Translate

AccountListPage|
&No Default
SourceTranslationState
22
&Add
&Добави
23
&Remove
&Премахни
24
<html><head/><body><p>Set the currently selected account as the active account. The active account is the account that is used to log in (unless it is overridden in an instance-specific setting).</p></body></html>
<html><head/><body><p>Настроите текущо избрания акаунт за активен. Активният акаунт е акаунта който се използва за влизане (освен ако не е настроено другояче в настройките на определена инстанция).</p></body></html>
25
&Set Default
&Настрой по подразбиране
26
Set no default account. This will cause MultiMC to prompt you to select an account every time you launch an instance that doesn't have its own default set.
Не избирай акаунт по подразбиране. Това ще накара MultiMC всеки път да Ви пита за избор на акаунт когато стартирате инстанция, която няма своя настройка.
27
&No Default
&Без акаунт по подразбиране
28
Opens a dialog to select and upload a skin image to the selected account.
29
&Upload Skin
30
Accounts
Акаунти
31
Please enter your Mojang or Minecraft account username and password to add your account.
Моля въведете Вашите потребителско име и парола за Mojang или Minecraft за да добавите Вашия акаунт.
32
Analytics

Loading…

Glossary

Source Translation
No related strings were found in the glossary.

Source information

Context
AccountListPage|
Source string location
src/application/pages/global/AccountListPage.ui:96
Source string age
2 years ago
Translation file
bg.po, translation unit 27
String priority
Medium