Translate

AboutDialog|
© 2012-2017 MultiMC Contributors
SourceTranslationState
4
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
p, li { white-space: pre-wrap; }
</style></head><body style=" font-family:'Noto Sans'; font-size:12pt; font-weight:400; font-style:normal;">
<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt;"><br /></p></body></html>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
p, li { white-space: pre-wrap; }
</style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:11pt; font-weight:400; font-style:normal;">
<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt;"><br /></p></body></html>
5
Platform:
Plattform:
6
Build Number:
Utgåve-nummer:
7
Channel:
Kanal:
8
<html><head/><body><p>MultiMC is a custom launcher that makes managing Minecraft easier by allowing you to have multiple instances of Minecraft at once.</p></body></html>
<html><head/><body><p>MultiMC är ett program för att hantera och starta flera instanser av Minecraft samtidigt.</p></body></html>
9
© 2012-2017 MultiMC Contributors
© 2013-2016 MultiMC Medhjälpare
10
Credits
Lista över medverkande
11
No Language file loaded.
Jan Dalheimer.
12
License
Licens
13
Forking/Redistribution
Förgrening ("Forking")/Fördelning
14
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
p, li { white-space: pre-wrap; }
</style></head><body style=" font-family:'Noto Sans'; font-size:12pt; font-weight:400; font-style:normal;">
<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:11pt;">We keep MultiMC open source because we think it's important to be able to see the source code for a project like this, and we do so using the Apache license.</span></p>
<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:11pt;"><br /></p>
<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:11pt;">Part of the reason for using the Apache license is we don't want people using the &quot;MultiMC&quot; name when redistributing the project. This means people must take the time to go through the source code and remove all references to &quot;MultiMC&quot;, including but not limited to the project icon and the title of windows, (no *MultiMC-fork* in the title).</span></p>
<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:11pt;"><br /></p>
<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:11pt;">The Apache license covers reasonable use for the name - a mention of the project's origins in the About dialog and the license is acceptable. However, it should be abundantly clear that the project is a fork </span><span style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:11pt; font-weight:600;">without</span><span style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:11pt;"> implying that you have our blessing.</span></p></body></html>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">↵
<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">↵
p, li { white-space: pre-wrap; }↵
</style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:11pt; font-weight:400; font-style:normal;">↵
<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Vi låter MultiMC vara öppen källkod eftersom att vi tycker att det är viktigt att kunna se källkoden för att projekt som detta, och vi gör det genom att använda oss utav Apache licensen.</p>↵
<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p>↵
<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Del av anledningen till valet av Apache licensen är att vi inte vill att folk använder namnet &quot;MultiMC&quot; när de själva fördelar programvaran. Det innebär att man blir tvungen att gå igenom källkoden och ta bort alla referenser till &quot;MultiMC&quot;, inkluderande men inte begränsat till projektets logotyp och texten i fönsternas titlar (inget *MultiMC-fork* i titeln).</p>↵
<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p>↵
<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Apache licensen tillåter ett resonabelt användande av namnet; du kan t.ex. nämna projektets ursprung i &quot;Om&quot; dialogen och licensen. Det måste dock vara tydligt klarlagt att projektet är en förgrening <span style="font-weight:600;">utan</span> att implicera att du har vår välsignelse.</p></body></html>
Max has suggested
© 2013-20167 MultiMC Medhjälpare

Loading…

Things to check

Glossary

Source Translation
No related strings were found in the glossary.

Source information

Context
AboutDialog|
Source string location
src/application/dialogs/AboutDialog.ui:168
Source string age
a year ago
Translation file
sv.po, translation unit 9
String priority
Medium