай акаунт по подразбиране. Това ще накара MultiMC всеки път да Ви пита за избор на акаунт когато стартирате инстанция, която няма своя настройка.
11 months ago DoNotSpamPls New translation MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Не избирай акаунт по подразбиране. Това ще накара MultiMC всеки път да Ви пита за избор на акаунт когато стартирате инстанция, която няма своя настройка
11 months ago DoNotSpamPls Suggestion accepted MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
&Настрой по подразбиране
11 months ago DoNotSpamPls Suggestion accepted MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
<html><head/><body><p>Настроите текущо избрания акаунт за активен. Активният акаунт е акаунта който се използва за влизане (освен ако не е настроено другояче в настройките на определена инстанция).</p></body></html>
Browse all changes for user