$, at#-Q%f1iD84*c_CDLp@!_#%=2=p:D!.P1k1%.CYDy +$JFo%*!'"I0l0+=WErRO $[# 1Le$$<9KFC..EtE ) ? Y r    < 1!0O!!!'!!!) "5"O"5f"#"&"""#,#I#c#9v#)###$+$J$[$t$%(%G% f%%*%N%; &7\&G&M&*'=')Y'''$' '+'#() * ** *******+*+ H+ R+]+d+l+s+z++k,-k-s-,2.)_.T.3.5/xH/X/050G0M0f0m000306030=11o1 1(1 1(11%1%2(2(72 `2l2 r2 2 22<2233/383A3a33 3333/3F4?O44444455:5V5t55555555/5F)6<p66 6 6666 7F 7 S7_7x7 777 7 7707!8$38X8o8888888&9'9!E9g9 n9z9999-99 :(:A:T:o:t::,;G;!^;;;%;O;><1^<2<\< =.=$F=k= =$==#=0.z:4/jc9 %{8B r+]w> F`,m7Q=YL\^Z[5?"HTiVNg~ &vds@fyDJS*M1WR#o}6l<UKxh2GE$ CO3(a;uq)bXP- n'ApIte!|_kAboutDialog|

MultiMC is a custom launcher that makes managing Minecraft easier by allowing you to have multiple instances of Minecraft at once.

AboutDialog|AboutAboutDialog|About MultiMCAboutDialog|About QtAboutDialog|Build NumberAboutDialog|Build Number:AboutDialog|ChannelAboutDialog|Channel:AboutDialog|CloseAboutDialog|CreditsAboutDialog|Forking/RedistributionAboutDialog|LicenseAboutDialog|No Language file loaded.AboutDialog|PlatformAboutDialog|Platform:AboutDialog|VersionAboutDialog|Version:AccountListPage|&AddAccountListPage|&RemoveAccountListPage|&Set DefaultAccountListPage|

Set the currently selected account as the active account. The active account is the account that is used to log in (unless it is overridden in an instance-specific setting).

AccountListPage|

Welcome! If you're new here, you can click the "Add" button to add your Mojang or Minecraft account.

AccountListPage|AccountsAccountListPage|Please enter your Mojang or Minecraft account username and password to add your account.AccountListPage|Set no default account. This will cause MultiMC to prompt you to select an account every time you launch an instance that doesn't have its own default set.AuthenticateTask|Authenticating: Processing response...AuthenticateTask|Authenticating: Sending request...AuthenticateTask|Authentication server attempted to change the client token. This isn't supported.AuthenticateTask|Authentication server didn't send a client token.AuthenticateTask|Authentication server didn't send an access token.AuthenticateTask|Authentication server didn't specify a currently selected profile. The account exists, but likely isn't premium.AuthenticateTask|Authentication server specified a selected profile that wasn't in the available profiles list.BaseProfiler|Profiler abortedCopyInstanceDialog|Copy InstanceCopyInstanceDialog|NameEditAccountDialog|Email / UsernameEditAccountDialog|PasswordExportInstanceDialog|Export InstanceExternalToolsPage|CheckExternalToolsPage|ErrorExternalToolsPage|Error while checking JProfiler install: %1ExternalToolsPage|Error while checking JVisualVM install: %1ExternalToolsPage|Error while checking MCEdit install: %1ExternalToolsPage|External Editors (leave empty for system default)ExternalToolsPage|External ToolsExternalToolsPage|InvalidExternalToolsPage|JProfiler setup seems to be OKExternalToolsPage|JSON EditorExternalToolsPage|JVisualVM setup seems to be OKExternalToolsPage|MCEdit ApplicationExternalToolsPage|MCEdit setup seems to be OKExternalToolsPage|OKExternalToolsPage|Text Editor:ExternalToolsPage|The file chosen does not seem to be an executableIconPickerDialog|Add IconIconPickerDialog|IconsIconPickerDialog|Pick iconIconPickerDialog|Remove IconIconPickerDialog|Select IconsInstanceSettingsPage|Auto-detect...InstanceSettingsPage|Automatically close console when the game quits?InstanceSettingsPage|Browse...InstanceSettingsPage|Custom commandsInstanceSettingsPage|Find Java executableInstanceSettingsPage|Game WindowInstanceSettingsPage|Game windowsInstanceSettingsPage|Maximum memory allocation:InstanceSettingsPage|Minimum memory allocation:InstanceSettingsPage|Select a Java versionInstanceSettingsPage|SettingsInstanceSettingsPage|Show console while the game is running?InstanceSettingsPage|TestInstanceSettingsPage|The amount of memory Minecraft is started with.InstanceSettingsPage|The amount of memory available to store loaded Java classes.InstanceSettingsPage|The maximum amount of memory Minecraft is allowed to use.InstanceSettingsPage|Window height:InstanceSettingsPage|Window width:JProfiler|Listening on port: %1JProfiler|Profiler abortedJVisualVM|JVisualVM startedJVisualVM|Profiler abortedJavaListLoadTask|Detecting Java installations...JavaPage|Auto-detect...JavaPage|Find Java executableJavaPage|JVM arguments:JavaPage|JavaJavaPage|Java path:JavaPage|Maximum memory allocation:JavaPage|MemoryJavaPage|Minimum memory allocation:JavaPage|Select a Java versionJavaPage|TestJavaPage|The amount of memory Minecraft is started with.JavaPage|The amount of memory available to store loaded Java classes.JavaPage|The maximum amount of memory Minecraft is allowed to use.LogPage|&CopyLogPage|ClearLogPage|Clear the logLogPage|Copy the whole log into the clipboardLogPage|Minecraft LogLogPage|Search:LogPage|UploadLogPage|Upload the log to paste.ee - it will stay online for a monthLoginDialog|Add AccountLoginDialog|Email / UsernameLoginDialog|PasswordMainWindow|About MultiMCMainWindow|Add InstanceMainWindow|Add a new instance.MainWindow|Change GroupMainWindow|Change IconMainWindow|Change settings.MainWindow|Change the instance settings, mods and versions.MainWindow|Change the selected instance's group.MainWindow|Change the selected instance's icon.MainWindow|Config FolderMainWindow|Copy InstanceMainWindow|Copy the selected instance.MainWindow|Create instanceMainWindow|DeleteMainWindow|Delete the selected instance.MainWindow|Edit InstanceMainWindow|Edit NotesMainWindow|Edit the notes for the selected instance.MainWindow|Enter a new group name.MainWindow|Enter a new instance name.MainWindow|ErrorMainWindow|Group nameMainWindow|Instance FolderMainWindow|Instance ToolbarMainWindow|Instance nameMainWindow|LaunchMainWindow|Launch the selected instance in offline mode.MainWindow|Launch the selected instance.MainWindow|Loading news...MainWindow|Main ToolbarMainWindow|Manage AccountsMainWindow|Manage ScreenshotsMainWindow|MeowMainWindow|More news...MainWindow|MultiMC cannot download Minecraft or update instances unless you have at least one account added. Please add your Mojang or Minecraft account.MainWindow|News ToolbarMainWindow|No Default AccountMainWindow|No accounts added!MainWindow|No instance selectedMainWindow|No news available.MainWindow|Open the MultiMC Patreon page.MainWindow|Open the MultiMC development blog to read more news about MultiMC.MainWindow|Open the central mods folder in a file browser.MainWindow|Open the instance folder in a file browser.MainWindow|Open the selected instance's root folder in a file browser.MainWindow|Profiler not setup correctly. Go into settings, "External Tools".MainWindow|RenameMainWindow|Rename InstanceMainWindow|Rename the selected instance.MainWindow|Report a BugMainWindow|SettingsMainWindow|View Central Mods FolderMainWindow|View Instance FolderMainWindow|View information about MultiMC.Project-Id-Version: PACKAGE VERSION PO-Revision-Date: 2015-06-22 20:28-0400 Last-Translator: Robert Chrobociński Language-Team: Polish Language: pl MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2; X-Generator: Weblate 2.3-dev X-Qt-Contexts: true

MultiMC jest launcherem, który umożliwia łatwiejsze zarządzanie Minecraftem przez dostęp do różnych instancji Minecrafta.

O programieO MultiMCO QtNumer wydaniaNumer wydania:KanałKanał:ZamknijAutorzyRozwidlania/RedystrybucjaLicencjaPliki lokalizacyjne nie zostały wczytane.PlatformaPlatforma:WersjaWersja:&Dodaj&Usuń&Ustaw jako domyślne

Ustaw aktualnie zaznaczone konto jako aktywne. Aktywne konto to takie, które jest używane do logowania (chyba że zostanie zastąpione w warunkach specyficznych dla instancji).

Witaj Jeśli jesteś nowy, możesz kliknąć "Dodaj" do dodania twojego konta Mojang lub Minecraft.

KontaProszę o wprowadzenie swojej nazwy użytkownika oraz hasła Mojang lub Minecraft do dodania twojego konta.Nieustawione domyślnego konta. To spowoduje, że MultiMC będzie Cię prosił o wybranie konta za każdym razem, gdy uruchomisz instancje, która nie zawiera swojego domyślnego ustawienia.Uwierzytelnianie: Przetwarzanie odpowiedzi..Uwierzytelnianie: Wysyłanie zapytania...Serwer uwierzytelniania próbował zmienić token klienta. To nie jest obsługiwane.Serwer uwierzytelniania nie wysłał token klienta.Serwer uwierzytelniania nie wysłał tokenu dostępu.Serwer uwierzytelniania nie określił aktualnie wybranego profili. Konto istnieje, ale prawdopodobnie nie jest premium.Serwer uwierzytelniania określił wybrany profil, który nie jest dostępny na liście.Profiler został przerwanyKopiuj instancjęNazwaEmail/Nazwa użytkownikaHasłoEksportuj instancjęSprawdźBłądBłąd podczas sprawdzania instalacji JProfiler: %1Błąd podczas sprawdzania instalacji JVisualVM:↵ %1Błąd podczas sprawdzania instalacji MCEdit:↵ %1Zewnętrzni edytorzy (pozostaw puste dla domyślnego systemu)Narzędzia zewnętrzneNieważneInstalacja JProfiler wydaje się być OKEdytor JSONInstalacja JVisualVM wydaje się być OKAplikacja MCEditInstalacja MCEdit wydaje się być OKOKEdytor tekstu:Wybrany plik nie wygląda na wykonywalnyDodaj ikoneIkonyWybierz ikoneUsuń ikoneWybierz ikonyAutomatyczne wykrywanie...Automatycznie zamknąć konsole, gdy gra zostaje zamknięta?Przeglądaj...Własne komendyZnajdź plik wykonywalny JavaOkno gryOkna gryMaksymalny przydział pamięci:Minimalny przydział pamięci:Wybierz wersje JavyUstawieniaPokazać konsole podczas, gdy gra jest uruchomiona?TestIlość pamięci, z którą startuje Minecraft.Ilość dostępnej pamięci do przechowywania załadowanych klas Java.Maksymalna ilość pamięci, której wolno użyć Minecraftowi.Wysokość okna:Szerokość okna:Nasłuchiwanie na porcie: %1Profiler został przerwanyJVisualVM wystartowałProfiler został przerwanyWykrywanie instalacji Java...Automatycznie wykrywanie...Znajdź plik wykonywalny JavyArgumenty JVM:JavaŚcieżka Javy:Maksymalny przydział pamięci:PamięćMinimalny przydział pamięci:Wybierz wersje JavyTestIlość pamięci, z którą Minecraft startuje.Ilość pamięci dostępnej do przechowywania załadowanych klas Java.Maksymalna ilość pamięci, którą Minecraft może użyć.&KopiujWyczyśćWyczyść logSkopiuj cały log do schowkaLogi MinecraftaSzukaj:PrześlijPrześlij log na paste.ee - będzie on dostępny online przez miesiącDodaj kontoEmail/Nazwa użytkownikaHasłoO MultiMCDodaj instancjęDodaj nowa instancję.Zmień grupęZmień ikonęZmień ustawienia.Zmień ustawienia instancji, modów oraz wersji.Zmień grupę wybranej instancji.Zmień ikonę zaznaczonej instancji.Katalog konfiguracyjnySkopiuj instancjęSkopiuj zaznaczoną instancję.Stwórz nową instancjęUsuńUsuń zaznaczoną instancję.Edytuj instancjęEdytuj notatkiEdytuj notatki dla wybranej instancji.Wprowadź nową nazwę grupy.Wprowadź nową nazwę instancji.BłądNazwa grupyKatalog instancjiPasek narzędzi instancjiNazwa instancjiUruchomUruchom wybraną instancję w trybie offline.Uruchom zaznaczoną instancję.Wczytywanie aktualności...Główny pasek narzędziZarządzaj kontamiZarządzaj zrzutami ekranuMiauWięcej wiadomości...MultiMC nie może pobrać Minecrafta lub aktualizacji instancji, dopóki nie dodasz przynajmniej jednego konta. Proszę, dodaj swoje konto Mojang lub Minecraft.Pasek narzędzi informacjiBrak domyślnego kontaŻadne konta nie zostały dodane!Nie wybrano instancjiBrak aktualności.Otwórz stronę MultiMC na Patreonie.Otwórz blog deweloperów MultiMC do przeczytania więcej informacji o MultiMC.Otwórz centralny katalog modyfikacji w przeglądarce plików.Otwórz folder instancji w przeglądarce plików.Otwórz katalog instancji w przeglądarce plików.Profiler nie zainstalował się pomyślnie. Przejdź do ustawień, "Narzędzia zewnętrzne".Zmień nazwęZmień nazwę instancjiZmień nazwę zaznaczonej instancji.Wyślij informacje o błędzieUstawieniaZobacz centralny katalog modyfikacjiZobacz katalog instancjiZobacz informacje na temat MultiMC.