Translate

AboutDialog|
© 2012-2017 MultiMC Contributors
SourceTranslationState
4
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
p, li { white-space: pre-wrap; }
</style></head><body style=" font-family:'Noto Sans'; font-size:12pt; font-weight:400; font-style:normal;">
<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt;"><br /></p></body></html>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">↵
<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">↵
p, li { white-space: pre-wrap; }↵
</style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:11pt; font-weight:400; font-style:normal;">↵
<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt;"><br /></p></body></html>
5
Platform:
Platforma:
6
Build Number:
Numer wydania:
7
Channel:
Kanał:
8
<html><head/><body><p>MultiMC is a custom launcher that makes managing Minecraft easier by allowing you to have multiple instances of Minecraft at once.</p></body></html>
<html><head/><body><p>MultiMC jest launcherem, który umożliwia łatwiejsze zarządzanie Minecraftem przez dostęp do różnych instancji Minecrafta.</p></body></html>
9
© 2012-2017 MultiMC Contributors
© 2013 Współpracownicy MultiMC
10
Credits
Autorzy
11
No Language file loaded.
Pliki lokalizacyjne nie zostały wczytane.
12
License
Licencja
13
Forking/Redistribution
Rozwidlania/Redystrybucja
14
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
p, li { white-space: pre-wrap; }
</style></head><body style=" font-family:'Noto Sans'; font-size:12pt; font-weight:400; font-style:normal;">
<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:11pt;">We keep MultiMC open source because we think it's important to be able to see the source code for a project like this, and we do so using the Apache license.</span></p>
<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:11pt;"><br /></p>
<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:11pt;">Part of the reason for using the Apache license is we don't want people using the &quot;MultiMC&quot; name when redistributing the project. This means people must take the time to go through the source code and remove all references to &quot;MultiMC&quot;, including but not limited to the project icon and the title of windows, (no *MultiMC-fork* in the title).</span></p>
<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:11pt;"><br /></p>
<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:11pt;">The Apache license covers reasonable use for the name - a mention of the project's origins in the About dialog and the license is acceptable. However, it should be abundantly clear that the project is a fork </span><span style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:11pt; font-weight:600;">without</span><span style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:11pt;"> implying that you have our blessing.</span></p></body></html>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">↵
<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">↵
p, li { white-space: pre-wrap; }↵
</style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:11pt; font-weight:400; font-style:normal;">↵
<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Będziemy utrzymywać kod źródłowy MultiMC, ponieważ myślimy, że ważne jest zobaczenie kodu źródłowego dla takiego projektu i robimy to używając licencji Apache.</p>↵
<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p>↵
<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Jednym z powodów używania licencji Apache jest to, że nie chcemy, aby ludzie używali nazwy &quot;MultiMC&quot; podczas ponownej dystrybucji projektu. To oznacza, że ludzie muszą znaleźć czas na zajrzenie w kod oraz usunięcie wszystkich referencji do &quot;MultiMC&quot;, łącznie z ikoną pulpitu i nazwą programu, (nie może zawierać *MultiMC-fork* w tytule).</p>↵
<p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p>↵
<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Licencja Apache obejmuje rozsądne użycie nazwy - wzmianki o początkach projektu w zakładce 'O programie' jest dopuszczalne. Jednakże, powinno być oczywiste, że projekt jest rozwidleniem <span style=" font-weight:600;">bez</span> znaczenia, że masz nasze błogosławieństwo.</p></body></html>
Ktoś Ktosiowski has suggested
© 20132-2017 WsSpóołpeczność i Autoracowniczy MultiMC
Anonymous user has suggested
© 20132-2017 WspółpPatracownicy MultiMC
adalbertus has suggested
© 20132-2017 WspółpPatracownicy MultiMC

Loading…

Things to check

Glossary

Source Translation
No related strings were found in the glossary.

Source information

Context
AboutDialog|
Source string location
src/application/dialogs/AboutDialog.ui:168
Source string age
a year ago
Translation file
pl.po, translation unit 9
String priority
Medium