Translate

AnalyticsWizardPage|
<html><body><p>MultiMC sends anonymous usage statistics on every start of the application. This helps us decide what platforms and issues to focus on.</p><p>The data is processed by Google Analytics, see their <a href="https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en">article on the matter</a>.</p><p>The following data is collected:</p><ul><li>A random unique ID of the MultiMC installation.<br />It is stored in the application settings (multimc.cfg).</li><li>Anonymized (partial) IP address.</li><li>MultiMC version.</li><li>Operating system name, version and architecture.</li><li>CPU architecture (kernel architecture on linux).</li><li>Size of system memory.</li><li>Java version, architecture and memory settings.</li></ul><p>If we change the tracked information, you will see this page again.</p></body></html>
A N O has suggested
<html><body><p>MultiMC изпраща анонимни статистически данни за употреба при всяко стартиране на приложението. Това ни помага да решим какви платформи и проблеми да се съсредоточим.</p><p>Данните се обработват от Google Анализ, вижте техните <a href="https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=bg">Статия по въпроса</a>.</p><p>Събират се следните данни:</p><ul><li>Уникален идентификационен номер на инсталацията на MultiMC.<br />Той се съхранява в настройките на приложението (multimc.cfg).</li><li>Анонимен (частичен) IP адрес.</li><li>MultiMC версия.</li><li>Име, версия и архитектура на операционната система.</li><li>CPU архитектура (архитектура на ядрото на Linux).</li><li>Размер на системната памет.</li><li>Версия на Java, архитектура и настройки на паметта.</li></ul><p>Ако променим информацията за проследяване, ще видите отново тази страница.</p></body></html>

Loading…

Things to check

Glossary

Source Translation
No related strings were found in the glossary.

Source information

Context
AnalyticsWizardPage|
Source string location
src/application/setupwizard/AnalyticsWizardPage.cpp:48
Source string age
a year ago
Translation file
bg.po, translation unit 34
String priority
Medium