)Yl#%I%^(F-iYcCjD       %/ U .b   2  -& iT l}a`x    AboutDialog|

MultiMC is a custom launcher that makes managing Minecraft easier by allowing you to have multiple instances of Minecraft at once.

AboutDialog|AboutAboutDialog|About MultiMCAboutDialog|About QtAboutDialog|Build NumberAboutDialog|Build Number:AboutDialog|ChannelAboutDialog|Channel:AboutDialog|CloseAboutDialog|CreditsAboutDialog|Forking/RedistributionAboutDialog|LicenseAboutDialog|No Language file loaded.AboutDialog|PlatformAboutDialog|Platform:AboutDialog|VersionAboutDialog|Version:AccountListPage|&AddAccountListPage|&No DefaultAccountListPage|&RemoveAccountListPage|&Set DefaultAccountListPage|

Set the currently selected account as the active account. The active account is the account that is used to log in (unless it is overridden in an instance-specific setting).

AccountListPage|

Welcome! If you're new here, you can click the "Add" button to add your Mojang or Minecraft account.

AccountListPage|AccountsAccountListPage|Please enter your Mojang or Minecraft account username and password to add your account.AccountListPage|Set no default account. This will cause MultiMC to prompt you to select an account every time you launch an instance that doesn't have its own default set.AuthenticateTask|Authentication server attempted to change the client token. This isn't supported.AuthenticateTask|Authentication server didn't send a client token.AuthenticateTask|Authentication server didn't send an access token.Project-Id-Version: PACKAGE VERSION PO-Revision-Date: 2016-06-09 11:22+0200 Last-Translator: DoNotSpamPls Language-Team: Bulgarian Language: bg MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1; X-Generator: Weblate 2.4 X-Qt-Contexts: true

MultiMC e персонализиран launcher който прави управлението на Minecraft по-лесно като ви позволява да имате много инстанции на Minecraft едновременно.

За насЗа MultiMCЗа QtНомер на build-аНомер на build-а:КаналКанал:ЗатвориКредитиКопиране/ПреправянеЛицензНяма зареден езиков файл.ПлатформаПлатформа:ВерсияВерсия:&Добави&Без акаунт по подразбиране&Премахни&Настрой по подразбиране

Настроите текущо избрания акаунт за активен. Активният акаунт е акаунта който се използва за влизане (освен ако не е настроено другояче в настройките на определена инстанция).

Добре дошли! Ако сте нови тук, можете да натиснете бутона "Добави" за да добавите Вашия Mojang или Minecraft акаунт.

АкаунтиМоля въведете Вашите потребителско име и парола за Mojang или Minecraft за да добавите Вашия акаунт.Не избирай акаунт по подразбиране. Това ще накара MultiMC всеки път да Ви пита за избор на акаунт когато стартирате инстанция, която няма своя настройка.Сървъра за удостоверяване се опита да промени клиентския ключ. Това не се поддържа.Сървъра за удостоверяване не изпрати клиентски ключ.Сървъра за удостоверяване не изпрати ключ за достъп.