# Swedish translations for PACKAGE package. # Copyright (C) 2014 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package. # Automatically generated, 2014. # msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n" "POT-Creation-Date: 2014-08-29 19:31-0400\n" "PO-Revision-Date: 2016-06-06 09:58+0200\n" "Last-Translator: Jan Dalheimer \n" "Language-Team: Swedish \n" "Language: sv\n" "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n" "X-Generator: Weblate 2.4\n" "X-Qt-Contexts: true\n" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:20 msgctxt "AboutDialog|" msgid "About MultiMC" msgstr "Om MultiMC" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:100 msgctxt "AboutDialog|" msgid "About" msgstr "Om" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:106 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Version:" msgstr "Version:" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:216 #, fuzzy msgctxt "AboutDialog|" msgid "" "\n" "\n" "


" msgstr "" "\n" "\n" "


" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:116 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Platform:" msgstr "Plattform:" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:126 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Build Number:" msgstr "Utgåve-nummer:" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:136 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Channel:" msgstr "Kanal:" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:149 msgctxt "AboutDialog|" msgid "" "

MultiMC is a custom launcher that makes managing " "Minecraft easier by allowing you to have multiple instances of Minecraft at " "once.

" msgstr "" "

MultiMC är ett program för att hantera och starta " "flera instanser av Minecraft samtidigt.

" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:168 #, fuzzy msgctxt "AboutDialog|" msgid "© 2012-2018 MultiMC Contributors" msgstr "© 2013-2016 MultiMC Medhjälpare" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:207 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Credits" msgstr "Lista över medverkande" #. Hey, Translator, feel free to put credit to you here #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:230 msgctxt "AboutDialog|" msgid "No Language file loaded." msgstr "Jan Dalheimer." #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:241 msgctxt "AboutDialog|" msgid "License" msgstr "Licens" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:276 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Forking/Redistribution" msgstr "Förgrening (\"Forking\")/Fördelning" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:282 #, fuzzy msgctxt "AboutDialog|" msgid "" "\n" "\n" "

We keep MultiMC open source " "because we think it's important to be able to see the source code for a " "project like this, and we do so using the Apache license.

\n" "


\n" "

Part of the reason for using " "the Apache license is we don't want people using the "MultiMC" " "name when redistributing the project. This means people must take the time " "to go through the source code and remove all references to "" "MultiMC", including but not limited to the project icon and the title " "of windows, (no *MultiMC-fork* in the title).

\n" "


\n" "

The Apache license covers " "reasonable use for the name - a mention of the project's origins in the " "About dialog and the license is acceptable. However, it should be abundantly " "clear that the project is a fork without " "implying that you have our blessing.

" msgstr "" "↵\n" "↵\n" "

Vi låter MultiMC vara " "öppen källkod eftersom att vi tycker att det är viktigt att kunna se " "källkoden för att projekt som detta, och vi gör det genom att använda oss " "utav Apache licensen.

↵\n" "


↵\n" "

Del av anledningen till " "valet av Apache licensen är att vi inte vill att folk använder namnet "" "MultiMC" när de själva fördelar programvaran. Det innebär att man blir " "tvungen att gå igenom källkoden och ta bort alla referenser till "" "MultiMC", inkluderande men inte begränsat till projektets logotyp och " "texten i fönsternas titlar (inget *MultiMC-fork* i titeln).

↵\n" "


↵\n" "

Apache licensen tillåter " "ett resonabelt användande av namnet; du kan t.ex. nämna projektets ursprung " "i "Om" dialogen och licensen. Det måste dock vara tydligt klarlagt " "att projektet är en förgrening utan " "att implicera att du har vår välsignelse.

" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:309 msgctxt "AboutDialog|" msgid "About Qt" msgstr "Om Qt" #: src/application/dialogs/AboutDialog.ui:329 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Close" msgstr "Stäng" #: src/application/dialogs/AboutDialog.cpp:99 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Version" msgstr "Version" #: src/application/dialogs/AboutDialog.cpp:100 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Platform" msgstr "Plattform" #: src/application/dialogs/AboutDialog.cpp:103 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Build Number" msgstr "Utgåve-nummer" #: src/application/dialogs/AboutDialog.cpp:108 msgctxt "AboutDialog|" msgid "Channel" msgstr "Kanal" #: src/application/pages/global/AccountListPage.ui:39 msgctxt "AccountListPage|" msgid "" "

Welcome! If you're new here, you can click the "" "Add" button to add your Mojang or Minecraft account.

" msgstr "" "

Välkommen! Om du är ny här kan du klicka på "Lägg " "till" knappen för att lägga till ditt Mojang eller Minecraft konto." #: src/application/pages/global/AccountListPage.ui:56 msgctxt "AccountListPage|" msgid "&Add" msgstr "&Lägg till" #: src/application/pages/global/AccountListPage.ui:63 msgctxt "AccountListPage|" msgid "&Remove" msgstr "Ta bort Konto" #: src/application/pages/global/AccountListPage.ui:83 msgctxt "AccountListPage|" msgid "" "

Set the currently selected account as the active " "account. The active account is the account that is used to log in (unless it " "is overridden in an instance-specific setting).

" msgstr "" "

Använd det utvalda kontot som ditt aktiva konto. Det " "aktiva kontot är det kontot som används för att logga in (såvida det inte " "har valts ett explicit instans-specifikt konto).

" #: src/application/pages/global/AccountListPage.ui:86 msgctxt "AccountListPage|" msgid "&Set Default" msgstr "&Välj som aktivt" #: src/application/pages/global/AccountListPage.ui:93 msgctxt "AccountListPage|" msgid "" "Set no default account. This will cause MultiMC to prompt you to select an " "account every time you launch an instance that doesn't have its own default " "set." msgstr "" "Nollställ vilket konto som är aktivt. MultiMC kommer då att fråga dig vilket " "konto du vill använda vid varje start av en instans som inte har ett eget " "aktivt konto utvalt." #: src/application/pages/global/AccountListPage.ui:96 msgctxt "AccountListPage|" msgid "&No Default" msgstr "Inget Konto valt som standard" #: src/application/pages/global/AccountListPage.ui:103 msgctxt "AccountListPage|" msgid "" "Opens a dialog to select and upload a skin image to the selected account." msgstr "" #: src/application/pages/global/AccountListPage.ui:106 #, fuzzy msgctxt "AccountListPage|" msgid "&Upload Skin" msgstr "Ladda &Upp" #: src/application/pages/global/AccountListPage.h:42 msgctxt "AccountListPage|" msgid "Accounts" msgstr "Konton" #: src/application/pages/global/AccountListPage.cpp:74 msgctxt "AccountListPage|" msgid "" "Please enter your Mojang or Minecraft account username and password to add " "your account." msgstr "" "Var god och ange användernamn och lösenord till dit Mojang eller Minecraft " "konto för att lägga till det." #: src/application/setupwizard/AnalyticsWizardPage.cpp:46 #, fuzzy msgctxt "AnalyticsWizardPage|" msgid "Analytics" msgstr "Instansinställningar" #: src/application/setupwizard/AnalyticsWizardPage.cpp:47 msgctxt "AnalyticsWizardPage|" msgid "We track some anonymous statistics about users." msgstr "" #: src/application/setupwizard/AnalyticsWizardPage.cpp:48 msgctxt "AnalyticsWizardPage|" msgid "" "

MultiMC sends anonymous usage statistics on every start of " "the application. This helps us decide what platforms and issues to focus on." "

The data is processed by Google Analytics, see their article on the " "matter.

The following data is collected:

If we change the tracked information, you will see " "this page again.

" msgstr "" #: src/application/setupwizard/AnalyticsWizardPage.cpp:62 msgctxt "AnalyticsWizardPage|" msgid "Enable Analytics" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/update/AssetUpdateTask.cpp:14 #, fuzzy msgctxt "AssetUpdateTask|" msgid "Updating assets index..." msgstr "Uppdatera assets-index..." #: src/api/logic/minecraft/update/AssetUpdateTask.cpp:20 #, fuzzy, qt-format msgctxt "AssetUpdateTask|" msgid "Asset index for %1" msgstr "Assets index för %1" #: src/api/logic/minecraft/update/AssetUpdateTask.cpp:63 #, fuzzy msgctxt "AssetUpdateTask|" msgid "Failed to read the assets index!" msgstr "Ett fel uppstod vid läsningen av asset-indexet!" #: src/api/logic/minecraft/update/AssetUpdateTask.cpp:69 #, fuzzy msgctxt "AssetUpdateTask|" msgid "Getting the assets files from Mojang..." msgstr "Hämtar assets från Mojang..." #: src/api/logic/minecraft/update/AssetUpdateTask.cpp:83 #, fuzzy, qt-format msgctxt "AssetUpdateTask|" msgid "" "Failed to download the assets index:\n" "%1" msgstr "" "Ett fel uppstod vid nedladdningen av resurslistan:\n" "%1" #: src/api/logic/minecraft/update/AssetUpdateTask.cpp:88 #, fuzzy, qt-format msgctxt "AssetUpdateTask|" msgid "" "Failed to download assets:\n" "%1" msgstr "" "Ett fel uppstod vid nedladdningen av resurser:\n" "%1" #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/AuthenticateTask.cpp:92 msgctxt "AuthenticateTask|" msgid "Authentication server didn't send a client token." msgstr "Autentiseringsservern skickade inget client-token." #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/AuthenticateTask.cpp:97 msgctxt "AuthenticateTask|" msgid "" "Authentication server attempted to change the client token. This isn't " "supported." msgstr "" "Autentiseringsservern försökte att ändra client-tokenet. Detta stöds inte." #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/AuthenticateTask.cpp:109 msgctxt "AuthenticateTask|" msgid "Authentication server didn't send an access token." msgstr "Autentiseringsservern skickade inget åtkomst-token." #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/AuthenticateTask.cpp:154 msgctxt "AuthenticateTask|" msgid "" "Authentication server didn't specify a currently selected profile. The " "account exists, but likely isn't premium." msgstr "" "Autentiseringsservern specificerade en utvald profil. Kontot existerar, men " "är troligen inte premium." #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/AuthenticateTask.cpp:159 msgctxt "AuthenticateTask|" msgid "" "Authentication server specified a selected profile that wasn't in the " "available profiles list." msgstr "" "Autentiseringsservern specificerade en profil som inte är med i listan över " "tillgängliga profiler." #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/AuthenticateTask.cpp:196 msgctxt "AuthenticateTask|" msgid "Authenticating: Sending request..." msgstr "Autentiserar: Skickar förfrågan..." #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/AuthenticateTask.cpp:198 msgctxt "AuthenticateTask|" msgid "Authenticating: Processing response..." msgstr "Autentiserar: Bearbetar respons..." #: src/api/logic/tools/BaseProfiler.cpp:29 msgctxt "BaseProfiler|" msgid "Profiler aborted" msgstr "Prestationsverktyg avbrytet" #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:36 #, qt-format msgctxt "CheckJava|" msgid "" "The java binary \"%1\" couldn't be found. Please fix the java path override " "in the instance's settings or disable it." msgstr "" "Java-programmet \"%1\" kunde inte hittas. Ändra filnamns överskrivningen i " "instansinställningarna eller ta bort överskrivningen för att använda " "inställningen som gäller för hela MultiMC." #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:42 #, qt-format msgctxt "CheckJava|" msgid "" "The java binary \"%1\" couldn't be found. Please set up java in the settings." msgstr "" "Java-programmet \"%1\" kunde inte hittas. Kontrollera och välj rätt " "inställningar för Java." #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:46 msgctxt "CheckJava|" msgid "Java path is not valid." msgstr "Filnamnet till Java-programmet är ogiltig." #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:64 msgctxt "CheckJava|" msgid "Checking Java version..." msgstr "Kontrollerar Java-versionen..." #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:86 msgctxt "CheckJava|" msgid "Could not start java:" msgstr "Kunde inte starta Java:" #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:90 msgctxt "CheckJava|" msgid "Could not start java!" msgstr "Kunde inte starta Java!" #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:95 msgctxt "CheckJava|" msgid "Java checker returned some invalid data MultiMC doesn't understand:" msgstr "" #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:117 #, qt-format msgctxt "CheckJava|" msgid "" "Java is version %1, using %2-bit architecture.\n" "\n" msgstr "" #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:127 msgctxt "CheckJava|" msgid "" "Your CPU architecture is not matching your system architecture. You might " "want to install a 64bit Operating System.\n" "\n" msgstr "" #: src/api/logic/java/launch/CheckJava.cpp:133 msgctxt "CheckJava|" msgid "" "Your Java architecture is not matching your system architecture. You might " "want to install a 64bit Java version.\n" "\n" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ComponentList.cpp:846 #, fuzzy msgctxt "ComponentList|" msgid "Name" msgstr "Namn" #: src/api/logic/minecraft/ComponentList.cpp:848 #, fuzzy msgctxt "ComponentList|" msgid "Version" msgstr "Version" #: src/api/logic/minecraft/ComponentUpdateTask.cpp:269 msgctxt "ComponentUpdateTask|" msgid "Some component metadata load tasks failed." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ComponentUpdateTask.cpp:521 msgctxt "ComponentUpdateTask|" msgid "Conflicting requirements detected during dependency checking!" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ComponentUpdateTask.cpp:540 msgctxt "ComponentUpdateTask|" msgid "Instance has conflicting dependencies." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ComponentUpdateTask.cpp:547 msgctxt "ComponentUpdateTask|" msgid "Instance has unresolved dependencies while loading/checking for launch." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/ComponentUpdateTask.cpp:688 #, qt-format msgctxt "ComponentUpdateTask|" msgid "" "Component metadata update task failed while downloading from remote server:\n" "%1" msgstr "" #: src/application/dialogs/CopyInstanceDialog.ui:17 msgctxt "CopyInstanceDialog|" msgid "Copy Instance" msgstr "Kopiera Instans" #: src/application/dialogs/CopyInstanceDialog.ui:74 msgctxt "CopyInstanceDialog|" msgid "Name" msgstr "Namn" #: src/application/dialogs/CopyInstanceDialog.ui:90 msgctxt "CopyInstanceDialog|" msgid "&Group" msgstr "&Grupp" #: src/application/dialogs/CopyInstanceDialog.ui:115 msgctxt "CopyInstanceDialog|" msgid "Copy saves" msgstr "Kopiera sparade världar" #: src/application/dialogs/CopyInstanceDialog.cpp:54 msgctxt "CopyInstanceDialog|" msgid "No group" msgstr "Ingen grupp" #: src/api/logic/minecraft/launch/CreateServerResourcePacksFolder.cpp:16 #, fuzzy msgctxt "CreateServerResourcePacksFolder|" msgid "Couldn't create the 'server-resource-packs' folder" msgstr "Kunde inte skapa \"server-resource-packs\" foldern" #: src/application/widgets/CustomCommands.ui:14 #, fuzzy msgctxt "CustomCommands|" msgid "Form" msgstr "Formulär" #: src/application/widgets/CustomCommands.ui:23 #, fuzzy msgctxt "CustomCommands|" msgid "Cus&tom Commands" msgstr "Egna Kommandon" #: src/application/widgets/CustomCommands.ui:35 #, fuzzy msgctxt "CustomCommands|" msgid "Post-exit command:" msgstr "Kommando efter stängning:" #: src/application/widgets/CustomCommands.ui:45 #, fuzzy msgctxt "CustomCommands|" msgid "Pre-launch command:" msgstr "Kommando innan start:" #: src/application/widgets/CustomCommands.ui:55 #, fuzzy msgctxt "CustomCommands|" msgid "Wrapper command:" msgstr "Wrapper-kommando:" #: src/application/widgets/CustomCommands.ui:68 #, fuzzy msgctxt "CustomCommands|" msgid "" "

Pre-launch command runs before the instance launches " "and post-exit command runs after it exits.

Both will be run in " "MultiMC's working folder with extra environment variables:

Wrapper command allows launching using an extra wrapper " "program (like 'optirun' on Linux)

" msgstr "" "

Kommando innan start körs innan instansen " "startas och Kommando efter stängning körs efter att den avslutats. " "Båda körs i MultiMC's folder med variablerna INST_ID, INST_DIR och INST_NAME " "satta.

Wrapper-kommandot möjliggör att köra Java med ett extra " "kommando \"framför\", t.ex. 'optirun' på Linux.

" #: src/application/pages/global/CustomCommandsPage.h:35 #, fuzzy msgctxt "CustomCommandsPage|" msgid "Custom Commands" msgstr "Egna kommandon" #: src/api/logic/minecraft/launch/DirectJavaLaunch.cpp:69 #, fuzzy, qt-format msgctxt "DirectJavaLaunch|" msgid "The wrapper command \"%1\" couldn't be found." msgstr "Wrapper-kommandot \"%1\" kunde inte hittas." #. Error message displayed if instace can't start #: src/api/logic/minecraft/launch/DirectJavaLaunch.cpp:91 #, fuzzy msgctxt "DirectJavaLaunch|" msgid "Could not launch minecraft!" msgstr "Kunde inte starta Minecraft!" #: src/api/logic/minecraft/launch/DirectJavaLaunch.cpp:121 #, fuzzy, qt-format msgctxt "DirectJavaLaunch|" msgid "" "Minecraft process ID: %1\n" "\n" msgstr "" "Minecraft program-ID: %1\n" "\n" #: src/application/dialogs/EditAccountDialog.ui:14 msgctxt "EditAccountDialog|" msgid "Login" msgstr "Logga in" #: src/application/dialogs/EditAccountDialog.ui:33 msgctxt "EditAccountDialog|" msgid "Email / Username" msgstr "E-Mail / Användarnamn" #: src/application/dialogs/EditAccountDialog.ui:43 msgctxt "EditAccountDialog|" msgid "Password" msgstr "Lösenord" #: src/application/dialogs/ExportInstanceDialog.ui:14 msgctxt "ExportInstanceDialog|" msgid "Export Instance" msgstr "Exportera instansen" #: src/application/dialogs/ExportInstanceDialog.cpp:390 #, qt-format msgctxt "ExportInstanceDialog|" msgid "Export %1" msgstr "Exportera %1" #: src/application/dialogs/ExportInstanceDialog.cpp:399 msgctxt "ExportInstanceDialog|" msgid "Overwrite?" msgstr "Skriva över?" #: src/application/dialogs/ExportInstanceDialog.cpp:400 msgctxt "ExportInstanceDialog|" msgid "This file already exists. Do you want to overwrite it?" msgstr "Det existerar redan en fil med samma namn. Vill du skriva över den?" #: src/application/dialogs/ExportInstanceDialog.cpp:414 msgctxt "ExportInstanceDialog|" msgid "Error" msgstr "Fel" #: src/application/dialogs/ExportInstanceDialog.cpp:414 msgctxt "ExportInstanceDialog|" msgid "Unable to export instance" msgstr "Misslyckades as exportera instansen" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.ui:59 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.ui:96 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.ui:133 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "Check" msgstr "Undersök" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.ui:150 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "External Editors (leave empty for system default)" msgstr "Externa Editorer (lämna tomt för systemets standardprogram)" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.ui:159 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "Text Editor:" msgstr "JSON Redigerare:" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.h:37 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "External Tools" msgstr "Externa Verktyg" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:89 #, fuzzy msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "JProfiler Folder" msgstr "JProfiler" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:97 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:112 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:134 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:149 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:175 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:190 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "Error" msgstr "Fel" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:97 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:112 #, qt-format msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "" "Error while checking JProfiler install:\n" "%1" msgstr "" "Ett fel uppträde vid kontroll av JProfiler:\n" "%1" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:116 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:153 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:194 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "OK" msgstr "Okej" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:116 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "JProfiler setup seems to be OK" msgstr "JProfiler inställningarna verkar vara okej" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:126 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "JVisualVM Executable" msgstr "JVisualVM Applikationen" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:134 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:149 #, qt-format msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "" "Error while checking JVisualVM install:\n" "%1" msgstr "" "Ett fel uppträde vid kontroll av JVisualVM:\n" "%1" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:153 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "JVisualVM setup seems to be OK" msgstr "JVisualVM inställningarna verkar vara okej" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:164 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "MCEdit Application" msgstr "MCEdit Applikationen" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:166 #, fuzzy msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "MCEdit Folder" msgstr "Konfigurations Folder" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:175 #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:190 #, qt-format msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "" "Error while checking MCEdit install:\n" "%1" msgstr "" "Ett fel uppträde vid kontroll av MCEdit:\n" "%1" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:194 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "MCEdit setup seems to be OK" msgstr "MCEdit inställningarna verkar vara okej" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:201 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "JSON Editor" msgstr "JSON Redigerare" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:223 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "Invalid" msgstr "Ogiltig" #: src/application/pages/global/ExternalToolsPage.cpp:224 msgctxt "ExternalToolsPage|" msgid "The file chosen does not seem to be an executable" msgstr "Den valda filen verkar inte vara ett program" #: src/api/logic/minecraft/launch/ExtractNatives.cpp:86 #, qt-format msgctxt "ExtractNatives|" msgid "Couldn't extract native jar '%1' to destination '%2'" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/update/FMLLibrariesTask.cpp:36 #, fuzzy msgctxt "FMLLibrariesTask|" msgid "Checking for FML libraries..." msgstr "Kontrollerar FML-bibliotek..." #: src/api/logic/minecraft/update/FMLLibrariesTask.cpp:60 #, fuzzy msgctxt "FMLLibrariesTask|" msgid "Dowloading FML libraries..." msgstr "Laddar ned FML-bibliotek..." #: src/api/logic/minecraft/update/FMLLibrariesTask.cpp:88 #, fuzzy msgctxt "FMLLibrariesTask|" msgid "Copying FML libraries into the instance..." msgstr "Kopierar FML-bibliotek till instansen..." #: src/api/logic/minecraft/update/FMLLibrariesTask.cpp:99 #, fuzzy msgctxt "FMLLibrariesTask|" msgid "Failed creating FML library folder inside the instance." msgstr "Misslyckades att skapa FML-biblioteksfoldern i instansen." #: src/api/logic/minecraft/update/FMLLibrariesTask.cpp:104 #, fuzzy, qt-format msgctxt "FMLLibrariesTask|" msgid "Failed copying Forge/FML library: %1." msgstr "Misslyckades att kopiera Forge/FML: %1." #: src/api/logic/minecraft/update/FMLLibrariesTask.cpp:117 #, fuzzy, qt-format msgctxt "FMLLibrariesTask|" msgid "" "Failed to download the following files:\n" "%1\n" "\n" "Reason:%2\n" "Please try again." msgstr "" "Misslyckades att ladda ner de följande filerna:\n" "%1\n" "\n" "Anledning: %2\n" "Var god och försök igen." #: src/application/pages/modplatform/FTBPage.ui:46 #, fuzzy msgctxt "FTBPage|" msgid "Version selected:" msgstr "Ogiltig version vald" #: src/application/pages/modplatform/FTBPage.ui:75 msgctxt "FTBPage|" msgid "Public Packs" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/FTBPage.ui:92 msgctxt "FTBPage|" msgid "3rd Party Packs" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/FTBPage.h:44 #, fuzzy msgctxt "FTBPage|" msgid "FTB Legacy" msgstr "Legacy" #: src/api/logic/modplatform/flame/FileResolvingTask.cpp:13 msgctxt "Flame::FileResolvingTask|" msgid "Resolving mod IDs..." msgstr "" #: src/api/logic/modplatform/flame/FileResolvingTask.cpp:115 msgctxt "Flame::FileResolvingTask|" msgid "Some mod ID resolving tasks failed." msgstr "" #: src/api/logic/FolderInstanceProvider.cpp:393 msgctxt "FolderInstanceStaging|" msgid "" "Failed to commit instance, even after multiple retries. It is being blocked " "by something." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/update/FoldersTask.cpp:17 #, fuzzy msgctxt "FoldersTask|" msgid "Failed to create folder for minecraft binaries." msgstr "Ett fel uppstod vid skapandet av mappen för Minecraft." #: src/application/pages/modplatform/FtbListModel.cpp:16 #, fuzzy msgctxt "FtbFilterModel|" msgid "Sort by name" msgstr "Världens namn" #: src/application/pages/modplatform/FtbListModel.cpp:17 #, fuzzy msgctxt "FtbFilterModel|" msgid "Sort by game version" msgstr "Välj Forge version" #: src/application/pages/modplatform/FtbListModel.cpp:76 msgctxt "FtbListModel|" msgid "Public Modpack" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/FtbListModel.cpp:78 msgctxt "FtbListModel|" msgid "Third Party Modpack" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/FtbListModel.cpp:80 #, fuzzy msgctxt "FtbListModel|" msgid "Private Modpack" msgstr "Misslyckades att extrahera modpack" #: src/application/pages/modplatform/FtbListModel.cpp:82 #, fuzzy msgctxt "FtbListModel|" msgid "Unknown Type" msgstr "Okänt" #: src/api/logic/modplatform/ftb/FtbPackFetchTask.cpp:38 msgctxt "FtbPackFetchTask|" msgid "Public Packs" msgstr "" #: src/api/logic/modplatform/ftb/FtbPackFetchTask.cpp:42 msgctxt "FtbPackFetchTask|" msgid "Third Party Packs" msgstr "" #: src/api/logic/modplatform/ftb/FtbPackInstallTask.cpp:25 #, fuzzy, qt-format msgctxt "FtbPackInstallTask|" msgid "Downloading zip for %1" msgstr "" "Laddar ned modpack:\n" "%1" #: src/api/logic/modplatform/ftb/FtbPackInstallTask.cpp:60 #, qt-format msgctxt "FtbPackInstallTask|" msgid "Downloading zip for %1 (%2%)" msgstr "" #: src/api/logic/modplatform/ftb/FtbPackInstallTask.cpp:66 #, fuzzy msgctxt "FtbPackInstallTask|" msgid "Extracting modpack" msgstr "Misslyckades att extrahera modpack" #: src/api/logic/modplatform/ftb/FtbPackInstallTask.cpp:72 #, fuzzy, qt-format msgctxt "FtbPackInstallTask|" msgid "Failed to open modpack file %1!" msgstr "Ett fel uppstod vid nedladdning av uppdateringsfiler: %1" #: src/api/logic/modplatform/ftb/FtbPackInstallTask.cpp:95 #, fuzzy msgctxt "FtbPackInstallTask|" msgid "Installing modpack" msgstr "Installera moddar" #: src/api/logic/modplatform/ftb/FtbPackInstallTask.cpp:102 #, fuzzy msgctxt "FtbPackInstallTask|" msgid "Failed to move unzipped minecraft!" msgstr "Misslyckades att hämta Minecraft JAR:en: %1." #: src/api/logic/modplatform/ftb/FtbPackInstallTask.cpp:170 msgctxt "FtbPackInstallTask|" msgid "No installation method found!" msgstr "" #: src/api/logic/updater/DownloadTask.cpp:44 msgctxt "GoUpdate::DownloadTask|" msgid "Loading version information..." msgstr "Laddar versionsinformation..." #: src/api/logic/updater/DownloadTask.cpp:81 msgctxt "GoUpdate::DownloadTask|" msgid "Failed to download version info files." msgstr "Ett fel uppstod vid nedladdning av versionsinformation." #: src/api/logic/updater/DownloadTask.cpp:89 msgctxt "GoUpdate::DownloadTask|" msgid "Reading file list for new version..." msgstr "Läser listan över filer för den nya versionen..." #: src/api/logic/updater/DownloadTask.cpp:102 msgctxt "GoUpdate::DownloadTask|" msgid "Reading file list for current version..." msgstr "Läser listan över filer för den nuvarande versionen..." #: src/api/logic/updater/DownloadTask.cpp:117 msgctxt "GoUpdate::DownloadTask|" msgid "Processing file lists - figuring out how to install the update..." msgstr "" "Bearbetar listor över filer - undersöker hur uppdateringen ska installeras..." #: src/api/logic/updater/DownloadTask.cpp:125 msgctxt "GoUpdate::DownloadTask|" msgid "Failed to process update lists..." msgstr "Ett fel uppstod vid bearbetningen av uppdateringslistor..." #: src/api/logic/updater/DownloadTask.cpp:134 #, qt-format msgctxt "GoUpdate::DownloadTask|" msgid "Downloading %1 update files." msgstr "Laddar ned %1 uppdaterings-filer." #: src/api/logic/updater/DownloadTask.cpp:148 #, qt-format msgctxt "GoUpdate::DownloadTask|" msgid "Failed to download update files: %1" msgstr "Ett fel uppstod vid nedladdning av uppdateringsfiler: %1" #: src/application/dialogs/IconPickerDialog.ui:14 msgctxt "IconPickerDialog|" msgid "Pick icon" msgstr "Välj en ikon" #: src/application/dialogs/IconPickerDialog.cpp:64 msgctxt "IconPickerDialog|" msgid "Add Icon" msgstr "Lägg till Ikon" #: src/application/dialogs/IconPickerDialog.cpp:65 msgctxt "IconPickerDialog|" msgid "Remove Icon" msgstr "Ta bort Ikon" #: src/application/dialogs/IconPickerDialog.cpp:74 #, fuzzy msgctxt "IconPickerDialog|" msgid "Open Folder" msgstr "&Vissa folder" #. The title of the select icons open file dialog #: src/application/dialogs/IconPickerDialog.cpp:104 msgctxt "IconPickerDialog|" msgid "Select Icons" msgstr "Välj Ikoner" #. The type of icon files #: src/application/dialogs/IconPickerDialog.cpp:107 msgctxt "IconPickerDialog|" msgid "Icons" msgstr "Ikoner" #: src/application/pages/modplatform/ImportPage.ui:17 #, fuzzy msgctxt "ImportPage|" msgid "Browse" msgstr "Bläddra..." #: src/application/pages/modplatform/ImportPage.ui:31 msgctxt "ImportPage|" msgid "Local file or link to a direct download:" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/ImportPage.h:40 msgctxt "ImportPage|" msgid "Import from zip" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/ImportPage.cpp:99 #, fuzzy msgctxt "ImportPage|" msgid "Choose modpack" msgstr "Välj modpack" #: src/application/pages/modplatform/ImportPage.cpp:99 #, fuzzy msgctxt "ImportPage|" msgid "Zip (*.zip)" msgstr "Zip-fil (*.zip)" #: src/application/widgets/InstanceCardWidget.ui:14 #, fuzzy msgctxt "InstanceCardWidget|" msgid "Form" msgstr "Formulär" #: src/application/widgets/InstanceCardWidget.ui:30 #, fuzzy msgctxt "InstanceCardWidget|" msgid "&Name:" msgstr "Namn" #: src/application/widgets/InstanceCardWidget.ui:43 #, fuzzy msgctxt "InstanceCardWidget|" msgid "&Group:" msgstr "&Grupp:" #: src/api/logic/InstanceCopyTask.cpp:24 #, fuzzy, qt-format msgctxt "InstanceCopyTask|" msgid "Copying instance %1" msgstr "Kopiera Instans" #: src/api/logic/InstanceCopyTask.cpp:40 #, fuzzy msgctxt "InstanceCopyTask|" msgid "Instance folder copy failed." msgstr "Mapp för instansen" #: src/api/logic/InstanceCopyTask.cpp:55 msgctxt "InstanceCopyTask|" msgid "Instance folder copy has been aborted." msgstr "" #: src/api/logic/InstanceCreationTask.cpp:17 #, fuzzy, qt-format msgctxt "InstanceCreationTask|" msgid "Creating instance from version %1" msgstr "Hämtar lista över Minecraft-versioner..." #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:35 #, fuzzy, qt-format msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "" "Downloading modpack:\n" "%1" msgstr "" "Laddar ned modpack:\n" "%1" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:41 #, fuzzy msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Modpack download" msgstr "Ladda ned modpack" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:71 #, fuzzy msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Extracting modpack" msgstr "Misslyckades att extrahera modpack" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:79 msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Unable to open supplied modpack zip file." msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:104 #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:165 #, fuzzy msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Archive does not contain a recognized modpack type." msgstr "Arkivet innehåller ingen instance.cfg" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:120 #, fuzzy msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Failed to extract modpack" msgstr "Misslyckades att extrahera modpack" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:147 #, fuzzy, qt-format msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Could not fix permissions for %1" msgstr "Välj QuickMod version för %1" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:193 msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Could not understand pack manifest:\n" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:204 #, fuzzy msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Could not rename the overrides folder:\n" msgstr "Kunde inte skapa \"server-resource-packs\" foldern" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:210 #, qt-format msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "" "The specified overrides folder (%1) is missing. Maybe the modpack was " "already used before?" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:224 #, fuzzy, qt-format msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Unknown mod loader in manifest: %1" msgstr "Okänt fel vid läsning av %1" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:237 msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "" "Mysterious trailing dots removed from Minecraft version while importing pack." msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:253 #, fuzzy, qt-format msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Could not map recommended forge version for Minecraft %1" msgstr "Kunde inte bearbeta versions-filen: %1" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:302 #, fuzzy msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Mod download" msgstr "Ladda ned modpack" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:318 #, qt-format msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "This 'Folder' may need extracting: %1" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:330 #, qt-format msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "" "Nesting modpacks in modpacks is not implemented, nothing was downloaded: %1" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:335 #, qt-format msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Unrecognized/unhandled PackageType for: %1" msgstr "" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:355 #, fuzzy msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Downloading mods..." msgstr "" "Laddar ned modpack:\n" "%1" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:362 #, fuzzy msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Unable to resolve mod IDs:\n" msgstr "" "Kunde inte ta bort modden:\n" "%1" #: src/api/logic/InstanceImportTask.cpp:172 msgctxt "InstanceImportTask|" msgid "Instance import has been aborted." msgstr "" #: src/application/InstancePageProvider.h:38 msgctxt "InstancePageProvider|" msgid "Loader mods" msgstr "Loader-moddar" #: src/application/InstancePageProvider.h:41 msgctxt "InstancePageProvider|" msgid "Core mods" msgstr "Core-moddar" #: src/application/InstancePageProvider.h:45 #: src/application/InstancePageProvider.h:54 msgctxt "InstancePageProvider|" msgid "Worlds" msgstr "Världar" #: src/application/InstancePageProvider.h:67 #, qt-format msgctxt "InstancePageProvider|" msgid "Edit Instance (%1)" msgstr "Redigera instans (%1)" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:60 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Auto-detect..." msgstr "Hitta automatiskt..." #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:67 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Browse..." msgstr "Bläddra..." #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:74 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Test" msgstr "Testa" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:106 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "The maximum amount of memory Minecraft is allowed to use." msgstr "Den maximala mängden minne som Minecraft är tillåtet att använda." #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:99 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Minimum memory allocation:" msgstr "Minimala mängden minne:" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:45 #, fuzzy msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Java insta&llation" msgstr "Java-installation" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:179 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Maximum memory allocation:" msgstr "Maximala mängden minne:" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:128 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "The amount of memory Minecraft is started with." msgstr "Mängden minne som Minecraft startas med." #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:150 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "The amount of memory available to store loaded Java classes." msgstr "Mängden minne som är tillgängligt för att spara lästa Java-klasser." #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:87 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Memor&y" msgstr "Minne" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:186 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Note: Permgen is set automatically by Java 8 and later" msgstr "" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:199 #, fuzzy msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Java argumen&ts" msgstr "Java argument" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:218 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Game windows" msgstr "Spelfönster" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:227 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Game Window" msgstr "Spelfönster" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:239 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Start Minecraft maximized?" msgstr "Start Minecraft i stort fönster?" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:248 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Window height:" msgstr "Fönstrets höjd:" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:255 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Window width:" msgstr "Fönstrets bredd:" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:299 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Conso&le Settings" msgstr "Konsol-Inställningar" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:325 #, fuzzy msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Show console when the game crashes?" msgstr "Vissa konsolen under tiden som spelet är igång?" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:311 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Show console while the game is running?" msgstr "Vissa konsolen under tiden som spelet är igång?" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:318 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Automatically close console when the game quits?" msgstr "Stäng konsolen automatiskt när spelet avslutas?" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.ui:349 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Custom commands" msgstr "Egna kommandon" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.h:42 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Settings" msgstr "Inställningar" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.cpp:205 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Select a Java version" msgstr "Välj en Java-version" #: src/application/pages/instance/InstanceSettingsPage.cpp:218 msgctxt "InstanceSettingsPage|" msgid "Find Java executable" msgstr "Hitta Java" #: src/application/InstanceWindow.cpp:39 #, fuzzy msgctxt "InstanceWindow|" msgid "Console window for " msgstr "Konsolfönster för " #: src/application/InstanceWindow.cpp:62 #, fuzzy msgctxt "InstanceWindow|" msgid "Help" msgstr "Hjälp" #: src/application/InstanceWindow.cpp:75 #, fuzzy msgctxt "InstanceWindow|" msgid "Launch Offline" msgstr "Spela Offline" #: src/application/InstanceWindow.cpp:80 #, fuzzy msgctxt "InstanceWindow|" msgid "Close" msgstr "Stäng" #: src/application/InstanceWindow.cpp:124 msgctxt "InstanceWindow|" msgid "Kill" msgstr "" #: src/application/InstanceWindow.cpp:125 msgctxt "InstanceWindow|" msgid "Kill the running instance" msgstr "" #: src/application/InstanceWindow.cpp:130 #: src/application/InstanceWindow.cpp:137 #, fuzzy msgctxt "InstanceWindow|" msgid "Launch" msgstr "Starta" #: src/application/InstanceWindow.cpp:131 #: src/application/InstanceWindow.cpp:138 #, fuzzy msgctxt "InstanceWindow|" msgid "Launch the instance" msgstr "Starta den utvalda instansen." #: src/api/logic/tools/JProfiler.cpp:34 #, qt-format msgctxt "JProfiler|" msgid "Listening on port: %1" msgstr "Lyssnar på port %1" #: src/api/logic/tools/JProfiler.cpp:41 msgctxt "JProfiler|" msgid "Profiler aborted" msgstr "Prestationsverktyget avbröts" #: src/api/logic/tools/JVisualVM.cpp:32 msgctxt "JVisualVM|" msgid "JVisualVM started" msgstr "JVisualVM startat" #: src/api/logic/tools/JVisualVM.cpp:39 msgctxt "JVisualVM|" msgid "Profiler aborted" msgstr "Prestationsverktyget avbröts" #: src/api/logic/java/JavaInstallList.cpp:147 msgctxt "JavaListLoadTask|" msgid "Detecting Java installations..." msgstr "Letar efter Java-installationer..." #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:45 msgctxt "JavaPage|" msgid "Memory" msgstr "Minne" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:51 msgctxt "JavaPage|" msgid "The maximum amount of memory Minecraft is allowed to use." msgstr "Den maximala mängden minne som Minecraft tillåts använda." #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:73 msgctxt "JavaPage|" msgid "Minimum memory allocation:" msgstr "Minst mängd minne:" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:80 msgctxt "JavaPage|" msgid "Maximum memory allocation:" msgstr "Högsta mängd minne:" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:87 msgctxt "JavaPage|" msgid "The amount of memory Minecraft is started with." msgstr "Mängden minne som Minecraft startas med." #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:116 msgctxt "JavaPage|" msgid "The amount of memory available to store loaded Java classes." msgstr "Mängden minne som finns tillgänglig för att spara lästa Java-klasser." #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:141 msgctxt "JavaPage|" msgid "Java Runtime" msgstr "Java-runtime" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:153 msgctxt "JavaPage|" msgid "Java path:" msgstr "Sökväg till Java:" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:208 msgctxt "JavaPage|" msgid "Auto-detect..." msgstr "Hitta automatiskt…" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:221 msgctxt "JavaPage|" msgid "Test" msgstr "Testa" #: src/application/pages/global/JavaPage.ui:195 msgctxt "JavaPage|" msgid "JVM arguments:" msgstr "JVM argument:" #: src/application/pages/global/JavaPage.h:42 msgctxt "JavaPage|" msgid "Java" msgstr "Java" #: src/application/pages/global/JavaPage.cpp:106 msgctxt "JavaPage|" msgid "Select a Java version" msgstr "Välj en Java-version" #: src/application/pages/global/JavaPage.cpp:119 msgctxt "JavaPage|" msgid "Find Java executable" msgstr "Hitta Java" #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:147 #, fuzzy msgctxt "JavaSettingsWidget|" msgid "No Java version selected" msgstr "Ogiltig version vald" #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:148 msgctxt "JavaSettingsWidget|" msgid "" "You didn't select a Java version or selected something that doesn't work.\n" "MultiMC will not be able to start Minecraft.\n" "Do you wish to proceed without any Java?\n" "\n" "You can change the Java version in the settings later.\n" msgstr "" #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:261 #, fuzzy msgctxt "JavaSettingsWidget|" msgid "Find Java executable" msgstr "Hitta Java" #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:421 #, fuzzy msgctxt "JavaSettingsWidget|" msgid "Memory" msgstr "Minne" #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:422 #, fuzzy msgctxt "JavaSettingsWidget|" msgid "The maximum amount of memory Minecraft is allowed to use." msgstr "Den maximala mängden minne som Minecraft är tillåtet att använda." #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:423 #, fuzzy msgctxt "JavaSettingsWidget|" msgid "Minimum memory allocation:" msgstr "Minimala mängden minne:" #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:424 #, fuzzy msgctxt "JavaSettingsWidget|" msgid "Maximum memory allocation:" msgstr "Maximala mängden minne:" #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:425 #, fuzzy msgctxt "JavaSettingsWidget|" msgid "The amount of memory Minecraft is started with." msgstr "Mängden minne som Minecraft startas med." #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:426 #, fuzzy msgctxt "JavaSettingsWidget|" msgid "The amount of memory available to store loaded Java classes." msgstr "Mängden minne som är tillgängligt för att spara lästa Java-klasser." #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:427 #, fuzzy msgctxt "JavaSettingsWidget|" msgid "Browse" msgstr "Bläddra..." #: src/application/setupwizard/JavaWizardPage.cpp:92 #, fuzzy msgctxt "JavaWizardPage|" msgid "Java" msgstr "Java" #: src/application/setupwizard/JavaWizardPage.cpp:93 msgctxt "JavaWizardPage|" msgid "" "You do not have a working Java set up yet or it went missing.\n" "Please select one of the following or browse for a java executable." msgstr "" #: src/application/setupwizard/LanguageWizardPage.cpp:52 msgctxt "LanguageWizardPage|" msgid "Language" msgstr "" #: src/application/setupwizard/LanguageWizardPage.cpp:53 msgctxt "LanguageWizardPage|" msgid "Select the language to use in MultiMC" msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:28 msgctxt "LaunchController|" msgid "No instance specified" msgstr "Ingen instans utvald" #: src/application/LaunchController.cpp:47 msgctxt "LaunchController|" msgid "No Accounts" msgstr "Inga Konton" #: src/application/LaunchController.cpp:48 msgctxt "LaunchController|" msgid "" "In order to play Minecraft, you must have at least one Mojang or Minecraft " "account logged in to MultiMC.Would you like to open the account manager to " "add an account now?" msgstr "" "För att kunna spela Minecraft måste du ha minst ett konto från Mojang eller " "Minecraft inställt i MultiMC. Vill du öppna kontohanteraren och lägga till " "ett konto nu?" #: src/application/LaunchController.cpp:62 #, fuzzy msgctxt "LaunchController|" msgid "Which profile would you like to use?" msgstr "Vilket konto skulle du vilja använda?" #: src/application/LaunchController.cpp:78 msgctxt "LaunchController|" msgid "No account selected for launch" msgstr "Inget konto har valts" #: src/application/LaunchController.cpp:87 msgctxt "LaunchController|" msgid "" "Your account is currently not logged in. Please enter your password to log " "in again." msgstr "" "Ditt konto är förnärvarande inte inloggat. Ange ditt lösenord för att logga " "in igen." #: src/application/LaunchController.cpp:103 msgctxt "LaunchController|" msgid "Play Offline" msgstr "Spela Offline" #: src/application/LaunchController.cpp:123 msgctxt "LaunchController|" msgid "Received undetermined session status during login." msgstr "Fick obestämd sessions-status under inloggningssekvensen." #: src/application/LaunchController.cpp:164 msgctxt "LaunchController|" msgid "Player name" msgstr "Spelarens Namn" #: src/application/LaunchController.cpp:165 msgctxt "LaunchController|" msgid "Choose your offline mode player name." msgstr "Välj vilket spelarnamn du vill använda för att spela ofline." #: src/application/LaunchController.cpp:187 msgctxt "LaunchController|" msgid "Failed to launch." msgstr "Kunde inte starta." #: src/application/LaunchController.cpp:197 #: src/application/LaunchController.cpp:237 #: src/application/LaunchController.cpp:260 msgctxt "LaunchController|" msgid "Error" msgstr "Fel" #: src/application/LaunchController.cpp:197 #: src/application/LaunchController.cpp:198 msgctxt "LaunchController|" msgid "Couldn't load the instance profile." msgstr "Kunde inte läsa instansens profilinformation." #: src/application/LaunchController.cpp:205 msgctxt "LaunchController|" msgid "Couldn't instantiate a launcher." msgstr "Kunde inte initiera en programstartare." #: src/application/LaunchController.cpp:237 #, qt-format msgctxt "LaunchController|" msgid "Couldn't start profiler: %1" msgstr "Kunde inte starta prestationsverktyget: %1" #: src/application/LaunchController.cpp:246 #, qt-format msgctxt "LaunchController|" msgid "" "The game launch is delayed until you press the button. This is the right " "time to setup the profiler, as the profiler server is running now.\n" "\n" "%1" msgstr "" "Uppstarten av Minecraft väntar tills du trycker på knappen. Det är nu du bör " "ställa in prestationsverktyget, eftersom dess server körs nu.\n" "\n" "%1" #: src/application/LaunchController.cpp:249 msgctxt "LaunchController|" msgid "Waiting" msgstr "Väntar" #: src/application/LaunchController.cpp:251 msgctxt "LaunchController|" msgid "Launch" msgstr "Starta" #: src/application/LaunchController.cpp:259 #, qt-format msgctxt "LaunchController|" msgid "Couldn't start the profiler: %1" msgstr "Kunde inte starta prestationsverktyget: %1" #: src/application/LaunchController.cpp:288 msgctxt "LaunchController|" msgid "Abort" msgstr "" #: src/application/LaunchController.cpp:304 #, fuzzy msgctxt "LaunchController|" msgid "Kill Minecraft?" msgstr "Tvångsstäng Minecraft?" #: src/application/LaunchController.cpp:305 #, fuzzy msgctxt "LaunchController|" msgid "" "This can cause the instance to get corrupted and should only be used if " "Minecraft is frozen for some reason" msgstr "" "Detta kan göra så att instanser blir korrupterade och bör endast användas " "ifall Minecraft inte svarar" #: src/api/logic/launch/LaunchTask.cpp:215 #, fuzzy, qt-format msgctxt "LaunchTask|" msgid "" "MultiMC stopped watching the game log because the log length surpassed %1 " "lines.\n" "You may have to fix your mods because the game is still logging to files and " "likely wasting harddrive space at an alarming rate!" msgstr "" "MultiMC slutade att bevaka spelets loggfil för att dess längd blev större än " "%1 rader.\n" "Du kan bli tvungen att fixa de moddar du använder eftersom spelet " "fortfarande skriver loggfiler till din hårddisk och antagligen fyller den " "med data snabbt!" #: src/api/logic/minecraft/launch/LauncherPartLaunch.cpp:121 #, fuzzy, qt-format msgctxt "LauncherPartLaunch|" msgid "The wrapper command \"%1\" couldn't be found." msgstr "Wrapper-kommandot \"%1\" kunde inte hittas." #. Error message displayed if instace can't start #: src/api/logic/minecraft/launch/LauncherPartLaunch.cpp:143 #, fuzzy msgctxt "LauncherPartLaunch|" msgid "Could not launch minecraft!" msgstr "Kunde inte starta Minecraft!" #: src/api/logic/minecraft/launch/LauncherPartLaunch.cpp:173 #, fuzzy, qt-format msgctxt "LauncherPartLaunch|" msgid "" "Minecraft process ID: %1\n" "\n" msgstr "" "Minecraft program-ID: %1\n" "\n" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyInstance.cpp:306 msgctxt "LegacyInstance|" msgid "Legacy" msgstr "Legacy" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyInstance.cpp:311 #, fuzzy msgctxt "LegacyInstance|" msgid "Instance from previous versions." msgstr "Hämtar lista över Minecraft-versioner..." #: src/application/pages/instance/LegacyUpgradePage.h:39 msgctxt "LegacyUpgradePage|" msgid "Upgrade" msgstr "Uppgradera" #: src/application/pages/instance/LegacyUpgradePage.ui:29 msgctxt "LegacyUpgradePage|" msgid "" "

Upgrade is required

MultiMC now supports old " "Minecraft versions and all the required features in the new (OneSix) " "instance format. As a consequence, the old (Legacy) format has been entirely " "disabled and old instances need to be upgraded.

The upgrade will " "create a new instance with the same contents as the current one, in the new " "format. The original instance will remain untouched, in case anything goes " "wrong in the process.

Please report any issues on our github issues page.

There is also a discord channel " "for testing here.

" msgstr "" #: src/application/pages/instance/LegacyUpgradePage.ui:39 #, fuzzy msgctxt "LegacyUpgradePage|" msgid "Upgrade the instance" msgstr "Skapa Instans" #: src/application/pages/instance/LegacyUpgradePage.cpp:26 #, fuzzy msgctxt "LegacyUpgradePage|" msgid "Error" msgstr "Fel" #: src/application/pages/instance/LegacyUpgradePage.cpp:29 msgctxt "LegacyUpgradePage|" msgid "Abort" msgstr "" #: src/application/pages/instance/LegacyUpgradePage.cpp:38 #, qt-format msgctxt "LegacyUpgradePage|" msgid "%1 (Migrated)" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyUpgradeTask.cpp:20 #, fuzzy, qt-format msgctxt "LegacyUpgradeTask|" msgid "Copying instance %1" msgstr "Kopiera Instans" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyUpgradeTask.cpp:59 #, fuzzy msgctxt "LegacyUpgradeTask|" msgid "Instance folder copy failed." msgstr "Mapp för instansen" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyUpgradeTask.cpp:83 #, fuzzy msgctxt "LegacyUpgradeTask|" msgid "Could not decide Minecraft version." msgstr "Ändra versionen av Minecraft" #: src/api/logic/minecraft/legacy/LegacyUpgradeTask.cpp:136 #, fuzzy msgctxt "LegacyUpgradeTask|" msgid "Instance folder copy has been aborted." msgstr "Mapp för instansen" #: src/api/logic/minecraft/update/LibrariesTask.cpp:13 #, fuzzy msgctxt "LibrariesTask|" msgid "Getting the library files from Mojang..." msgstr "Hämtar biblioteks-filer från Mojang..." #: src/api/logic/minecraft/update/LibrariesTask.cpp:21 #, fuzzy, qt-format msgctxt "LibrariesTask|" msgid "Libraries for instance %1" msgstr "Bibliotek för %1" #: src/api/logic/minecraft/update/LibrariesTask.cpp:31 msgctxt "LibrariesTask|" msgid "Null jar is specified in the metadata, aborting." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/update/LibrariesTask.cpp:57 #, fuzzy, qt-format msgctxt "LibrariesTask|" msgid "" "Some libraries marked as 'local' are missing their jar files:\n" "%1\n" "\n" "You'll have to correct this problem manually. If this is an externally " "tracked instance, make sure to run it at least once outside of MultiMC." msgstr "" "Några bibliotek har markerats som 'local' men deras filer fattas:\n" "%1\n" "\n" "Du måste fixa detta manuellt. Om det är en extern instans så se till att du " "kör den minst en gång utanför MultiMC." #: src/api/logic/minecraft/update/LibrariesTask.cpp:76 #, fuzzy, qt-format msgctxt "LibrariesTask|" msgid "" "Game update failed: it was impossible to fetch the required libraries.\n" "Reason:\n" "%1" msgstr "" "Misslyckades att uppdatera spelet: det var inte möjligt att hämta några FML-" "bibliotek:\n" "Anledning:\n" "%1" #: src/application/pages/instance/LogPage.ui:125 msgctxt "LogPage|" msgid "Search:" msgstr "Sök:" #: src/application/pages/instance/LogPage.ui:132 msgctxt "LogPage|" msgid "Find" msgstr "Hitta" #: src/application/pages/instance/LogPage.ui:60 msgctxt "LogPage|" msgid "Keep updating" msgstr "Fortsätt uppdatera" #: src/application/pages/instance/LogPage.ui:70 #, fuzzy msgctxt "LogPage|" msgid "Wrap lines" msgstr " rader" #: src/application/pages/instance/LogPage.ui:93 msgctxt "LogPage|" msgid "Copy the whole log into the clipboard" msgstr "Kopiera hela loggen" #: src/application/pages/instance/LogPage.ui:96 msgctxt "LogPage|" msgid "&Copy" msgstr "&Kopiera" #: src/application/pages/instance/LogPage.ui:103 msgctxt "LogPage|" msgid "Upload the log to paste.ee - it will stay online for a month" msgstr "Ladda upp loggen till paste.ee, den kommer att finnas där i en månad" #: src/application/pages/instance/LogPage.ui:106 msgctxt "LogPage|" msgid "Upload" msgstr "Ladda upp" #: src/application/pages/instance/LogPage.ui:113 msgctxt "LogPage|" msgid "Clear the log" msgstr "Rensa loggen" #: src/application/pages/instance/LogPage.ui:116 msgctxt "LogPage|" msgid "Clear" msgstr "Töm" #: src/application/pages/instance/LogPage.ui:142 msgctxt "LogPage|" msgid "Scroll all the way to bottom" msgstr "Skrolla till botten" #: src/application/pages/instance/LogPage.ui:145 msgctxt "LogPage|" msgid "Bottom" msgstr "Botten" #: src/application/pages/instance/LogPage.h:41 msgctxt "LogPage|" msgid "Minecraft Log" msgstr "Minecraft Loggen" #: src/application/pages/instance/LogPage.cpp:239 #, qt-format msgctxt "LogPage|" msgid "MultiMC: Log upload triggered at: %1" msgstr "MultiMC: Uppladdning av loggfilen triggades: %1" #: src/application/pages/instance/LogPage.cpp:243 #, qt-format msgctxt "LogPage|" msgid "MultiMC: Log uploaded to: %1" msgstr "MultiMC: Loggfilen laddas upp till: %1" #: src/application/pages/instance/LogPage.cpp:247 msgctxt "LogPage|" msgid "MultiMC: Log upload failed!" msgstr "MultiMC: Misslyckades att ladda upp loggfilen!" #. Message displayed on instance exit #: src/api/logic/LoggedProcess.cpp:68 #, qt-format msgctxt "LoggedProcess|" msgid "Process exited with code %1." msgstr "Programmet avslutades med koden %1." #. Message displayed on instance crashed #: src/api/logic/LoggedProcess.cpp:75 msgctxt "LoggedProcess|" msgid "Process crashed." msgstr "Programmet krashade." #: src/api/logic/LoggedProcess.cpp:77 #, qt-format msgctxt "LoggedProcess|" msgid "Process crashed with exitcode %1." msgstr "Programmet kraschade med koden %1." #. Message displayed after the instance exits due to kill request #: src/api/logic/LoggedProcess.cpp:84 msgctxt "LoggedProcess|" msgid "Process was killed by user." msgstr "Programmet dödades av användaren." #: src/api/logic/LoggedProcess.cpp:95 msgctxt "LoggedProcess|" msgid "The process failed to start." msgstr "Programmet misslyckades att starta." #: src/application/dialogs/LoginDialog.ui:20 msgctxt "LoginDialog|" msgid "Add Account" msgstr "Lägg till konto" #: src/application/dialogs/LoginDialog.ui:39 msgctxt "LoginDialog|" msgid "Email / Username" msgstr "E-Mail / Användarnamn" #: src/application/dialogs/LoginDialog.ui:49 msgctxt "LoginDialog|" msgid "Password" msgstr "Lösenord" #: src/application/MainWindow.cpp:254 msgctxt "MainWindow|" msgid "Main Toolbar" msgstr "Verktygsfält" #: src/application/MainWindow.cpp:437 msgctxt "MainWindow|" msgid "Instance Toolbar" msgstr "Instansens Verktygsrad" #: src/application/MainWindow.cpp:414 msgctxt "MainWindow|" msgid "News Toolbar" msgstr "Nyheter" #: src/application/MainWindow.cpp:259 msgctxt "MainWindow|" msgid "Add Instance" msgstr "Lägg till instans" #: src/application/MainWindow.cpp:230 msgctxt "MainWindow|" msgid "Kill" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:231 #, fuzzy msgctxt "MainWindow|" msgid "Kill the running instance" msgstr "Inte en instans" #: src/application/MainWindow.cpp:260 msgctxt "MainWindow|" msgid "Add a new instance." msgstr "Skapa en ny instans." #: src/application/MainWindow.cpp:272 msgctxt "MainWindow|" msgid "View Instance Folder" msgstr "Visa instansens mapp" #: src/application/MainWindow.cpp:273 msgctxt "MainWindow|" msgid "Open the instance folder in a file browser." msgstr "Öppna instansens folder i en fil bläddrare." #: src/application/MainWindow.cpp:280 msgctxt "MainWindow|" msgid "View Central Mods Folder" msgstr "Öppna den centrala mod-foldern" #: src/application/MainWindow.cpp:281 msgctxt "MainWindow|" msgid "Open the central mods folder in a file browser." msgstr "Öppna den centrala mod-foldern i din fil-läsare." #: src/application/MainWindow.cpp:301 msgctxt "MainWindow|" msgid "Settings" msgstr "Inställningar" #: src/application/MainWindow.cpp:302 msgctxt "MainWindow|" msgid "Change settings." msgstr "Ändra inställningar." #: src/application/MainWindow.cpp:312 msgctxt "MainWindow|" msgid "Report a Bug" msgstr "Rapportera en bugg" #: src/application/MainWindow.cpp:313 msgctxt "MainWindow|" msgid "Open the bug tracker to report a bug with MultiMC." msgstr "Öppna bugg-trackern för att rapportera en bugg med MultiMC." #: src/application/MainWindow.cpp:371 msgctxt "MainWindow|" msgid "Open the MultiMC Patreon page." msgstr "Öppna MultiMC's Patreon sida." #: src/application/MainWindow.cpp:419 msgctxt "MainWindow|" msgid "More news..." msgstr "Fler nyheter..." #: src/application/MainWindow.cpp:420 msgctxt "MainWindow|" msgid "Open the MultiMC development blog to read more news about MultiMC." msgstr "Öppna MultiMC's utvecklar blogg för att läsa fler nyheter om MultiMC." #: src/application/MainWindow.cpp:337 msgctxt "MainWindow|" msgid "About MultiMC" msgstr "Om MultiMC" #: src/application/MainWindow.cpp:338 msgctxt "MainWindow|" msgid "View information about MultiMC." msgstr "Se mer information om MultiMC." #: src/application/MainWindow.cpp:236 msgctxt "MainWindow|" msgid "Launch the selected instance." msgstr "Starta den utvalda instansen." #: src/application/MainWindow.cpp:360 #, fuzzy msgctxt "MainWindow|" msgid "Check for new updates for MultiMC." msgstr "Sök efter nya uppdateringar för MultiMC" #: src/application/MainWindow.cpp:459 msgctxt "MainWindow|" msgid "Rename the selected instance." msgstr "Byt instansens namn." #: src/application/MainWindow.cpp:515 msgctxt "MainWindow|" msgid "Change Group" msgstr "Ändra grupp" #: src/application/MainWindow.cpp:516 msgctxt "MainWindow|" msgid "Change the selected instance's group." msgstr "Ändra den utvalda instansens grupp." #: src/application/MainWindow.cpp:444 msgctxt "MainWindow|" msgid "Change Icon" msgstr "Ändra ikon" #: src/application/MainWindow.cpp:445 msgctxt "MainWindow|" msgid "Change the selected instance's icon." msgstr "Byt instansens ikon." #: src/application/MainWindow.cpp:494 msgctxt "MainWindow|" msgid "Edit Notes" msgstr "Noteringar" #: src/application/MainWindow.cpp:495 msgctxt "MainWindow|" msgid "Edit the notes for the selected instance." msgstr "Redigera noteringar för den utvalda instansen." #: src/application/MainWindow.cpp:501 #, fuzzy msgctxt "MainWindow|" msgid "View Worlds" msgstr "Världar" #: src/application/MainWindow.cpp:502 #, fuzzy msgctxt "MainWindow|" msgid "View the worlds of this instance." msgstr "Redigera noteringar för den utvalda instansen." #: src/application/MainWindow.cpp:487 msgctxt "MainWindow|" msgid "Edit Instance" msgstr "Ändra instansen" #: src/application/MainWindow.cpp:488 msgctxt "MainWindow|" msgid "Change the instance settings, mods and versions." msgstr "Ändra instansens inställningar, mods och versioner." #: src/application/MainWindow.cpp:524 msgctxt "MainWindow|" msgid "Instance Folder" msgstr "Mapp för instansen" #: src/application/MainWindow.cpp:525 msgctxt "MainWindow|" msgid "Open the selected instance's root folder in a file browser." msgstr "Öppna den utvalda instansens folder i en filhanterare." #: src/application/MainWindow.cpp:547 msgctxt "MainWindow|" msgid "Delete" msgstr "Ta bort" #: src/application/MainWindow.cpp:548 msgctxt "MainWindow|" msgid "Delete the selected instance." msgstr "Radera den utvalda instansen." #: src/application/MainWindow.cpp:531 msgctxt "MainWindow|" msgid "Config Folder" msgstr "Konfigurations Folder" #: src/application/MainWindow.cpp:379 msgctxt "MainWindow|" msgid "Meow" msgstr "Mjau" #: src/application/MainWindow.cpp:328 msgctxt "MainWindow|" msgid "Reddit" msgstr "Reddit" #: src/application/MainWindow.cpp:320 msgctxt "MainWindow|" msgid "Discord" msgstr "Discord" #: src/application/MainWindow.cpp:555 msgctxt "MainWindow|" msgid "Copy Instance" msgstr "Kopiera Instans" #: src/application/MainWindow.cpp:556 msgctxt "MainWindow|" msgid "Copy the selected instance." msgstr "Kopiera den utvalda Instansen." #: src/application/MainWindow.cpp:388 msgctxt "MainWindow|" msgid "Manage Accounts" msgstr "Hantera Konton" #: src/application/MainWindow.cpp:479 msgctxt "MainWindow|" msgid "Launch the selected instance in offline mode." msgstr "Starta den utvalda instansen i offline-mode." #: src/application/MainWindow.cpp:508 msgctxt "MainWindow|" msgid "Manage Screenshots" msgstr "Hantera Skärmdumpar" #: src/application/MainWindow.cpp:532 #, fuzzy msgctxt "MainWindow|" msgid "Open the instance's config folder." msgstr "Öppna instansens konfigurations folder" #: src/application/MainWindow.cpp:380 msgctxt "MainWindow|" msgid "It's a fluffy kitty :3" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:329 #, fuzzy msgctxt "MainWindow|" msgid "Open MultiMC subreddit." msgstr "Gå till MultiMC's subreddit" #: src/application/MainWindow.cpp:321 #, fuzzy msgctxt "MainWindow|" msgid "Open MultiMC discord voice chat." msgstr "Gå till MultiMC's discord-chat" #: src/application/MainWindow.cpp:478 #, fuzzy msgctxt "MainWindow|" msgid "Launch Offline" msgstr "Spela Offline" #: src/application/MainWindow.cpp:509 #, fuzzy msgctxt "MainWindow|" msgid "View and upload screenshots for this instance." msgstr "" "

Se och ladda upp skärmdumpar som tagits med den här " "instansen

" #: src/application/MainWindow.cpp:540 msgctxt "MainWindow|" msgid "Export Instance" msgstr "Exportera instansen" #: src/application/MainWindow.cpp:597 #, qt-format msgctxt "MainWindow|" msgid "MultiMC 5 - Version %1" msgstr "MultiMC 5 - Version %1" #: src/application/MainWindow.cpp:600 #, qt-format msgctxt "MainWindow|on platform, as in operating system" msgid " on %1" msgstr " på %1" #: src/application/MainWindow.cpp:698 msgctxt "MainWindow|" msgid "No instance selected" msgstr "Ingen instans utvald" #: src/application/MainWindow.cpp:458 msgctxt "MainWindow|" msgid "Rename" msgstr "Byt Namn" #: src/application/MainWindow.cpp:859 msgctxt "MainWindow|" msgid "Create instance" msgstr "Skapa Instans" #: src/application/MainWindow.cpp:235 src/application/MainWindow.cpp:913 msgctxt "MainWindow|" msgid "Launch" msgstr "Starta" #: src/application/MainWindow.cpp:286 src/application/MainWindow.cpp:617 #, fuzzy msgctxt "MainWindow|" msgid "Folders" msgstr "Foldrar" #: src/application/MainWindow.cpp:287 #, fuzzy msgctxt "MainWindow|" msgid "Open one of the folders shared between instances." msgstr "Redigera noteringar för den utvalda instansen." #: src/application/MainWindow.cpp:343 src/application/MainWindow.cpp:618 #, fuzzy msgctxt "MainWindow|" msgid "Help" msgstr "Hjälp" #: src/application/MainWindow.cpp:344 msgctxt "MainWindow|" msgid "Get help with MultiMC or Minecraft." msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:359 #, fuzzy msgctxt "MainWindow|" msgid "Update" msgstr "Uppdatera nu" #: src/application/MainWindow.cpp:370 #, fuzzy msgctxt "MainWindow|" msgid "Support MultiMC" msgstr "Om MultiMC" #: src/application/MainWindow.cpp:918 msgctxt "MainWindow|" msgid "Profilers" msgstr "Prestationsverktyg" #: src/application/MainWindow.cpp:926 msgctxt "MainWindow|" msgid "Profiler not setup correctly. Go into settings, \"External Tools\"." msgstr "" "Prestationsverktyget är inte korrekt inställt. Gå till inställningar, " "\"Externa Verktyg\"." #: src/application/MainWindow.cpp:973 msgctxt "MainWindow|" msgid "No accounts added!" msgstr "Inga konton tillagda!" #: src/application/MainWindow.cpp:1003 msgctxt "MainWindow|" msgid "No Default Account" msgstr "Inget Konto valt som standard" #: src/application/MainWindow.cpp:1109 msgctxt "MainWindow|" msgid "Loading news..." msgstr "Hämtar nyheter..." #: src/application/MainWindow.cpp:1122 msgctxt "MainWindow|" msgid "No news available." msgstr "Inga nyheter tillgängliga." #: src/application/MainWindow.cpp:1205 src/application/MainWindow.cpp:1222 #: src/application/MainWindow.cpp:1256 src/application/MainWindow.cpp:1311 #: src/application/MainWindow.cpp:1321 msgctxt "MainWindow|" msgid "Error" msgstr "Fel" #: src/application/MainWindow.cpp:1205 #, qt-format msgctxt "MainWindow|" msgid "" "Couldn't create folder for update downloads:\n" "%1" msgstr "" "Kunde inte skapa mappen för att ladda ned uppdateringar:\n" "%1" #: src/application/MainWindow.cpp:1263 #, fuzzy msgctxt "MainWindow|" msgid "Warnings" msgstr "Varning: " #: src/application/MainWindow.cpp:1321 msgctxt "MainWindow|" msgid "" "MultiMC cannot download Minecraft or update instances unless you have at " "least one account added.\n" "Please add your Mojang or Minecraft account." msgstr "" "MultiMC kan inte ladda ned Minecraft eller updatera instanser ifall du inte " "har minst ett konto tilllagt.\n" "Var god och lägg till ditt Mojang eller Minecraft konto." #: src/application/MainWindow.cpp:1453 msgctxt "MainWindow|" msgid "Group name" msgstr "Gruppnamn" #: src/application/MainWindow.cpp:1453 msgctxt "MainWindow|" msgid "Enter a new group name." msgstr "Ange ett nytt gruppnamn." #: src/application/MainWindow.cpp:1605 msgctxt "MainWindow|" msgid "CAREFUL!" msgstr "FÖRSIKTIGT!" #: src/application/MainWindow.cpp:1802 msgctxt "MainWindow|" msgid "" "You have now two options:
- change the instance folder in the settings " "
- move this installation of MultiMC5 to a different folder" msgstr "" "Du har två valmöjligheter:
- ändra instansmappen i inställningarna
- flytta denna installation av MultiMC till en annan map" #: src/application/MainWindow.cpp:1808 msgctxt "MainWindow|" msgid "" "This is a problem:
- MultiMC will likely be deleted without warning by " "the operating system
- close MultiMC now and extract it to a real " "location, not a temporary folder" msgstr "" "Detta är ett problem:
- MultiMC kommer troligen att raderas utan " "varning av operativsystemet
- stäng MultiMC nu och extrahera det till " "en ordentlig mapp, inte en temporär mapp" #: src/application/MainWindow.cpp:1815 msgctxt "MainWindow|" msgid "" "Your instance folder contains 'Rar$' - that means you haven't extracted the " "MultiMC zip!" msgstr "" "Namnet på din instansmapp innehåller 'Rar$' - det betyder att du inte har " "extraherat MultiMC-arkivet!" #: src/application/MainWindow.cpp:1823 #, qt-format msgctxt "MainWindow|" msgid "Your instance folder is in a temporary folder: '%1'!" msgstr "Din instansmapp befinner sig i en temporär folder: '%1'!" #: src/application/MainWindow.cpp:1631 msgctxt "MainWindow|" msgid "Instance name" msgstr "Instansnamn" #: src/application/MainWindow.cpp:713 src/application/MainWindow.cpp:1071 msgctxt "MainWindow|" msgid "Profiles" msgstr "Profiler" #: src/application/MainWindow.cpp:875 #, qt-format msgctxt "MainWindow|" msgid "Delete group '%1'" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1267 src/application/MainWindow.cpp:1315 msgctxt "MainWindow|" msgid "Abort" msgstr "" #: src/application/MainWindow.cpp:1606 #, fuzzy, qt-format msgctxt "MainWindow|" msgid "" "About to delete: %1\n" "This is permanent and will completely delete the instance.\n" "\n" "Are you sure?" msgstr "" "Du är på väg att ta bort %1\n" "Detta är permanent och vill helt radera all data, även för externa instanser " "(t.ex. FTB)!\n" "Är du säker på att du vill fortsätta?" #: src/application/MainWindow.cpp:1631 msgctxt "MainWindow|" msgid "Enter a new instance name." msgstr "Välj ett nytt namn för instansen." #: src/application/MainWindow.cpp:1788 msgctxt "MainWindow|" msgid "Rename Instance" msgstr "Byt instansens namn" #: src/application/MainWindow.cpp:1801 msgctxt "MainWindow|" msgid "" "Your instance folder contains '!' and this is known to cause Java problems!" msgstr "" "Namnet på din instansmapp innehåller '!', och det är ger problem med Java!" #: src/api/logic/meta/Index.cpp:71 #, fuzzy msgctxt "Meta::Index|" msgid "Name" msgstr "Namn" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:634 #, fuzzy msgctxt "MinecraftInstance|" msgid "" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:636 #, fuzzy msgctxt "MinecraftInstance|" msgid "" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:637 #, fuzzy msgctxt "MinecraftInstance|" msgid "" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:638 msgctxt "MinecraftInstance|" msgid "" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:726 #, qt-format msgctxt "MinecraftInstance|" msgid "%1m %2s" msgstr "%1 min %2 s" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:730 #, qt-format msgctxt "MinecraftInstance|" msgid "%1h %2m" msgstr "%1 h %2 min" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:732 #, qt-format msgctxt "MinecraftInstance|" msgid "%1d %2h %3m" msgstr "%1 d %2 h %3 min" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:740 msgctxt "MinecraftInstance|" msgid "broken" msgstr "trasig" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:744 #, qt-format msgctxt "MinecraftInstance|" msgid "Minecraft %1 (%2)" msgstr "Minecraft %1 (%2)" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:747 #, qt-format msgctxt "MinecraftInstance|" msgid ", played for %1" msgstr ", har %1 spelats" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftInstance.cpp:751 #, fuzzy msgctxt "MinecraftInstance|" msgid ", has crashed." msgstr "Programmet krashade." #: src/application/pages/global/MinecraftPage.h:42 msgctxt "MinecraftPage|" msgid "Minecraft" msgstr "Minecraft" #: src/application/pages/global/MinecraftPage.ui:48 msgctxt "MinecraftPage|" msgid "Window Size" msgstr "Fönstrets storlek" #: src/application/pages/global/MinecraftPage.ui:54 msgctxt "MinecraftPage|" msgid "Start Minecraft maximized?" msgstr "Start Minecraft i stort fönster?" #: src/application/pages/global/MinecraftPage.ui:63 msgctxt "MinecraftPage|" msgid "Window hei&ght:" msgstr "Fönstrets höjd:" #: src/application/pages/global/MinecraftPage.ui:73 msgctxt "MinecraftPage|" msgid "W&indow width:" msgstr "Fönstrets bredd:" #: src/application/pages/instance/ModFolderPage.ui:47 msgctxt "ModFolderPage|" msgid "&Add" msgstr "&Lägg till" #: src/application/pages/instance/ModFolderPage.ui:54 msgctxt "ModFolderPage|" msgid "&Remove" msgstr "Ta bort" #: src/application/pages/instance/ModFolderPage.ui:61 msgctxt "ModFolderPage|" msgid "Enable" msgstr "" #: src/application/pages/instance/ModFolderPage.ui:68 msgctxt "ModFolderPage|" msgid "Disable" msgstr "" #: src/application/pages/instance/ModFolderPage.ui:75 #, fuzzy msgctxt "ModFolderPage|" msgid "Open the 'config' folder in the system file manager." msgstr "Öppna instansens folder i en fil bläddrare." #: src/application/pages/instance/ModFolderPage.ui:78 msgctxt "ModFolderPage|" msgid "View configs" msgstr "" #: src/application/pages/instance/ModFolderPage.ui:98 msgctxt "ModFolderPage|" msgid "&View Folder" msgstr "&Vissa folder" #: src/application/pages/instance/ModFolderPage.ui:126 msgctxt "ModFolderPage|" msgid "Filter:" msgstr "" #: src/application/pages/instance/ModFolderPage.cpp:157 #, qt-format msgctxt "" "ModFolderPage|Select whatever type of files the page contains. Example: " "'Loader Mods'" msgid "Select %1" msgstr "Välj %1" #: src/api/logic/minecraft/ModList.cpp:275 msgctxt "ModList|" msgid "Name" msgstr "Namn" #: src/api/logic/minecraft/ModList.cpp:277 msgctxt "ModList|" msgid "Version" msgstr "Version" #: src/api/logic/minecraft/ModList.cpp:279 #, fuzzy msgctxt "ModList|" msgid "Last changed" msgstr "Senast spelad" #: src/api/logic/minecraft/ModList.cpp:288 msgctxt "ModList|" msgid "Is the mod enabled?" msgstr "Är modden aktiverad?" #: src/api/logic/minecraft/ModList.cpp:290 msgctxt "ModList|" msgid "The name of the mod." msgstr "Moddens namn." #: src/api/logic/minecraft/ModList.cpp:292 msgctxt "ModList|" msgid "The version of the mod." msgstr "Moddens version." #: src/api/logic/minecraft/ModList.cpp:294 #, fuzzy msgctxt "ModList|" msgid "The date and time this mod was last changed (or added)." msgstr "Tid och datum då världen senast användes." #: src/api/logic/minecraft/launch/ModMinecraftJar.cpp:36 #, fuzzy msgctxt "ModMinecraftJar|" msgid "Couldn't create the bin folder for Minecraft.jar" msgstr "Ett fel uppstod vid skapandet av mappen för Minecraft." #: src/api/logic/minecraft/launch/ModMinecraftJar.cpp:42 #, fuzzy, qt-format msgctxt "ModMinecraftJar|" msgid "Couldn't remove stale jar file: %1" msgstr "Kunde inte ta bort gammal JAR-fil: %1" #: src/api/logic/minecraft/launch/ModMinecraftJar.cpp:57 #, fuzzy msgctxt "ModMinecraftJar|" msgid "Failed to create the custom Minecraft jar file." msgstr "Ett fel uppstod vid skapandet av den anpassade Minecraft-JAR filen." #: src/api/logic/minecraft/auth/MojangAccountList.cpp:227 msgctxt "MojangAccountList|" msgid "Active?" msgstr "Aktiv?" #: src/api/logic/minecraft/auth/MojangAccountList.cpp:230 msgctxt "MojangAccountList|" msgid "Name" msgstr "Namn" #: src/api/logic/minecraft/auth/MojangAccountList.cpp:240 msgctxt "MojangAccountList|" msgid "The name of the version." msgstr "Versionens namn." #: src/application/MultiMC.cpp:517 msgctxt "MultiMC|" msgid "Settings" msgstr "Inställningar" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:45 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Features" msgstr "Funktioner" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:51 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Update Settings" msgstr "Uppdateringsinställningar" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:57 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Check for updates when MultiMC starts?" msgstr "Sök efter uppdateringar när MultiMC startats?" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:64 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Up&date Channel:" msgstr "Uppdateringskanal:" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:81 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "No channel selected." msgstr "Ingen instans utvald." #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:100 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "I&nstances:" msgstr "Instanser:" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:120 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "&Mods:" msgstr "Moddar:" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:143 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "&Icons:" msgstr "Ikoner:" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:211 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "By &last launched" msgstr "Efter senast startade" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:221 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "By &name" msgstr "Efter namn" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:234 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Language:" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:246 #, fuzzy msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Theme" msgstr "Ikontema" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:252 #, fuzzy msgctxt "MultiMCPage|" msgid "&Icons" msgstr "Ikoner:" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:495 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Analytics" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:501 #, fuzzy msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Analytics Settings" msgstr "Instansinställningar" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:507 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Send anonymous usage statistics?" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:521 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "" "\n" "\n" "

MultiMC sends anonymous usage statistics on every start of the " "application.

The following data is collected:

\n" "
  \n" "
 • MultiMC version.
 • \n" "
 • Operating system name, version and architecture.
 • \n" "
 • CPU architecture (kernel architecture on linux).
 • \n" "
 • Size of system memory.
 • \n" "
 • Java version, architecture and memory settings.
 • \n" "
\n" "" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:277 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Simple (Dark Icons)" msgstr "Simple (mörka ikoner)" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:287 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Simple (Blue Icons)" msgstr "Simple (blå ikoner)" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:292 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Simple (Colored Icons)" msgstr "Simple (färgade ikoner)" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:312 #, fuzzy msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Custom" msgstr "Anpassa" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:333 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Colors" msgstr "" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:360 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Console" msgstr "Konsol" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:366 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Console Settings" msgstr "Konsol-Inställningar" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:372 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Show console while the game is running?" msgstr "Vissa konsolen under tiden som spelet är igång?" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:379 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Automatically close console when the game quits?" msgstr "Stäng konsolen automatiskt när spelet avslutas?" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:386 #, fuzzy msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Show console when the game crashes?" msgstr "Vissa konsolen under tiden som spelet är igång?" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:396 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "History limit" msgstr "Begränsa antalet logg-rader som sparas" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:402 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Stop logging when log overflows" msgstr "Stoppa loggning om den blir för stor" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:415 msgctxt "MultiMCPage|" msgid " lines" msgstr " rader" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:443 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Console font" msgstr "Konsolens typsnitt" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:94 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Folders" msgstr "Foldrar" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:177 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "User Interface" msgstr "Användarinterface" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:183 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "MultiMC notifications" msgstr "MultiMC-notifikationer" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:189 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Reset hidden notifications" msgstr "Nollställ gömda notifikationer" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:205 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Instance view sorting mode" msgstr "Sortering i instanslistan" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:272 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Default" msgstr "Standard" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.ui:282 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Simple (Light Icons)" msgstr "Simple (ljusa ikoner)" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.cpp:97 #, fuzzy msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Instance Folder" msgstr "Mapp för instansen" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.cpp:106 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "" "You're trying to specify an instance folder which's path contains at least " "one '!'. Java is known to cause problems if that is the case, your instances " "(probably) won't start!" msgstr "" "Du håller på att välja en instans mapp vilkens adress innehåller minst ett " "'!'. Java är känt för att ha problem med detta, och dina instanser kommer " "(troligen) inte att starta!" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.cpp:111 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "" "Do you really want to use this path? Selecting \"No\" will close this and " "not alter your instance path." msgstr "" "Vill du verkligen använda denna adress? Om du väljer \"Nej\" kommer denna " "dialog att stängas och inte ändra din instans adress." #: src/application/pages/global/MultiMCPage.cpp:129 #, fuzzy msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Icons Folder" msgstr "Mapp för instansen" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.cpp:140 #, fuzzy msgctxt "MultiMCPage|" msgid "Mods Folder" msgstr "Foldrar" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.cpp:451 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "[Something/ERROR] A spooky error!" msgstr "[Någonting/ERROR] Ett läskigt fel!" #: src/application/pages/global/MultiMCPage.cpp:460 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "[Test/INFO] A harmless message..." msgstr "[Test/INFO] Ett ofarligt meddelande..." #: src/application/pages/global/MultiMCPage.cpp:469 msgctxt "MultiMCPage|" msgid "[Something/WARN] A not so spooky warning." msgstr "[Någonting/WARN] En inte helt så läskig varning." #: src/api/logic/net/NetJob.cpp:128 #, qt-format msgctxt "NetJob|" msgid "" "Job '%1' failed to process:\n" "%2" msgstr "" "Jobb '%1' misslyckades:\n" "%2" #: src/application/dialogs/NewComponentDialog.ui:17 #, fuzzy msgctxt "NewComponentDialog|" msgid "Copy Instance" msgstr "Kopiera Instans" #: src/application/dialogs/NewComponentDialog.ui:30 #, fuzzy msgctxt "NewComponentDialog|" msgid "Name" msgstr "Namn" #: src/application/dialogs/NewComponentDialog.ui:37 msgctxt "NewComponentDialog|" msgid "uid" msgstr "" #: src/application/dialogs/NewInstanceDialog.ui:17 #: src/application/dialogs/NewInstanceDialog.cpp:122 msgctxt "NewInstanceDialog|" msgid "New Instance" msgstr "Ny Instans" #: src/application/dialogs/NewInstanceDialog.ui:52 #, fuzzy msgctxt "NewInstanceDialog|" msgid "&Name:" msgstr "Namn" #: src/application/dialogs/NewInstanceDialog.ui:39 msgctxt "NewInstanceDialog|" msgid "&Group:" msgstr "&Grupp:" #: src/application/dialogs/NewInstanceDialog.cpp:65 msgctxt "NewInstanceDialog|" msgid "No group" msgstr "Ingen grupp" #: src/api/logic/news/NewsChecker.cpp:97 #, qt-format msgctxt "NewsChecker|" msgid "" "Failed to load news RSS feed:\n" "%1" msgstr "" "Misslyckades att hämta RSS-flödet:\n" "%1" #: src/api/logic/news/NewsEntry.cpp:24 src/api/logic/news/NewsEntry.cpp:60 msgctxt "NewsEntry|" msgid "Untitled" msgstr "Namnlös" #: src/api/logic/news/NewsEntry.cpp:25 src/api/logic/news/NewsEntry.cpp:61 msgctxt "NewsEntry|" msgid "No content." msgstr "Inget innehåll." #: src/api/logic/news/NewsEntry.cpp:27 src/api/logic/news/NewsEntry.cpp:63 msgctxt "NewsEntry|" msgid "Unknown Author" msgstr "Okänd Författare" #: src/application/pages/instance/NotesPage.h:38 msgctxt "NotesPage|" msgid "Notes" msgstr "Noteringar" #: src/application/dialogs/NotificationDialog.ui:14 msgctxt "NotificationDialog|" msgid "Notification" msgstr "MultiMC-notifikationer" #: src/application/dialogs/NotificationDialog.ui:65 #: src/application/dialogs/NotificationDialog.cpp:29 msgctxt "NotificationDialog|" msgid "Don't show again" msgstr "Visa inte igen" #: src/application/dialogs/NotificationDialog.ui:75 #: src/application/dialogs/NotificationDialog.cpp:30 msgctxt "NotificationDialog|" msgid "Close" msgstr "Stäng" #: src/api/logic/NullInstance.h:21 msgctxt "NullInstance|" msgid "Unknown instance type" msgstr "Okänd instanstyp" #: src/api/logic/minecraft/MinecraftUpdate.cpp:90 msgctxt "OneSixUpdate|" msgid "Aborted by user." msgstr "" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.ui:107 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Reload" msgstr "Ladda om" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.ui:67 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Copy the whole log into the clipboard" msgstr "Kopiera hela loggen" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.ui:42 #, fuzzy msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Find" msgstr "Hitta" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.ui:70 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "&Copy" msgstr "&Kopiera" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.ui:87 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Upload the log to paste.ee - it will stay online for a month" msgstr "Ladda upp loggen till paste.ee - den kommer att sparas där i en månad" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.ui:90 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Upload" msgstr "Ladda upp" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.ui:100 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Clean" msgstr "Rensa" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.ui:126 #, fuzzy msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Search:" msgstr "Sök:" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.ui:77 #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.ui:97 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Clear the log" msgstr "Rensa loggen" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.ui:80 #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:196 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Delete" msgstr "Ta bort" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.h:45 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Other logs" msgstr "Andra loggar" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:125 #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:205 #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:252 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Error" msgstr "Fel" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:125 #, qt-format msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Unable to open %1 for reading: %2" msgstr "Kunde inte öppna %1 för läsning: %2" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:146 #, qt-format msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "" "The file (%1) is too big. You may want to open it in a viewer optimized for " "large files." msgstr "" "Filen (%1) är för stor. Du bör öppna den i ett program som är anpassat till " "att öppna stora filer." #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:161 #, qt-format msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "The file (%1) is not readable." msgstr "Filen (%1) är inte läsbar." #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:197 #, qt-format msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Do you really want to delete %1?" msgstr "Vill du verkligen ta bort %1?" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:205 #, qt-format msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Unable to delete %1: %2" msgstr "Kunde inte ta bort %1: %2" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:220 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Clean up" msgstr "Rensa" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:223 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Do you really want to delete all log files?" msgstr "Vill du verkligen ta bort alla loggfiler?" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:228 #, fuzzy, qt-format msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "" "Do you really want to delete these files?\n" "%1" msgstr "" "Vill du verkligen ta bort dessa filer?\n" "%1" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:255 msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "Couldn't delete some files!" msgstr "Kunde inte ta bort en del filer!" #: src/application/pages/instance/OtherLogsPage.cpp:260 #, qt-format msgctxt "OtherLogsPage|" msgid "" "Couldn't delete some files:\n" "%1" msgstr "" "Kunde inte ta bort en del filer:\n" "%1" #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:14 #, fuzzy msgctxt "PackagesPage|" msgid "Form" msgstr "Formulär" #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:36 #, fuzzy msgctxt "PackagesPage|" msgid "Tab 1" msgstr "Flik 1" #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:42 #, fuzzy msgctxt "PackagesPage|" msgid "Versions" msgstr "Version" #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:48 #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:161 #, fuzzy msgctxt "PackagesPage|" msgid "Search..." msgstr "Sök:" #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:70 #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:183 #: src/application/pages/global/PackagesPage.cpp:177 #: src/application/pages/global/PackagesPage.cpp:217 #, fuzzy msgctxt "PackagesPage|" msgid "Refresh" msgstr "Ladda om" #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:81 #, fuzzy msgctxt "PackagesPage|" msgid "Version:" msgstr "Version:" #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:95 msgctxt "PackagesPage|" msgid "Time:" msgstr "" #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:109 #, fuzzy msgctxt "PackagesPage|" msgid "Type:" msgstr "Typ" #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:123 msgctxt "PackagesPage|" msgid "Dependencies:" msgstr "" #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:155 #, fuzzy msgctxt "PackagesPage|" msgid "Resources" msgstr "Resurspacket" #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:194 msgctxt "PackagesPage|" msgid "UID:" msgstr "" #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:208 #, fuzzy msgctxt "PackagesPage|" msgid "Name:" msgstr "Namn" #: src/application/pages/global/PackagesPage.ui:240 #, fuzzy msgctxt "PackagesPage|" msgid "Refresh Index" msgstr "Ladda om" #: src/application/pages/global/PackagesPage.h:37 #, fuzzy msgctxt "PackagesPage|" msgid "Packages" msgstr "Hantera versioner av LWJGL" #: src/application/pages/global/PackagesPage.cpp:165 #: src/application/pages/global/PackagesPage.cpp:204 #, fuzzy, qt-format msgctxt "PackagesPage|" msgid "Refresh %1" msgstr "Ladda om" #: src/application/pages/global/PasteEEPage.ui:39 msgctxt "PasteEEPage|" msgid "paste.ee API key" msgstr "paste.ee API-nyckel" #: src/application/pages/global/PasteEEPage.ui:45 msgctxt "PasteEEPage|" msgid "MultiMC key - 12MB &upload limit" msgstr "MultiMC's API-nyckel - max 12 MB" #: src/application/pages/global/PasteEEPage.ui:55 msgctxt "PasteEEPage|" msgid "&Your own key - 12MB upload limit:" msgstr "Din egna nyckel - max 12 MB:" #: src/application/pages/global/PasteEEPage.ui:68 msgctxt "PasteEEPage|" msgid "Paste your API key here!" msgstr "Klistra in din egna API-nyckel här!" #: src/application/pages/global/PasteEEPage.ui:82 #, fuzzy msgctxt "PasteEEPage|" msgid "" "

paste.ee is used by " "MultiMC for log uploads. If you have a paste." "ee account, you can add your API key here and have your uploaded logs " "paired with your account.

" msgstr "" "

MultiMC använder paste.ee " "för att ladda upp loggfiler. Om du har ett paste.ee konto kan du lägga in din API-nyckel här så att dina uppladdade " "loggfiler paras ihop med dit konto.

" #: src/application/pages/global/PasteEEPage.h:37 msgctxt "PasteEEPage|" msgid "Log Upload" msgstr "Uppladdning av loggfil" #: src/api/logic/net/PasteUpload.cpp:46 msgctxt "PasteUpload|" msgid "Uploading to paste.ee" msgstr "Skickar till paste.ee" #: src/api/logic/net/PasteUpload.cpp:75 msgctxt "PasteUpload|" msgid "" "paste.ee returned an error. Please consult the logs for more information" msgstr "paste.ee gav ett felmeddelande. Konsultera loggen för mer information" #: src/api/logic/launch/steps/PostLaunchCommand.cpp:31 #, qt-format msgctxt "PostLaunchCommand|" msgid "Running Post-Launch command: %1" msgstr "Kör \"Kommando efter stänging\": %1" #: src/api/logic/launch/steps/PostLaunchCommand.cpp:39 #, qt-format msgctxt "PostLaunchCommand|" msgid "" "Post-Launch command failed with code %1.\n" "\n" msgstr "" "\"Kommando efter stängning\" misslyckades med koden %1.\n" "\n" #: src/api/logic/launch/steps/PostLaunchCommand.cpp:62 msgctxt "PostLaunchCommand|" msgid "" "Post-Launch command ran successfully.\n" "\n" msgstr "" "\"Kommando efter stängning\" kördes felfritt.\n" "\n" #: src/api/logic/launch/steps/PreLaunchCommand.cpp:32 #, qt-format msgctxt "PreLaunchCommand|" msgid "Running Pre-Launch command: %1" msgstr "Kör \"Kommando före start\": %1" #: src/api/logic/launch/steps/PreLaunchCommand.cpp:40 #, qt-format msgctxt "PreLaunchCommand|" msgid "" "Pre-Launch command failed with code %1.\n" "\n" msgstr "" "\"Kommando före start\" misslyckades med koden %1.\n" "\n" #: src/api/logic/launch/steps/PreLaunchCommand.cpp:63 msgctxt "PreLaunchCommand|" msgid "" "Pre-Launch command ran successfully.\n" "\n" msgstr "" "\"Kommando före start\" kördes felfritt.\n" "\n" #: src/application/dialogs/ProfileSelectDialog.ui:14 #, fuzzy msgctxt "ProfileSelectDialog|" msgid "Select an Account" msgstr "Välj ett Konto" #: src/application/dialogs/ProfileSelectDialog.ui:20 #, fuzzy msgctxt "ProfileSelectDialog|" msgid "Select a profile." msgstr "Välj ett konto." #: src/application/dialogs/ProfileSelectDialog.ui:38 #, fuzzy msgctxt "ProfileSelectDialog|" msgid "Use as default?" msgstr "Använd som aktivt?" #: src/application/dialogs/ProfileSelectDialog.ui:45 #, fuzzy msgctxt "ProfileSelectDialog|" msgid "Use as default for this instance only?" msgstr "Använd som aktivt för endast denna instans?" #: src/application/dialogs/ProfileSelectDialog.cpp:41 #: src/application/dialogs/ProfileSelectDialog.cpp:45 #, fuzzy msgctxt "ProfileSelectDialog|" msgid "Name" msgstr "Namn" #: src/application/dialogs/ProfileSelectDialog.cpp:56 msgctxt "ProfileSelectDialog|" msgid " (in use)" msgstr "" #: src/application/dialogs/ProgressDialog.ui:26 msgctxt "ProgressDialog|" msgid "Please wait..." msgstr "Var god vänta..." #: src/application/dialogs/ProgressDialog.ui:32 msgctxt "ProgressDialog|" msgid "Task Status..." msgstr "Status..." #: src/application/dialogs/ProgressDialog.ui:58 msgctxt "ProgressDialog|" msgid "Skip" msgstr "Hoppa över" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:55 msgctxt "ProxyPage|" msgid "Type" msgstr "Typ" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:61 msgctxt "ProxyPage|" msgid "Uses your system's default proxy settings." msgstr "Använd systemets standard inställningar för proxy." #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:42 msgctxt "ProxyPage|" msgid "This only applies to MultiMC. Minecraft does not accept proxy settings." msgstr "" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:64 #, fuzzy msgctxt "ProxyPage|" msgid "&Default" msgstr "Standard" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:74 #, fuzzy msgctxt "ProxyPage|" msgid "&None" msgstr "Ingen" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:84 msgctxt "ProxyPage|" msgid "SOC&KS5" msgstr "" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:94 msgctxt "ProxyPage|" msgid "H&TTP" msgstr "" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:107 msgctxt "ProxyPage|" msgid "Address and Port" msgstr "Adress och Port" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:139 msgctxt "ProxyPage|" msgid "Authentication" msgstr "Autentisering" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:148 msgctxt "ProxyPage|" msgid "Username:" msgstr "Användarnamn:" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:155 msgctxt "ProxyPage|" msgid "Password:" msgstr "Lösenord:" #: src/application/pages/global/ProxyPage.ui:169 msgctxt "ProxyPage|" msgid "" "Note: Proxy username and password are stored in plain text inside MultiMC's " "configuration file!" msgstr "" "Notering: Proxyns användarnamn och lösenord sparas i klartext i MultiMC's " "konfigurations fil!" #: src/application/pages/global/ProxyPage.h:39 msgctxt "ProxyPage|" msgid "Proxy" msgstr "Proxy" #: src/api/logic/tools/JVisualVM.cpp:92 src/api/logic/tools/JProfiler.cpp:99 msgctxt "QObject|" msgid "Empty path" msgstr "Tom sökväg" #: src/api/logic/tools/JVisualVM.cpp:98 msgctxt "QObject|" msgid "Invalid path to JVisualVM" msgstr "Ogiltig sökväg till JVisualVM" #: src/api/logic/tools/JProfiler.cpp:105 src/api/logic/tools/MCEditTool.cpp:37 msgctxt "QObject|" msgid "Path does not exist" msgstr "Sökvägen existerar inte" #: src/api/logic/tools/JProfiler.cpp:110 msgctxt "QObject|" msgid "Invalid JProfiler install" msgstr "Ogiltig JProfiler installation" #: src/api/logic/tools/MCEditTool.cpp:31 msgctxt "QObject|" msgid "Path is empty" msgstr "Sökvägen är tom" #: src/api/logic/tools/MCEditTool.cpp:42 msgctxt "QObject|" msgid "Path does not seem to be a MCEdit path" msgstr "Sökvägen verkar inte vara en MCEdit-sökväg" #: src/api/logic/minecraft/ProfileUtils.cpp:96 #: src/api/logic/minecraft/ProfileUtils.cpp:149 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Unable to open the version file %1: %2." msgstr "Kunde inte öppna versions filen %1: %2." #: src/api/logic/minecraft/ProfileUtils.cpp:117 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Unable to process the version file %1: %2 at line %3 column %4." msgstr "Kunde inte bearbeta versions filen %1: %2 (linje %3, kolumn %4)." #: src/api/logic/minecraft/ProfileUtils.cpp:157 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Unable to process the version file %1." msgstr "Kunde inte läsa versions filen %1." #: src/api/logic/minecraft/ProfileUtils.cpp:51 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Invalid order file version, expected %1" msgstr "Ogiltig ordningsfils version, förväntande %1" #: src/api/logic/minecraft/OneSixVersionFormat.cpp:162 msgctxt "QObject|" msgid "" "Version file has both '+libraries' and 'libraries'. This is no longer " "supported." msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/OneSixVersionFormat.cpp:229 #, fuzzy msgctxt "QObject|" msgid "Version file contains unsupported element 'tweakers'" msgstr "Versions-filen innehåller element som inte stöds: '-tweakers'" #: src/api/logic/minecraft/OneSixVersionFormat.cpp:233 msgctxt "QObject|" msgid "Version file contains unsupported element '-libraries'" msgstr "Versions-filen innehåller element som inte stöds: '-libraries'" #: src/api/logic/minecraft/OneSixVersionFormat.cpp:237 msgctxt "QObject|" msgid "Version file contains unsupported element '-tweakers'" msgstr "Versions-filen innehåller element som inte stöds: '-tweakers'" #: src/api/logic/minecraft/OneSixVersionFormat.cpp:241 msgctxt "QObject|" msgid "Version file contains unsupported element '-minecraftArguments'" msgstr "" "Versions-filen innehåller element som inte stöds: '-minecraftArguments'" #: src/api/logic/minecraft/OneSixVersionFormat.cpp:245 #, fuzzy msgctxt "QObject|" msgid "Version file contains unsupported element '+minecraftArguments'" msgstr "" "Versions-filen innehåller element som inte stöds: '-minecraftArguments'" #: src/application/JavaCommon.cpp:15 msgctxt "QObject|" msgid "JVM arguments warning" msgstr "Varning angående JVM argument" #: src/application/JavaCommon.cpp:10 #, fuzzy msgctxt "QObject|" msgid "" "You tried to manually set a JVM memory option (using \"-XX:PermSize\", \"-XX-" "MaxHeapSize\", \"-XX:InitialHeapSize\", \"-Xmx\" or \"-Xms\").\n" "There are dedicated boxes for these in the settings (Java tab, in the Memory " "group at the top).\n" "This message will be displayed until you remove them from the JVM arguments." msgstr "" "Du har manuellt satt JVM minnes argument (\"-XX:PermSize\", \"-Xmx\" eller " "\"-Xms\") som det finns dedikerade boxar för i inställningarna.\n" "Dina manuella argument kommer att skrivas över av de dedikerade argumenten.\n" "Det här meddelandet kommer att vissas ända tills du tar bort dem fråm JVM " "argumenten." #: src/application/JavaCommon.cpp:32 #, fuzzy, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "
Warnings:
%1" msgstr "
Varningar:
%1" #: src/application/JavaCommon.cpp:42 #, fuzzy msgctxt "QObject|" msgid "" "The specified java binary didn't work with the arguments you provided:
" msgstr "" "Det angivna Java-programmet fungerade inte med de parametrar som du angett:" "
" #: src/application/JavaCommon.cpp:50 #, fuzzy msgctxt "QObject|" msgid "" "The specified java binary didn't work.
You should use the auto-detect " "feature, or set the path to the java executable.
" msgstr "" "Det utvalda Java programmet fungerade inte.
Du borde använda den " "automatiska detektionen, eller välja korrekt sökväg till Java-programmet." "
" #: src/application/dialogs/ModEditDialogCommon.cpp:36 msgctxt "QObject|" msgid "How sad!" msgstr "Vad synd!" #: src/application/dialogs/ModEditDialogCommon.cpp:37 msgctxt "QObject|" msgid "The mod author didn't provide a website link for this mod." msgstr "Mod-utvecklaren har inte utgett en webside-länk för denna mod." #: src/application/GuiUtil.cpp:29 src/application/GuiUtil.cpp:38 msgctxt "QObject|" msgid "Upload failed" msgstr "Uppladdning misslyckades" #: src/application/GuiUtil.cpp:30 msgctxt "QObject|" msgid "The log file is too big. You'll have to upload it manually." msgstr "Loggfilen är för stor. Du måste ladda upp den manuellt." #: src/application/GuiUtil.cpp:47 msgctxt "QObject|" msgid "Upload finished" msgstr "Uppladdning avslutad" #: src/application/GuiUtil.cpp:48 #, fuzzy, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "" "The link to the uploaded log has been placed in your " "clipboard." msgstr "" "Länken till den uppladdade logfileb har öppnats i din " "standardwebläsare och har kopierats." #: src/application/dialogs/AboutDialog.cpp:30 #, fuzzy, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "" "

MultiMC Developers

Andrew Okin <forkk@forkk.net>

Petr Mrázek <peterix@gmail.com>

Sky Welch <multimc@bunnies.io>

Jan (02JanDal) <02jandal@gmail.com>

RoboSky " "<@RoboSky_>

With " "thanks to

Orochimarufan <orochimarufan.x3@gmail.com>

TakSuyu <taksuyu@gmail.com>

Kilobyte <stiepen22@gmx.de>

Rootbear75 <" "@rootbear75>

Patrons%1" msgstr "" "

MultiMC Utvecklare

Andrew Okin <forkk@forkk.net>

Petr Mrázek <peterix@gmail.com>

Sky Welch <multimc@bunnies.io>

Jan (02JanDal) <02jandal@gmail.com>

Med tack " "till

Orochimarufan <orochimarufan.x3@gmail.com>

TakSuyu <taksuyu@gmail.com>

Kilobyte <stiepen22@gmx.de>

Robotbrain <" "@skylordelros>

Rootbear75 <@rootbear75> (server)

Patreon Patrons

%1" #: src/application/dialogs/AboutDialog.cpp:62 msgctxt "QObject|" msgid "

Loading...

" msgstr "

Laddar...

" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.cpp:121 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "" "

There are no code changes between your current version and latest %1.

" msgstr "" "

Det finns inga ändringar mellan den version du använder och senaste %1." #: src/application/dialogs/UpdateDialog.cpp:125 msgctxt "QObject|" msgid "

Following commits were added since last update:

" msgstr "" "

Följande ändringar har lagts till sedan den version du använder:

" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.cpp:132 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "

The update removes %1 commits and adds the following %2:

" msgstr "" "

Uppdateringen tar bort %1 ändringar och lägger till följande %2:

" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.cpp:135 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "

You can look at the changes on github.

" msgstr "

Du kan se dessa ändringar på Github.

" #: src/api/logic/minecraft/MojangVersionFormat.cpp:153 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "processArguments is set to unknown value '%1'" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/MojangVersionFormat.cpp:178 #, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "" "The 'minimumLauncherVersion' value of this version (%1) is higher than " "supported by MultiMC (%2). It might not work properly!" msgstr "" "Den angivna 'minimumLauncherVersion' för denna version (%1) är högre en vad " "som stöds av MultiMC (%2). Risken finns att den inte kommer fungera korrekt!" #: src/api/logic/minecraft/AssetsUtils.cpp:225 #, fuzzy, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Assets for %1" msgstr "Assets för %1" #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:281 #, fuzzy msgctxt "QObject|" msgid "The specified file either doesn't exist or is not a proper executable." msgstr "Den valda filen verkar inte vara ett program" #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:286 #, fuzzy msgctxt "QObject|" msgid "The specified java binary didn't start properly.
" msgstr "" "Det angivna Java-programmet fungerade inte med de parametrar som du angett:" "
" #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:298 #, fuzzy msgctxt "QObject|" msgid "The specified java binary returned unexpected results:
" msgstr "" "Det angivna Java-programmet fungerade inte med de parametrar som du angett:" "
" #: src/application/JavaCommon.cpp:26 #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:309 #, fuzzy, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "" "Java test succeeded!
Platform reported: %1
Java version reported: " "%2
" msgstr "Java testet lyckades!
Platform: %1
Version: %2
" #: src/application/JavaCommon.cpp:34 #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:318 #, fuzzy msgctxt "QObject|" msgid "Java test success" msgstr "Java testet lyckades" #: src/application/JavaCommon.cpp:44 src/application/JavaCommon.cpp:53 #: src/application/widgets/JavaSettingsWidget.cpp:318 #, fuzzy msgctxt "QObject|" msgid "Java test failure" msgstr "Java tested misslyckades" #: src/application/themes/DarkTheme.cpp:10 msgctxt "QObject|" msgid "Dark" msgstr "" #: src/application/themes/SystemTheme.cpp:44 msgctxt "QObject|" msgid "System" msgstr "" #: src/application/themes/BrightTheme.cpp:10 msgctxt "QObject|" msgid "Bright" msgstr "" #: src/application/UpdateController.cpp:362 #, fuzzy msgctxt "QObject|" msgid "Update failed!" msgstr "Uppladdning misslyckades!" #: src/application/UpdateController.cpp:363 #, fuzzy msgctxt "QObject|" msgid "Rollback failed!" msgstr "Uppladdning misslyckades" #: src/application/UpdateController.cpp:368 #, fuzzy, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "" "Couldn't replace file %1. Changes will be reverted.\n" "See the MultiMC log file for details." msgstr "" "Kunde inte ersätta filen %1. Ändringarna återställdes.\n" "Läs MultiMC's loggfil för mer information." #: src/application/UpdateController.cpp:376 #, fuzzy, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "" "Couldn't remove file %1. Changes will be reverted.\n" "See the MultiMC log file for details." msgstr "" "Kunde inte ta bort filen %1. Ändringarna återställdes.\n" "Läs MultiMC's loggfil för mer information." #: src/application/UpdateController.cpp:384 msgctxt "QObject|" msgid "" "The new version didn't start or is too old and doesn't respond to startup " "checks.\n" "\n" "Roll back to previous version?" msgstr "" #: src/application/UpdateController.cpp:406 #, fuzzy msgctxt "QObject|" msgid "" "The rollback failed too.\n" "You will have to repair MultiMC manually.\n" "Please let us know why and how this happened." msgstr "" "Både uppdateringen och dess återställning misslyckades.\n" "Du måste reparera MultiMC manuellt.\n" "Var god och meddela oss varför och hur detta hände." #: src/application/MainWindow.cpp:943 msgctxt "QObject|" msgid " (in use)" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/Component.cpp:247 #, fuzzy msgctxt "QObject|" msgid "Patch is not loaded yet." msgstr "Sökvägen existerar inte" #: src/api/logic/minecraft/ComponentList.cpp:188 #, fuzzy, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Invalid component file version, expected %1" msgstr "Ogiltig ordningsfils version, förväntande %1" #: src/api/logic/meta/BaseEntity.cpp:117 #, fuzzy, qt-format msgctxt "QObject|" msgid "Download of meta file %1" msgstr "Laddar ned %1 uppdaterings-filer." #: src/api/logic/meta/JsonFormat.cpp:140 src/api/logic/meta/JsonFormat.cpp:153 #: src/api/logic/meta/JsonFormat.cpp:166 #, fuzzy msgctxt "QObject|" msgid "Unknown format version!" msgstr "Okänt fel" #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/RefreshTask.cpp:74 msgctxt "RefreshTask|" msgid "Authentication server didn't send a client token." msgstr "Autentiseringsservern skickade inget client-token." #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/RefreshTask.cpp:79 msgctxt "RefreshTask|" msgid "" "Authentication server attempted to change the client token. This isn't " "supported." msgstr "Autentiseringsserver försökte ändra client-token. Detta stöds inte." #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/RefreshTask.cpp:89 msgctxt "RefreshTask|" msgid "Authentication server didn't send an access token." msgstr "Autentiseringsservern skickade inget åtkomst-token." #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/RefreshTask.cpp:99 msgctxt "RefreshTask|" msgid "Authentication server didn't specify the same prefile as expected." msgstr "Autentiseringsservern specificerade inte den väntande profilen." #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/RefreshTask.cpp:138 msgctxt "RefreshTask|" msgid "Refreshing login token..." msgstr "Uppdaterar login-token..." #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/RefreshTask.cpp:140 msgctxt "RefreshTask|" msgid "Refreshing login token: Processing response..." msgstr "Uppdaterar login-token: Bearbetar respons..." #: src/application/pages/instance/ResourcePackPage.h:10 msgctxt "ResourcePackPage|" msgid "Resource packs" msgstr "Resurspacket" #: src/application/pages/instance/ScreenshotsPage.ui:51 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "&Upload" msgstr "Ladda &Upp" #: src/application/pages/instance/ScreenshotsPage.ui:58 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "&Delete" msgstr "Ta bort" #: src/application/pages/instance/ScreenshotsPage.ui:65 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "&Rename" msgstr "Byt Namn" #: src/application/pages/instance/ScreenshotsPage.ui:85 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "&View Folder" msgstr "&Öppna folder" #: src/application/pages/instance/ScreenshotsPage.h:52 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "Screenshots" msgstr "Skärmdumpar" #: src/application/pages/instance/ScreenshotsPage.cpp:306 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "Failed to upload screenshots!" msgstr "Misslyckades med uppladdningen av skärmdumpar!" #: src/application/pages/instance/ScreenshotsPage.cpp:307 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "Unknown error" msgstr "Okänt fel" #: src/application/pages/instance/ScreenshotsPage.cpp:316 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "Upload finished" msgstr "Uppladdning avslutad" #: src/application/pages/instance/ScreenshotsPage.cpp:317 #, fuzzy, qt-format msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "" "The link to the uploaded album has been placed in your " "clipboard." msgstr "" "Länken till den uppladdade logfileb har öppnats i din " "standardwebläsare och har kopierats." #: src/application/pages/instance/ScreenshotsPage.cpp:327 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "Are you sure?" msgstr "Är du säker?" #: src/application/pages/instance/ScreenshotsPage.cpp:327 msgctxt "ScreenshotsPage|" msgid "This will delete all selected screenshots." msgstr "Detta kommer att ta bort alla utvalda skärmdumpar." #: src/application/widgets/ServerStatus.cpp:70 msgctxt "ServerStatus|" msgid "Skins" msgstr "Skinn" #: src/application/widgets/ServerStatus.cpp:66 msgctxt "ServerStatus|" msgid "Auth" msgstr "Verifiering" #: src/application/widgets/ServerStatus.cpp:68 msgctxt "ServerStatus|" msgid "Session" msgstr "Session" #: src/application/setupwizard/SetupWizard.cpp:29 msgctxt "SetupWizard|" msgid "&Next >" msgstr "" #: src/application/setupwizard/SetupWizard.cpp:30 msgctxt "SetupWizard|" msgid "< &Back" msgstr "" #: src/application/setupwizard/SetupWizard.cpp:31 msgctxt "SetupWizard|" msgid "&Finish" msgstr "" #: src/application/setupwizard/SetupWizard.cpp:32 #, fuzzy msgctxt "SetupWizard|" msgid "&Refresh" msgstr "&Ladda om" #: src/application/setupwizard/SetupWizard.cpp:33 msgctxt "SetupWizard|" msgid "MultiMC Quick Setup" msgstr "" #: src/api/logic/minecraft/SkinUpload.cpp:46 #, fuzzy msgctxt "SkinUpload|" msgid "Uploading skin" msgstr "Skickar till paste.ee" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.ui:14 #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:23 #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:47 #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:59 #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:75 #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:91 #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:95 #, fuzzy msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Skin Upload" msgstr "Ladda upp" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.ui:20 msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Skin File" msgstr "" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.ui:51 #, fuzzy msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Player Model" msgstr "Spelarens Namn" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.ui:57 msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Steve Model" msgstr "" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.ui:67 msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Alex Model" msgstr "" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:23 #, fuzzy msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Failed to login!" msgstr "Kunde inte starta." #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:48 msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Using remote URLs for setting skins is not implemented yet." msgstr "" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:60 msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "You cannot use an invalid URL for uploading skins." msgstr "" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:75 #, fuzzy msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Skin file does not exist!" msgstr "Sökvägen existerar inte" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:91 #, fuzzy msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Failed to upload skin!" msgstr "Misslyckades med uppladdningen av skärmdumpar!" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:95 msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Success" msgstr "" #: src/application/dialogs/SkinUploadDialog.cpp:101 msgctxt "SkinUploadDialog|" msgid "Select Skin Texture" msgstr "" #: src/api/logic/status/StatusChecker.cpp:104 #, qt-format msgctxt "StatusChecker|" msgid "" "Failed to load status JSON:\n" "%1" msgstr "" "Misslyckades att läsa status informationen som JSON:\n" "%1" #: src/application/pages/modplatform/TechnicPage.h:40 msgctxt "TechnicPage|" msgid "Technic" msgstr "" #: src/application/pages/instance/TexturePackPage.h:10 msgctxt "TexturePackPage|" msgid "Texture packs" msgstr "Texturpacket" #: src/application/pages/modplatform/TwitchPage.h:40 msgctxt "TwitchPage|" msgid "Twitch" msgstr "" #: src/api/logic/launch/steps/Update.cpp:23 msgctxt "Update|" msgid "Task aborted." msgstr "" #: src/api/logic/launch/steps/Update.cpp:52 #, qt-format msgctxt "Update|" msgid "" "Instance update failed because: %1.\n" "\n" msgstr "" "Kunde inte uppdatera instansen: %1.\n" "\n" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.ui:14 msgctxt "UpdateDialog|" msgid "MultiMC Update" msgstr "MultiMC Uppdatering" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.ui:46 msgctxt "UpdateDialog|" msgid "" "\n" "\n" "

Loading " "changelog...

" msgstr "" "↵\n" "↵\n" "

Hämtar ändringslogg...

" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.ui:68 msgctxt "UpdateDialog|" msgid "Update now" msgstr "Uppdatera nu" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.ui:81 msgctxt "UpdateDialog|" msgid "Don't update yet" msgstr "Vänta med uppdatering" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.cpp:17 #, qt-format msgctxt "UpdateDialog|" msgid "A new %1 update is available!" msgstr "En ny %1 uppdatering är tillgänglig!" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.cpp:21 #, qt-format msgctxt "UpdateDialog|" msgid "No %1 updates found. You are running the latest version." msgstr "Inga %1 uppdateringar hittade. Du använder den senaste versionen." #: src/application/dialogs/UpdateDialog.cpp:23 msgctxt "UpdateDialog|" msgid "Close" msgstr "Stäng" #: src/application/dialogs/UpdateDialog.cpp:164 #, qt-format msgctxt "UpdateDialog|" msgid "" "

Failed to fetch " "changelog... Error: %1

" msgstr "" "

Hämtning av ändringslog " "misslyckades... Felmeddelande: %1

" #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/ValidateTask.cpp:55 msgctxt "ValidateTask|" msgid "Validating access token: Sending request..." msgstr "Validerar access-token: Skickar förfrågning..." #: src/api/logic/minecraft/auth/flows/ValidateTask.cpp:57 msgctxt "ValidateTask|" msgid "Validating access token: Processing response..." msgstr "Validerar access-token: Bearbetar respons..." #: src/application/pages/modplatform/VanillaPage.ui:41 msgctxt "VanillaPage|" msgid "Filter" msgstr "" #: src/application/pages/modplatform/VanillaPage.ui:51 #, fuzzy msgctxt "VanillaPage|" msgid "Releases" msgstr "Vanlig utgåva" #: src/application/pages/modplatform/VanillaPage.ui:64 #, fuzzy msgctxt "VanillaPage|" msgid "Snapshots" msgstr "Testversioner" #: src/application/pages/modplatform/VanillaPage.ui:74 #, fuzzy msgctxt "VanillaPage|" msgid "Old Snapshots" msgstr "Testversioner" #: src/application/pages/modplatform/VanillaPage.ui:84 #, fuzzy msgctxt "VanillaPage|" msgid "Betas" msgstr "Beta" #: src/application/pages/modplatform/VanillaPage.ui:94 #, fuzzy msgctxt "VanillaPage|" msgid "Alphas" msgstr "Alfa" #: src/application/pages/modplatform/VanillaPage.ui:117 #, fuzzy msgctxt "VanillaPage|" msgid "Refresh" msgstr "Ladda om" #: src/application/pages/modplatform/VanillaPage.h:40 msgctxt "VanillaPage|" msgid "Vanilla" msgstr "" #: src/application/widgets/VersionListView.cpp:27 msgctxt "VersionListView|" msgid "No versions are currently available." msgstr "Inga Forge versioner är för tillfället tillgängliga för Minecraft." #: src/application/pages/instance/VersionPage.h:38 msgctxt "VersionPage|" msgid "Version" msgstr "Version" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:57 msgctxt "VersionPage|" msgid "Selection" msgstr "Utval" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:70 msgctxt "VersionPage|" msgid "Change version" msgstr "Ändra version" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:80 msgctxt "VersionPage|" msgid "Move up" msgstr "Flytta upp" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:90 msgctxt "VersionPage|" msgid "Move down" msgstr "Flytta ner" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:100 msgctxt "VersionPage|" msgid "Remove" msgstr "Ta bort" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:153 msgctxt "VersionPage|" msgid "Install" msgstr "Installera" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:67 msgctxt "VersionPage|" msgid "Change version of the selected package." msgstr "Byt det utvalda pakets versions." #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:77 msgctxt "VersionPage|" msgid "Make the selected package apply sooner." msgstr "Låt det utvalda paketet appliceras tidigare." #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:87 msgctxt "VersionPage|" msgid "Make the selected package apply later." msgstr "Låt det utvalda paketet appliceras senare." #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:97 msgctxt "VersionPage|" msgid "Remove selected package from the instance." msgstr "Ta bort utvalda paket från instansen." #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:110 #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:133 msgctxt "VersionPage|" msgid "Edit" msgstr "Ändra" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:120 msgctxt "VersionPage|" msgid "Customize selected package." msgstr "Anpassa det utvalda paketet." #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:123 msgctxt "VersionPage|" msgid "Customize" msgstr "Anpassa" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:130 msgctxt "VersionPage|" msgid "Edit selected package." msgstr "Ändra det utvalda paketet." #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:140 msgctxt "VersionPage|" msgid "Revert the selected package to default." msgstr "Återställ det utvalda paketet till sitt ursprungstillstånd." #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:143 msgctxt "VersionPage|" msgid "Revert" msgstr "Återställ" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:163 msgctxt "VersionPage|" msgid "Install the Minecraft Forge package." msgstr "Installera paketet för Minecraft Forge." #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:166 msgctxt "VersionPage|" msgid "Install Forge" msgstr "Installera Forge" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:173 msgctxt "VersionPage|" msgid "Install the LiteLoader package." msgstr "Installera LiteLoader." #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:176 msgctxt "VersionPage|" msgid "Install LiteLoader" msgstr "Installera LiteLoader" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:183 msgctxt "VersionPage|" msgid "Install normal mods." msgstr "Installera vanliga moddar." #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:186 msgctxt "VersionPage|" msgid "Install mods" msgstr "Installera moddar" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:196 msgctxt "VersionPage|" msgid "Advanced" msgstr "Avancerat" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:206 msgctxt "VersionPage|" msgid "Add a mod into the Minecraft jar file." msgstr "Lägg till en mod i Minecrafts JAR-fil." #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:209 #, fuzzy msgctxt "VersionPage|" msgid "Add to Minecraft.jar" msgstr "Lägg till en mod i Minecrafts JAR-fil." #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:216 #, fuzzy msgctxt "VersionPage|" msgid "Replace Minecraft.jar" msgstr "Tvångsstäng Minecraft" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:223 msgctxt "VersionPage|" msgid "Add Empty" msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:230 msgctxt "VersionPage|" msgid "Reload all packages." msgstr "Ladda om alla paket." #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:233 msgctxt "VersionPage|" msgid "Reload" msgstr "Ladda om" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:240 msgctxt "VersionPage|" msgid "Download the files needed to launch the instance now." msgstr "" #: src/application/pages/instance/VersionPage.ui:243 #, fuzzy msgctxt "VersionPage|" msgid "Download All" msgstr "Nedladdning" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:205 #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:211 #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:230 #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:274 #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:287 #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:343 msgctxt "VersionPage|" msgid "Error" msgstr "Fel" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:230 msgctxt "VersionPage|" msgid "Couldn't remove file" msgstr "Kunde inte ta bort filen" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:212 msgctxt "VersionPage|" msgid "Couldn't load the instance profile." msgstr "Kunde inte ladda instansens profilinformation." #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:151 #, qt-format msgctxt "VersionPage|" msgid "%1 possibly has issues." msgstr "%1 kan ha problem." #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:154 #, qt-format msgctxt "VersionPage|" msgid "%1 has issues!" msgstr "%1 har problem!" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:168 msgctxt "VersionPage|" msgid "Error: " msgstr "Fel: " #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:172 msgctxt "VersionPage|" msgid "Warning: " msgstr "Varning: " #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:248 msgctxt "VersionPage|" msgid "Select jar mods" msgstr "Välj Jarmoddar" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:248 msgctxt "VersionPage|" msgid "Minecraft.jar mods (*.zip *.jar)" msgstr "Minecraft jar moddar (*.zip *.jar)" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:344 msgctxt "VersionPage|" msgid "" "MultiMC cannot download Minecraft or update instances unless you have at " "least one account added.\n" "Please add your Mojang or Minecraft account." msgstr "" "MultiMC kan inte ladda ned Minecraft eller updatera instanser ifall du inte " "har minst ett konto tilllagt.\n" "Var god och lägg till ditt Mojang eller Minecraft konto." #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:420 msgctxt "VersionPage|" msgid "Couldn't load or download the LiteLoader version lists!" msgstr "" "Misslyckades att ladda ner eller läsa listan över LiteLoader versioner!" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:493 msgctxt "VersionPage|" msgid "Error updating instance" msgstr "Ett fel inträffade vid uppdateringen av instansen" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:370 msgctxt "VersionPage|" msgid "Select Forge version" msgstr "Välj Forge version" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:258 #, fuzzy msgctxt "VersionPage|" msgid "Select jar" msgstr "Välj Jarmoddar" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:258 #, fuzzy msgctxt "VersionPage|" msgid "Minecraft.jar replacement (*.jar)" msgstr "Minecraft jar moddar (*.zip *.jar)" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:318 #, fuzzy, qt-format msgctxt "VersionPage|" msgid "Change %1 version" msgstr "Ändra version" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:372 msgctxt "VersionPage|" msgid "No Forge versions are currently available for Minecraft " msgstr "Inga Forge versioner är för tillfället tillgängliga för Minecraft " #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:373 msgctxt "VersionPage|" msgid "Couldn't load or download the Forge version lists!" msgstr "Misslyckades att hämta eller läsa listorna över Forge-versioner!" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:417 msgctxt "VersionPage|" msgid "Select LiteLoader version" msgstr "Välj LiteLoader version" #: src/application/pages/instance/VersionPage.cpp:419 msgctxt "VersionPage|" msgid "No LiteLoader versions are currently available for Minecraft " msgstr "" "Inga LiteLoader versioner är för tillfället tillgängliga för Minecraft " #: src/application/VersionProxyModel.cpp:76 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Version" msgstr "Version" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:78 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Minecraft" msgstr "Minecraft" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:80 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Branch" msgstr "Gren" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:82 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Type" msgstr "Typ" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:84 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Architecture" msgstr "Arkitektur" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:86 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Path" msgstr "Sökväg" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:88 #, fuzzy msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Released" msgstr "Vanlig utgåva" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:96 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "The name of the version." msgstr "Versionens namn." #: src/application/VersionProxyModel.cpp:98 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Minecraft version" msgstr "Minecrafts version" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:100 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "The version's branch" msgstr "Versionens gren" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:102 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "The version's type" msgstr "Versionens typ" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:104 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "CPU Architecture" msgstr "CPU-arkitektur" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:106 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Filesystem path to this version" msgstr "Sökväg till denna version" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:108 #, fuzzy msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Release date of this version" msgstr "Sökväg till denna version" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:157 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Recommended" msgstr "Rekommenderad" #: src/application/VersionProxyModel.cpp:164 #: src/application/VersionProxyModel.cpp:169 msgctxt "VersionProxyModel|" msgid "Latest" msgstr "Senaste" #: src/application/dialogs/VersionSelectDialog.cpp:81 msgctxt "VersionSelectDialog|" msgid "Choose Version" msgstr "Välj Version" #: src/application/dialogs/VersionSelectDialog.cpp:82 msgctxt "VersionSelectDialog|" msgid "Reloads the version list." msgstr "Laddar om versionslistan." #: src/application/dialogs/VersionSelectDialog.cpp:83 #, fuzzy msgctxt "VersionSelectDialog|" msgid "&Refresh" msgstr "&Ladda om" #: src/application/widgets/VersionSelectWidget.cpp:124 #, fuzzy msgctxt "VersionSelectWidget|" msgid "Error" msgstr "Fel" #: src/application/widgets/VersionSelectWidget.cpp:124 #, fuzzy, qt-format msgctxt "VersionSelectWidget|" msgid "" "List update failed:\n" "%1" msgstr "" "Misslyckades att uppdatera listan:\n" "%1" #: src/api/logic/minecraft/WorldList.cpp:208 msgctxt "WorldList|" msgid "Name" msgstr "Namn" #: src/api/logic/minecraft/WorldList.cpp:210 msgctxt "WorldList|" msgid "Last Played" msgstr "Senast spelad" #: src/api/logic/minecraft/WorldList.cpp:219 msgctxt "WorldList|" msgid "The name of the world." msgstr "Den sparade världens namn." #: src/api/logic/minecraft/WorldList.cpp:221 msgctxt "WorldList|" msgid "Date and time the world was last played." msgstr "Tid och datum då världen senast användes." #: src/application/pages/instance/WorldListPage.ui:41 msgctxt "WorldListPage|" msgid "Add" msgstr "Lägg till" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.ui:51 msgctxt "WorldListPage|" msgid "Rename" msgstr "Byt Namn" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.ui:58 msgctxt "WorldListPage|" msgid "Copy" msgstr "&Kopiera" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.ui:65 msgctxt "WorldListPage|" msgid "&Remove" msgstr "Ta bort" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.ui:82 msgctxt "WorldListPage|" msgid "Copy Seed" msgstr "Kopiera terräng-frö" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.ui:102 msgctxt "WorldListPage|" msgid "Refresh" msgstr "Uppdatera" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.ui:109 msgctxt "WorldListPage|" msgid "&View Folder" msgstr "&Öppna mapp" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:112 msgctxt "WorldListPage|" msgid "Are you sure?" msgstr "Är du säker?" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:113 msgctxt "WorldListPage|" msgid "" "This will remove the selected world permenantly.\n" "The world will be gone forever (A LONG TIME).\n" "\n" "Do you want to continue?" msgstr "" "Detta kommer att radera den utvalda världen permanent.\n" "Denna värld kommer att vara bort för alltid (EN MYCKET LÅNG TID).\n" "\n" "Vill du fortsätta?" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:203 msgctxt "WorldListPage|" msgid "MCEdit failed to start!" msgstr "Misslyckades att köra MCEdit!" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:204 msgctxt "WorldListPage|" msgid "" "MCEdit failed to start.\n" "It may be necessary to reinstall it." msgstr "" "Misslyckades att köra MCEDIT.\n" "Det kan vara nödvändigt att installera om det." #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:193 msgctxt "WorldListPage|" msgid "No MCEdit found or set up!" msgstr "Inget MCEdit hittat!" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:194 msgctxt "WorldListPage|" msgid "" "You do not have MCEdit set up or it was moved.\n" "You can set it up in the global settings." msgstr "" "Du har inget MCEdit angivet, eller så finns inte det angivna MCEdit kvar.\n" "Du kan lägga till/ändra det i de globala inställningarna." #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:250 msgctxt "WorldListPage|" msgid "Select a Minecraft world zip" msgstr "Välj en Minecraft-värld (ZIP-format)" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:251 msgctxt "WorldListPage|" msgid "Minecraft World Zip File (*.zip)" msgstr "Minecraft Värld (*.zip)" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:272 msgctxt "WorldListPage|" msgid "Copy World" msgstr "Kopiera värld" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:272 msgctxt "WorldListPage|" msgid "" "Changing a world while Minecraft is running is potentially unsafe.\n" "Do you wish to proceed?" msgstr "" "Att ändra en värld samtidigt som Minecraft körs kan potentiellt skada den.\n" "Vill du fortsätta?" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:296 #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:319 msgctxt "WorldListPage|" msgid "World name" msgstr "Världens namn" #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:296 msgctxt "WorldListPage|" msgid "Enter a new name for the copy." msgstr "Välj ett nytt namn för kopian." #: src/application/pages/instance/WorldListPage.cpp:319 msgctxt "WorldListPage|" msgid "Enter a new world name." msgstr "Ange ett nytt namn." #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:114 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "Authentication operation timed out." msgstr "Autentiseringsoperationen tog för lång tid." #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:117 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "Authentication operation cancelled." msgstr "Autentiseringsoperationen avbröts." #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:122 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "" "SSL Handshake failed.
There might be a few causes for it:
 • You use Windows XP and need to update your root certificates
 • Some device on your network is interfering with SSL traffic. In that " "case, you have bigger worries than Minecraft not starting.
 • Possibly " "something else. Check the MultiMC log file for details
" msgstr "" "SSL Handskakning misslyckades.
Det kan finnas flera anledningar:" "
 • Du använder Windows XP och behöver att uppdatera din " "certifikat
 • Någonting i ditt nätverk interfererar med SSL trafik. " "Om så är fallet har du större problem än att Minecraft inte startar.
 • Möjligen något annat. Kontrollera i MultiMC loggfilen för mer " "detaljer
" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:138 #, qt-format msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "Authentication operation failed due to a network error: %1 (%2)" msgstr "" "Autentiseringsoperationen misslyckades på grund av ett nätverksfel: %1 (%2)" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:164 #, qt-format msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "" "Failed to parse authentication server response JSON response: %1 at offset " "%2." msgstr "" "Misslyckades att läsa autentiseringsserverns JSON response: %1 vid offset %2." #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:193 #, qt-format msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "" "An unknown error occurred when trying to communicate with the authentication " "server: %1" msgstr "" "Ett okänt fel uppträdde vid kommunikationen med autentiserings servern: %1" #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:213 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "An unknown Yggdrasil error occurred." msgstr "Ett okänt Yggdrasil-fel uppträdde." #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:224 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "Sending request to auth servers..." msgstr "Skickar förfrågan till autentiseringsservern..." #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:226 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "Processing response from servers..." msgstr "Bearbetar serverns respons..." #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:228 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "Authentication task succeeded." msgstr "Autentiseringen lyckades." #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:230 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "Failed to contact the authentication server." msgstr "Ett fel uppstod vid uppkopplingsförsöket till autentiseringsservern." #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:232 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "Failed to authenticate." msgstr "Ett fel uppstod vid authentikationen." #: src/api/logic/minecraft/auth/YggdrasilTask.cpp:234 msgctxt "YggdrasilTask|" msgid "..." msgstr "..." #, fuzzy #~ msgctxt "InstanceSettingsPage|" #~ msgid "" #~ "

Pre-launch command runs before the instance " #~ "launches and post-exit command runs after it exits.

Both will be " #~ "run in MultiMC's working folder with extra environment variables:

 • INST_NAME - Name of the instance
 • INST_ID - ID of the instance
 • INST_DIR - absolute path of the " #~ "instance
 • INST_MC_DIR - absolute path of minecraft
 • INST_JAVA - java binary used for launch
 • INST_JAVA_ARGS - " #~ "command-line parameters used for launch
" #~ msgstr "" #~ "

Kommando innan start körs innan instansen " #~ "startas och kommando efter stängning körs efter att instansen " #~ "körts klart.

Båda kommer att köras ifrån den folder där MultiMC är " #~ "installerad med följande extra variabler:

 • INST_NAME - " #~ "Instansens namn
 • INST_ID - Instansen ID
 • INST_DIR - hela sökvägen till instansen
 • INST_MC_DIR - hela sökvägen till " #~ "instansens minecraft-mapp
 • INST_JAVA - sökvägen till Java-programmet som använts
 • INST_JAVA_ARGS - " #~ "kommandoradsparametrar som använts
" #~ msgctxt "JavaPage|" #~ msgid "Wrapper command:" #~ msgstr "Wrapper-kommando:" #~ msgctxt "JavaPage|" #~ msgid "Post-exit command:" #~ msgstr "Kommando efter stängning:" #~ msgctxt "JavaPage|" #~ msgid "Pre-launch command:" #~ msgstr "Kommando innan start:" #, fuzzy #~ msgctxt "JavaWizardPage|" #~ msgid "Find Java executable" #~ msgstr "Hitta Java" #, fuzzy #~ msgctxt "JavaWizardPage|" #~ msgid "Memory" #~ msgstr "Minne" #, fuzzy #~ msgctxt "JavaWizardPage|" #~ msgid "The maximum amount of memory Minecraft is allowed to use." #~ msgstr "Den maximala mängden minne som Minecraft är tillåtet att använda." #, fuzzy #~ msgctxt "JavaWizardPage|" #~ msgid "Minimum memory allocation:" #~ msgstr "Minimala mängden minne:" #, fuzzy #~ msgctxt "JavaWizardPage|" #~ msgid "Maximum memory allocation:" #~ msgstr "Maximala mängden minne:" #, fuzzy #~ msgctxt "JavaWizardPage|" #~ msgid "The amount of memory Minecraft is started with." #~ msgstr "Mängden minne som Minecraft startas med." #, fuzzy #~ msgctxt "JavaWizardPage|" #~ msgid "The amount of memory available to store loaded Java classes." #~ msgstr "Mängden minne som är tillgängligt för att spara lästa Java-klasser." #~ msgctxt "MinecraftInstance|" #~ msgid "" #~ msgstr "" #~ msgctxt "NewInstanceDialog|" #~ msgid "Name" #~ msgstr "Namn" #~ msgctxt "NewInstanceDialog|" #~ msgid "Impor&t Modpack (local file or link):" #~ msgstr "Importera modpack (lokal fil eller länk):" #~ msgctxt "NewInstanceDialog|" #~ msgid "Vani&lla Minecraft (select version):" #~ msgstr "Standard Minecraft (välj version):" #~ msgctxt "NewInstanceDialog|" #~ msgid "Change Minecraft version" #~ msgstr "Ändra versionen av Minecraft" #~ msgctxt "ServerStatus|" #~ msgid "Web" #~ msgstr "Webb" #~ msgctxt "ServerStatus|" #~ msgid "Account" #~ msgstr "Konton" #, fuzzy #~ msgctxt "SkinUploadDialog|" #~ msgid "Unknown error" #~ msgstr "Okänt fel" #~ msgctxt "VersionPage|" #~ msgid "Are you sure?" #~ msgstr "Är du säker?" #~ msgctxt "VersionPage|" #~ msgid "" #~ "This will remove any library/version customization you did previously. " #~ "This includes things like Forge install and similar." #~ msgstr "" #~ "Detta kommer att ta bort alla versions/biblioteks ändringar du gjort. " #~ "Detta inkluderar saker som Forge eller liknande." #, fuzzy #~ msgctxt "BaseWonkoEntityLocalLoadTask|" #~ msgid "File doesn't exist" #~ msgstr "Sökvägen existerar inte" #, fuzzy #~ msgctxt "BaseWonkoEntityLocalLoadTask|" #~ msgid "Reading %1..." #~ msgstr "Hämtar nyheter..." #, fuzzy #~ msgctxt "BaseWonkoEntityLocalLoadTask|" #~ msgid "Unable to parse file %1: %2" #~ msgstr "Kunde inte ta bort %1: %2" #, fuzzy #~ msgctxt "BaseWonkoEntityRemoteLoadTask|" #~ msgid "Unable to parse response: %1" #~ msgstr "Kunde inte läsa versions filen %1." #~ msgctxt "ForgeInstallTask|" #~ msgid "Installing Forge..." #~ msgstr "Installerar Forge..." #~ msgctxt "ForgeInstallTask|" #~ msgid "Unknown error occured" #~ msgstr "Ett okänt fel uppstod" #~ msgctxt "ForgeInstallTask|" #~ msgid "Failure to install Forge" #~ msgstr "Fel vid installationen av Forge" #~ msgctxt "ForgeInstallTask|" #~ msgid "" #~ "Failure to download Forge:\n" #~ "%1" #~ msgstr "" #~ "Ett fel uppstod vid nedladdning av Forge:\n" #~ "%1" #~ msgctxt "ForgeInstallTask|" #~ msgid "Failed to load the version description file for reasons unknown." #~ msgstr "Misslyckades att ladda versions-filen p.g.a. en okänd anledning." #~ msgctxt "ForgeListLoadTask|" #~ msgid "Fetching Forge version lists..." #~ msgstr "Hämtar lista över Forge-versioner..." #, fuzzy #~ msgctxt "InstanceImportTask|" #~ msgid "Unable to commit instance" #~ msgstr "Misslyckades att kopiera instansen" #~ msgctxt "LLListLoadTask|" #~ msgid "Loading LiteLoader version list..." #~ msgstr "Hämtar lista över LiteLoader-versioner..." #~ msgctxt "LLListLoadTask|" #~ msgid "" #~ "This is a lightweight loader for mods that don't change game mechanics." #~ msgstr "" #~ "Detta är en lättviktig hanterare för moddar som inte ändrar spelets " #~ "mekanik." #~ msgctxt "LWJGLVersionList|" #~ msgid "Version" #~ msgstr "Version" #~ msgctxt "LWJGLVersionList|" #~ msgid "LWJGL version name." #~ msgstr "LWJGL version." #~ msgctxt "LegacyFTBInstance|" #~ msgid "Legacy FTB" #~ msgstr "Legacy FTB" #~ msgctxt "LegacyInstance|" #~ msgid "Installing mods: Backing up minecraft.jar ..." #~ msgstr "Installerar moddar: Skapar backup av minecraft.jar..." #~ msgctxt "LegacyInstance|" #~ msgid "Installing mods: Opening minecraft.jar ..." #~ msgstr "Installerar moddar: Öppnar minecraft.jar..." #~ msgctxt "LegacyJarModPage|" #~ msgid "Selection" #~ msgstr "Urval" #~ msgctxt "LegacyJarModPage|" #~ msgid "&Remove" #~ msgstr "Ta bort" #~ msgctxt "LegacyJarModPage|" #~ msgid "Move &Up" #~ msgstr "Flytta &Upp" #~ msgctxt "LegacyJarModPage|" #~ msgid "Move &Down" #~ msgstr "Flytta &Ner" #~ msgctxt "LegacyJarModPage|" #~ msgid "Install" #~ msgstr "Installera" #~ msgctxt "LegacyJarModPage|" #~ msgid "&Add jar mod" #~ msgstr "&Lägg till Jar-modd" #~ msgctxt "LegacyJarModPage|" #~ msgid "&View Folder" #~ msgstr "&Öppna folder" #~ msgctxt "LegacyJarModPage|" #~ msgid "Jar Mods" #~ msgstr "Jarmoddar" #~ msgctxt "LegacyJarModPage|" #~ msgid "Select jar mods" #~ msgstr "Välj Jarmoddar" #~ msgctxt "LegacyJarModPage|" #~ msgid "Minecraft.jar mods (*.zip *.jar)" #~ msgstr "Minecraft.jar moddar (*.zip *.jar)" #, fuzzy #~ msgctxt "LegacyModList|" #~ msgid "Name" #~ msgstr "Namn" #, fuzzy #~ msgctxt "LegacyModList|" #~ msgid "Version" #~ msgstr "Version" #, fuzzy #~ msgctxt "LegacyModList|" #~ msgid "Is the mod enabled?" #~ msgstr "Är modden aktiverad?" #, fuzzy #~ msgctxt "LegacyModList|" #~ msgid "The name of the mod." #~ msgstr "Moddens namn." #, fuzzy #~ msgctxt "LegacyModList|" #~ msgid "The version of the mod." #~ msgstr "Moddens version." #~ msgctxt "LegacyUpdate|" #~ msgid "Checking for FML libraries..." #~ msgstr "Kontrollerar FML-bibliotek..." #~ msgctxt "LegacyUpdate|" #~ msgid "Dowloading FML libraries..." #~ msgstr "Laddar ned FML-bibliotek..." #~ msgctxt "LegacyUpdate|" #~ msgid "Copying FML libraries into the instance..." #~ msgstr "Kopierar FML-bibliotek till instansen..." #~ msgctxt "LegacyUpdate|" #~ msgid "Failed creating FML library folder inside the instance." #~ msgstr "Misslyckades att skapa FML-biblioteksfoldern i instansen." #~ msgctxt "LegacyUpdate|" #~ msgid "Failed copying Forge/FML library: %1." #~ msgstr "Misslyckades att kopiera Forge/FML: %1." #~ msgctxt "LegacyUpdate|" #~ msgid "" #~ "Game update failed: it was impossible to fetch the required FML " #~ "libraries. Reason: %1" #~ msgstr "" #~ "Uppdatering av spelet misslyckades: det var inte möjligt att hämta de " #~ "nödvändiga FML-biblioteken. Anledning: %1" #~ msgctxt "LegacyUpdate|" #~ msgid "Downloading new LWJGL..." #~ msgstr "Ladder ner ny LWJGL..." #~ msgctxt "LegacyUpdate|" #~ msgid "Installing new LWJGL..." #~ msgstr "Installerar ny LWJGL..." #~ msgctxt "LegacyUpdate|" #~ msgid "Installing new LWJGL - extracting " #~ msgstr "Installerar nytt LWJGL - extraherar " #~ msgctxt "LegacyUpdate|" #~ msgid "Bad stuff happened while trying to get the lwjgl libs: %1" #~ msgstr "Hemska saker hände vid försök att hämta LWJGL-biblioteken: %1" #~ msgctxt "LegacyUpdate|" #~ msgid "Checking for jar updates..." #~ msgstr "Söker efter jar-updateringar..." #~ msgctxt "LegacyUpdate|" #~ msgid "Downloading new minecraft.jar ..." #~ msgstr "Laddar ner ny minecraft.jar..." #~ msgctxt "LegacyUpgradePage|" #~ msgid "" #~ "\n" #~ "\n" #~ "

\t\t\t\t\t\t\t

\n" #~ "

New format is available\t\t\t\t\t\t" #~ "\t

\n" #~ "

MultiMC now supports " #~ "old Minecraft versions in the new (OneSix) instance format. The old " #~ "format won't be getting any new features and only the most critical " #~ "bugfixes. As a consequence, you should upgrade this instance.\t\t\t\t\t\t" #~ "\t

\n" #~ "

The upgrade will create " #~ "a new instance with the same contents as the current one, in the new " #~ "format. The original instance will remain untouched, in case anything " #~ "goes wrong in the process.\t\t\t\t\t\t\t

\n" #~ "

Please report any " #~ "issues on our github issues page.

" #~ msgstr "" #~ "↵\n" #~ "↵\n" #~ "

↵\n" #~ "

Ett nytt format finns tillgängligt↵\n" #~ "

MultiMC stödjer nu " #~ "gamla versioner av Minecraft i det nya (OneSix) instansformatet. Det " #~ "gamla formatet kommer inte att uppdateras med nya funktioner, och bara de " #~ "mest kritiska buggar kommer att fixas. P.g.a. detta bör du uppgradera " #~ "denna instans.

↵\n" #~ "

Uppgraderingen kommer " #~ "att skapa en ny instans med samma innehåll som denna, men i det nya " #~ "formatet. Den ursprungliga instansen (denna) lämnas orörd, ifall något " #~ "skulle gå fel vid uppgraderingen.

↵\n" #~ "

Om du stöter på några " #~ "problem ber vi dig att besöka vår bug-tracker på GitHub." #~ "

" #~ msgctxt "LegacyUpgradePage|" #~ msgid "Start the upgrade! (Not Yet Implemented, Coming Soon™)" #~ msgstr "Start uppgraderingen! (Inte färdigt än, Kommer Snart™)" #, fuzzy #~ msgctxt "LibrariesTask|" #~ msgid "" #~ "Failed to load the version description files - check the instance for " #~ "errors." #~ msgstr "Misslyckades att ladda versions-filen p.g.a. en okänd anledning." #~ msgctxt "LiteLoaderInstallTask|" #~ msgid "" #~ "For reasons unknown, the LiteLoader installation failed. Check your " #~ "MultiMC log files for details." #~ msgstr "" #~ "Av okända anledningar gick installationen av LiteLoader fel. Kolla i " #~ "MultiMC-loggen för detaljer." #~ msgctxt "LiteLoaderInstallTask|" #~ msgid "Failed to load the version description file for reasons unknown." #~ msgstr "Misslyckades att ladda versions-filen p.g.a. en okänd anledning." #~ msgctxt "MCVListLoadTask|" #~ msgid "Loading instance version list..." #~ msgstr "Hämtar lista över Minecraft-versioner..." #~ msgctxt "MCVListLoadTask|" #~ msgid "Error parsing version list JSON: %1" #~ msgstr "Fel vid bearbetning av versionslistan: %1" #~ msgctxt "MCVListVersionUpdateTask|" #~ msgid "The download version file is not valid." #~ msgstr "Den nedladdade versions-filen är inte valid." #~ msgctxt "MCVListVersionUpdateTask|" #~ msgid "Can't open %1 for writing." #~ msgstr "Kunde inte öppna %1 för skrivning." #~ msgctxt "MCVListVersionUpdateTask|" #~ msgid "Failed to write into %1. Written %2 out of %3." #~ msgstr "Fel vid skrivning till %1. Skrev %2 av %3." #~ msgctxt "MCVListVersionUpdateTask|" #~ msgid "Can't commit changes to %1" #~ msgstr "Kunde inte sända ändringar till %1" #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "Reload the instance list." #~ msgstr "Ladda om instanslistan." #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "Check for Updates" #~ msgstr "Sök efter nya uppdateringar" #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "Support us on Patreon!" #~ msgstr "Stöd oss på Patreon!" #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "Instance Name" #~ msgstr "Instansnamn" #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "Manage your Mojang or Minecraft accounts." #~ msgstr "Hantera dina Mojang eller Minecraft konton." #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "Instance Settings" #~ msgstr "Instansinställningar" #, fuzzy #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "Change the settings specific to the instance." #~ msgstr "Ändra inställningar som är specifika för den här instansen" #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "Copy instance" #~ msgstr "Kopiera Instans" #, fuzzy #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "Do you want to close MultiMC?" #~ msgstr "Vill du verkligen ta bort %1?" #~ msgctxt "MinecraftProfile|" #~ msgid "Name" #~ msgstr "Namn" #~ msgctxt "MinecraftProfile|" #~ msgid "Version" #~ msgstr "Version" #~ msgctxt "MinecraftVersionList|" #~ msgid "Error reading the version list." #~ msgstr "Ett fel uppstod vid läsning av versionslistan." #~ msgctxt "MinecraftVersionList|" #~ msgid "Error parsing version list JSON: jsonDoc is not an object" #~ msgstr "Fel vid läsning av versionslistan: jsonDoc är inte ett objekt" #~ msgctxt "MinecraftVersionList|" #~ msgid "Error parsing version list JSON: couldn't determine latest versions" #~ msgstr "" #~ "Fel vid läsning av versionslistan: kunde inte bestämma senaste versionerna" #~ msgctxt "MinecraftVersionList|" #~ msgid "" #~ "Error parsing version list JSON: version list object is missing " #~ "'versions' array" #~ msgstr "" #~ "Fel vid läsning av versionslistan: versionslistans objekt har inget " #~ "'versions' matris" #~ msgctxt "ModMinecraftJar|" #~ msgid "" #~ "jar modding failed because: %1.\n" #~ "\n" #~ msgstr "" #~ "Jar-modding misslyckades: %1.\n" #~ "\n" #~ msgctxt "MultiMCPage|" #~ msgid "&Launcher:" #~ msgstr "Programstartare:" #~ msgctxt "MultiMCPage|" #~ msgid "Files:" #~ msgstr "Filer:" #~ msgctxt "MultiMCPage|" #~ msgid "Track FTB instances" #~ msgstr "Följ FTB-instanser" #, fuzzy #~ msgctxt "MultiMCPage|" #~ msgid "FTB Launcher Folder" #~ msgstr "Mapp för FTB Launcher" #, fuzzy #~ msgctxt "MultiMCPage|" #~ msgid "FTB Folder" #~ msgstr "Foldrar" #, fuzzy #~ msgctxt "MultiMCPage|" #~ msgid "LWJGL Folder" #~ msgstr "Foldrar" #, fuzzy #~ msgctxt "OneSixFTBInstance|" #~ msgid "OneSix FTB" #~ msgstr "OneSix FTB" #~ msgctxt "OneSixInstance|" #~ msgid "Failed to create the custom Minecraft jar file." #~ msgstr "Misslyckades att skapa den anpassade Minecraft JAR-filen." #, fuzzy #~ msgctxt "OneSixInstance|" #~ msgid "OneSix" #~ msgstr "OneSix" #~ msgctxt "OneSixUpdate|" #~ msgid "The specified Minecraft version is invalid. Choose a different one." #~ msgstr "Den valda versionen av Minecraft är inte giltig. Välj en annan." #~ msgctxt "PasteEEPage|" #~ msgid "No key - &2MB upload limit" #~ msgstr "Ingen API-nyckel - max 2 MB" #~ msgctxt "ProxyPage|" #~ msgid "SOCKS5" #~ msgstr "SOCKS5" #~ msgctxt "ProxyPage|" #~ msgid "HTTP" #~ msgstr "HTTP" #~ msgctxt "QObject|" #~ msgid "Latest" #~ msgstr "Senaste" #~ msgctxt "QObject|" #~ msgid "Recommended" #~ msgstr "Rekommenderade" #~ msgctxt "QObject|" #~ msgid "" #~ "The base version file of this instance was meant for a newer (%1) version " #~ "of the vanilla launcher than this version of MultiMC supports (%2)." #~ msgstr "" #~ "Basversionsfilen för den här instansen var menad för en nyare (%1) " #~ "version av Mojangs launcher än den här versionen av MultiMC stödjer (%2)." #~ msgctxt "QObject|" #~ msgid "" #~ "The patch %1 is for a different version of Minecraft (%2) than that of " #~ "the instance (%3)." #~ msgstr "" #~ "Patchen %1 är för en annan version of Minecraft (%2) än instansens (%3)." #~ msgctxt "QObject|" #~ msgid "Version is incomplete: missing %1." #~ msgstr "Versionen är inte komplett: saknar %1." #~ msgctxt "QObject|" #~ msgid "load id %1 does not match internal id %2" #~ msgstr "Load-ID %1 matchar inte den interna ID:n %2" #~ msgctxt "QObject|" #~ msgid "" #~ "%1 has the same order as the following components:\n" #~ "%2" #~ msgstr "" #~ "%1 har samma ordningsföljd som följande komponenter:\n" #~ "%2" #~ msgctxt "QObject|" #~ msgid "Snapshot" #~ msgstr "Testversioner" #~ msgctxt "QObject|" #~ msgid "Regular release" #~ msgstr "Vanlig utgåva" #~ msgctxt "QObject|" #~ msgid "Can't apply incomplete/builtin Minecraft version %1" #~ msgstr "Kunde inte applicera ofullständig/inbyggd Minecraft version %1" #~ msgctxt "QObject|" #~ msgid "" #~ "The patch file doesn't exist locally. It's possible it just needs to be " #~ "downloaded." #~ msgstr "" #~ "Patch-filen existerar inte lokalt. Det är möjligt att den måste laddas " #~ "ned först." #~ msgctxt "QObject|" #~ msgid "" #~ "The patch file couldn't be read:\n" #~ "%1" #~ msgstr "" #~ "Patch-filen kunde inte läsas:\n" #~ "%1" #~ msgctxt "QObject|" #~ msgid "" #~ "Minecraft version %1 could not be applied: version files are missing." #~ msgstr "Minecraft versionen %1 kunde inte appliceras: version filen fattas." #~ msgctxt "QObject|" #~ msgid "Upstream" #~ msgstr "Källa" #~ msgctxt "QObject|" #~ msgid "Minecraft (tracked)" #~ msgstr "Minecraft (extern)" #~ msgctxt "QObject|" #~ msgid "%1 (FTB pack)" #~ msgstr "%1 (FTB-instans)" #~ msgctxt "VersionPage|" #~ msgid "Add jar mod" #~ msgstr "Lägg till Jar-mod" #~ msgctxt "VersionPage|" #~ msgid "Reset apply order of packages." #~ msgstr "Nollställ appliceringsordning för paket." #~ msgctxt "VersionPage|" #~ msgid "Reset order" #~ msgstr "Nollställ ordning" #~ msgctxt "VersionPage|" #~ msgid "" #~ "This will add mods directly to the Minecraft jar.\n" #~ "Unless you KNOW that this is what NEEDS to be done, you should just use " #~ "the mods folder (Loader mods).\n" #~ "\n" #~ "Do you want to continue?" #~ msgstr "" #~ "Detta kommer lägga till moddar direkt i Minecrafts JAR-fil.\n" #~ "Om du inte VET säkert att detta är vad som MÅSTE göras så bör du använda " #~ "mods-mappen (Loader-moddar).\n" #~ "\n" #~ "Vill du fortsätta?" #~ msgctxt "VersionPage|" #~ msgid "I understand, continue." #~ msgstr "Jag förstår, fortsätt." #~ msgctxt "VersionPage|" #~ msgid "Cancel" #~ msgstr "Avbryt" #~ msgctxt "VersionPage|" #~ msgid "Change Minecraft version" #~ msgstr "Ändra versionen av Minecraft" #, fuzzy #~ msgctxt "WonkoIndex|" #~ msgid "Name" #~ msgstr "Namn" #, fuzzy #~ msgctxt "WonkoPage|" #~ msgid "Refresh ___" #~ msgstr "Ladda om" #, fuzzy #~ msgctxt "WonkoPage|" #~ msgid "Version:" #~ msgstr "Version:" #, fuzzy #~ msgctxt "WonkoVersionListLocalLoadTask|" #~ msgid "Wonko Version List for %1" #~ msgstr "Välj QuickMod version för %1" #, fuzzy #~ msgctxt "WonkoVersionListRemoteLoadTask|" #~ msgid "Wonko Version List for %1" #~ msgstr "Välj QuickMod version för %1" #, fuzzy #~ msgctxt "WonkoVersionRemoteLoadTask|" #~ msgid "Wonko Version for %1" #~ msgstr "Välj QuickMod version för %1" #~ msgctxt "ExternalToolsPage|" #~ msgid "JProfiler Directory" #~ msgstr "Mapp för JProfiler" #~ msgctxt "ExternalToolsPage|" #~ msgid "MCEdit Directory" #~ msgstr "Mapp för MCEdit" #~ msgctxt "MultiMCPage|" #~ msgid "FTB Directory" #~ msgstr "Mapp för FTB" #~ msgctxt "MultiMCPage|" #~ msgid "Instance Directory" #~ msgstr "Instansens Mapp" #~ msgctxt "MultiMCPage|" #~ msgid "Icons Directory" #~ msgstr "Mapp för Ikoner" #~ msgctxt "MultiMCPage|" #~ msgid "Mods Directory" #~ msgstr "Mapp för Moddar" #~ msgctxt "MultiMCPage|" #~ msgid "LWJGL Directory" #~ msgstr "Mapp för LWJGL" #~ msgctxt "AboutDialog|" #~ msgid "" #~ "

http://github.com/MultiMC/MultiMC5

" #~ msgstr "" #~ "

http://github.com/MultiMC/MultiMC5

" #~ msgctxt "CheckJava|" #~ msgid "Java version is %1!\n" #~ msgstr "Version av Java som används är %1!\n" #~ msgctxt "ConsoleWindow|" #~ msgid "Close" #~ msgstr "Stäng" #~ msgctxt "ConsoleWindow|" #~ msgid "Hide" #~ msgstr "Göm" #~ msgctxt "ExternalToolsPage|" #~ msgid "" #~ "

http://www.ej-technologies.com/products/jprofiler/" #~ "overview.html

" #~ msgstr "" #~ "

http://www.ej-technologies.com/products/jprofiler/" #~ "overview.html

" #~ msgctxt "ExternalToolsPage|" #~ msgid "" #~ "

http://visualvm.java.net/" #~ "

" #~ msgstr "" #~ "

http://visualvm.java.net/" #~ "

" #~ msgctxt "ExternalToolsPage|" #~ msgid "" #~ "

http://www.mcedit.net/

" #~ msgstr "" #~ "

http://www.mcedit.net/

" #~ msgctxt "InstancePageProvider|" #~ msgid "%1 (*.zip *.jar *.litemod)" #~ msgstr "%1 (*.zip *.jar *.litemod)" #~ msgctxt "JavaCommon::TestCheck|" #~ msgid "%1" #~ msgstr "%1" #~ msgctxt "MCEditTool|" #~ msgid "MCEdit" #~ msgstr "MCEdit" #~ msgctxt "MCEditTool|" #~ msgid "Choose which world to open:" #~ msgstr "Välj vilken värld du vill öppna:" #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "MultiMC 5" #~ msgstr "MultiMC 5" #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "More News" #~ msgstr "Fler nyheter" #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "Play" #~ msgstr "Spela" #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "" #~ "

It's a fluffy kitty :3

" #~ msgstr "" #~ "

Det är en gosig kattunge :3

" #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "MultiMC" #~ msgstr "MultiMC" #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "Tools" #~ msgstr "Verktyg" #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "Tool not setup correctly. Go into settings, \"External Tools\"." #~ msgstr "" #~ "Verktyget är inte korrekt inställt. Gå till inställningar, \"Externa " #~ "Verktyg\"." #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "Failed to load instance %1: " #~ msgstr "Misslyckades as läsa instansen %1: " #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "Unkown error" #~ msgstr "Okänt fel" #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "Failed to create instance %1: " #~ msgstr "Misslyckades as skapa instansen %1: " #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "An instance with the given directory name already exists." #~ msgstr "En instans med det givna mappnamnet existerar redan." #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "Failed to create the instance directory." #~ msgstr "Misslyckades att skapa instansmappen." #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "Java detection forced" #~ msgstr "Java-detektionen tvingades" #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "" #~ "Because of graphics performance issues caused by Intel drivers on " #~ "Windows, MultiMC java detection was forced. Please select a Java version." #~ "

If you have custom java versions set for your instances, make " #~ "sure you use the 'javaw.exe' executable." #~ msgstr "" #~ "På grund av grafikprestationsproblem skapat av Intel-drivrutiner på " #~ "Windows har en detektion av Java tvingats.\n" #~ "Var god och välj en Java-version.

Ifall du använder en " #~ "specialversion av Java för denna instanser se till att du väljer 'javaw." #~ "exe'." #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "Select a Java version" #~ msgstr "Välj en Java-version" #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "" #~ "You didn't select a valid Java version, so MultiMC will select the " #~ "default. You can change this in the settings dialog." #~ msgstr "" #~ "Eftersom du har inte valt en giltig Java version kommer MultiMC att välja " #~ "en. Du kan ändra den i inställningarna." #, fuzzy #~ msgctxt "ModFolderPage|" #~ msgid "%1 (*.zip *.jar)" #~ msgstr "%1 (*.zip *.jar)" #~ msgctxt "MultiMC|" #~ msgid "The new version didn't start and the update was rolled back." #~ msgstr "" #~ "Uppdateringen återställdes eftersom den nya versionen inte kunde starta." #~ msgctxt "MultiMCPage|" #~ msgid "Language (needs restart):" #~ msgstr "Språk (kräver omstart):" #~ msgctxt "MultiMCPage|" #~ msgid "MultiMC" #~ msgstr "MultiMC" #~ msgctxt "MultiMCPage|" #~ msgid "English" #~ msgstr "Engelska" #~ msgctxt "OneSixUpdate|" #~ msgid "Getting the version files from Mojang..." #~ msgstr "Hämtar versions filer från Mojang..." #~ msgctxt "OneSixUpdate|" #~ msgid "Failed to load the version description file for reasons unknown." #~ msgstr "Misslyckades att ladda versions-filen p.g.a. en okänd anledning." #~ msgctxt "OneSixUpdate|" #~ msgid "Checking for FML libraries..." #~ msgstr "Kontrollerar FML bibliotek..." #~ msgctxt "OneSixUpdate|" #~ msgid "Dowloading FML libraries..." #~ msgstr "Laddar ner FML bibliotek..." #~ msgctxt "OneSixUpdate|" #~ msgid "Copying FML libraries into the instance..." #~ msgstr "Kopierar FML bibliotek till instansen..." #~ msgctxt "OneSixUpdate|" #~ msgid "Failed creating FML library folder inside the instance." #~ msgstr "Misslyckades att skapa FML-biblioteksfoldern i instansen." #~ msgctxt "OneSixUpdate|" #~ msgid "Failed copying Forge/FML library: %1." #~ msgstr "Misslyckades att kopiera Forge/FML bibliotek: %1." #~ msgctxt "QObject|" #~ msgid "Can't write incomplete/builtin Minecraft version %1" #~ msgstr "Kunde inte skriva ofullständig/inbyggd Minecraft version %1" #~ msgctxt "QObject|" #~ msgid "Unhandled object type while processing %1" #~ msgstr "Objekttyp som inte togs omhand: %1" #~ msgctxt "ScreenshotsPage|" #~ msgid "" #~ "The link to the uploaded album has been opened in the " #~ "default browser and placed in your clipboard.
Delete hash: %2 (save " #~ "this if you want to be able to edit/delete the album)" #~ msgstr "" #~ "Länken till det uppladdade albumet har öppnats i din " #~ "standardwebbläsare och kopierats.
Raderingshash: %2 (spara denna " #~ "ifall du vill kunna ändra/ta bort albumet i framtiden)" #~ msgctxt "VersionSelectDialog|" #~ msgid "Error" #~ msgstr "Fel" #~ msgctxt "QObject|" #~ msgid "Error resolving library dependencies between %1 and %2 in %3." #~ msgstr "" #~ "Ett fel uppstod vid upplösningen av beroendet mellan %1 och %2 i %3." #~ msgctxt "AboutDialog|" #~ msgid "MultiMC 5" #~ msgstr "MultiMC 5" #, fuzzy #~ msgctxt "AboutDialog|" #~ msgid "" #~ "\n" #~ "\n" #~ "

MultiMC

\n" #~ "

Copyright 2012-2014 MultiMC Contributors

\n" #~ "

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "" #~ "License");

\n" #~ "

you may not use this file except in compliance with the " #~ "License.

\n" #~ "

You may obtain a copy of the License at

\n" #~ "


\n" #~ "

\thttp://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

\n" #~ "


\n" #~ "

Unless required by applicable law or agreed to in writing, " #~ "software

\n" #~ "

distributed under the License is distributed on an "AS " #~ "IS" BASIS,

\n" #~ "

WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express " #~ "or implied.

\n" #~ "

See the License for the specific language governing " #~ "permissions and

\n" #~ "

limitations under the License.

\n" #~ "


\n" #~ "

QSLog

\n" #~ "

Copyright (c) 2010, Razvan Petru

\n" #~ "

All rights reserved.

\n" #~ "


\n" #~ "

Redistribution and use in source and binary forms, with or " #~ "without modification,

\n" #~ "

are permitted provided that the following conditions are met:" #~ "

\n" #~ "


\n" #~ "

*\tRedistributions of source code must retain the above " #~ "copyright notice, this

\n" #~ "

\tlist of conditions and the following disclaimer.\n" #~ "

*\tRedistributions in binary form must reproduce the above " #~ "copyright notice, this

\n" #~ "

\tlist of conditions and the following disclaimer in the " #~ "documentation and/or other

\n" #~ "

\tmaterials provided with the distribution.

\n" #~ "

*\tThe name of the contributors may not be used to endorse or " #~ "promote products

\n" #~ "

\tderived from this software without specific prior written " #~ "permission.

\n" #~ "


\n" #~ "

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND " #~ "CONTRIBUTORS "AS IS" AND

\n" #~ "

ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED " #~ "TO, THE IMPLIED

\n" #~ "

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR " #~ "PURPOSE ARE DISCLAIMED.

\n" #~ "

IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE " #~ "LIABLE FOR ANY DIRECT,

\n" #~ "

INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL " #~ "DAMAGES (INCLUDING,

\n" #~ "

BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR " #~ "SERVICES; LOSS OF USE,

\n" #~ "

DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED " #~ "AND ON ANY THEORY OF

\n" #~ "

LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT " #~ "(INCLUDING NEGLIGENCE

\n" #~ "

OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS " #~ "SOFTWARE, EVEN IF ADVISED

\n" #~ "

OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

\n" #~ "


\n" #~ "

Group View (instance view)

\n" #~ "

/*

\n" #~ "

* Copyright (C) 2007 Rafael Fernández López <" #~ "ereslibre@kde.org>

\n" #~ "

* Copyright (C) 2007 John Tapsell <tapsell@kde.org>

\n" #~ "

*

\n" #~ "

* This library is free software; you can redistribute it " #~ "and/or

\n" #~ "

* modify it under the terms of the GNU Library General " #~ "Public

\n" #~ "

* License as published by the Free Software Foundation; " #~ "either

\n" #~ "

* version 2 of the License, or (at your option) any later " #~ "version.

\n" #~ "

*

\n" #~ "

* This library is distributed in the hope that it will be " #~ "useful,

\n" #~ "

* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied " #~ "warranty of

\n" #~ "

* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See " #~ "the GNU

\n" #~ "

* Library General Public License for more details.\n" #~ "

*

\n" #~ "

* You should have received a copy of the GNU Library " #~ "General Public License

\n" #~ "

* along with this library; see the file COPYING.LIB. If " #~ "not, write to

\n" #~ "

* the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, " #~ "Fifth Floor,

\n" #~ "

* Boston, MA 02110-1301, USA.

\n" #~ "

*/

\n" #~ "


\n" #~ "

Batch icon set

\n" #~ "

You are free to use Batch (the "icon set") or any " #~ "part thereof (the "icons")

\n" #~ "

in any personal, open-source or commercial work without " #~ "obligation of payment

\n" #~ "

(monetary or otherwise) or attribution. Do not sell the icon " #~ "set, host

\n" #~ "

the icon set or rent the icon set (either in existing or " #~ "modified form).

\n" #~ "


\n" #~ "

While attribution is optional, it is always appreciated.

\n" #~ "


\n" #~ "

Intellectual property rights are not transferred with the " #~ "download of the icons.

\n" #~ "


\n" #~ "

EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT " #~ "WILL ADAM WHITCROFT

\n" #~ "

BE LIABLE TO YOU ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, " #~ "INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL,

\n" #~ "

PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THE " #~ "ICONS,

\n" #~ "

EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH " #~ "DAMAGES.

\n" #~ "


\n" #~ "

http://adamwhitcroft.com/batch/

\n" #~ "


\n" #~ "

Pack200

\n" #~ "

The GNU General Public License (GPL)

\n" #~ "


\n" #~ "

Version 2, June 1991

\n" #~ "


\n" #~ "

+ "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL

\n" #~ "


\n" #~ "

Certain source files distributed by Oracle America and/or its " #~ "affiliates are

\n" #~ "

subject to the following clarification and special exception " #~ "to the GPL, but

\n" #~ "

only where Oracle has expressly included in the particular " #~ "source file's header

\n" #~ "

the words "Oracle designates this particular file as " #~ "subject to the "Classpath"

\n" #~ "

exception as provided by Oracle in the LICENSE file that " #~ "accompanied this code."

\n" #~ "


\n" #~ "

Linking this library statically or dynamically with other " #~ "modules is making

\n" #~ "

a combined work based on this library. Thus, the terms " #~ "and conditions of

\n" #~ "

the GNU General Public License cover the whole " #~ "combination.

\n" #~ "


\n" #~ "

As a special exception, the copyright holders of this " #~ "library give you

\n" #~ "

permission to link this library with independent modules " #~ "to produce an

\n" #~ "

executable, regardless of the license terms of these " #~ "independent modules,

\n" #~ "

and to copy and distribute the resulting executable under " #~ "terms of your

\n" #~ "

choice, provided that you also meet, for each linked " #~ "independent module,

\n" #~ "

the terms and conditions of the license of that module. " #~ "An independent

\n" #~ "

module is a module which is not derived from or based on " #~ "this library. If

\n" #~ "

you modify this library, you may extend this exception to " #~ "your version of

\n" #~ "

the library, but you are not obligated to do so. If you " #~ "do not wish to do

\n" #~ "

so, delete this exception statement from your version.

\n" #~ "


\n" #~ "

Quazip

\n" #~ "

Copyright (C) 2005-2011 Sergey A. Tachenov

\n" #~ "


\n" #~ "

This program is free software; you can redistribute it and/or " #~ "modify it

\n" #~ "

under the terms of the GNU Lesser General Public License as " #~ "published by

\n" #~ "

the Free Software Foundation; either version 2 of the " #~ "License, or (at

\n" #~ "

your option) any later version.

\n" #~ "


\n" #~ "

This program is distributed in the hope that it will be " #~ "useful, but

\n" #~ "

WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of

\n" #~ "

MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the " #~ "GNU Lesser

\n" #~ "

General Public License for more details.

\n" #~ "


\n" #~ "

You should have received a copy of the GNU Lesser General " #~ "Public License

\n" #~ "

along with this program; if not, write to the Free Software " #~ "Foundation,

\n" #~ "

Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

\n" #~ "


\n" #~ "

See COPYING file for the full LGPL text.

\n" #~ "


\n" #~ "

Original ZIP package is copyrighted by Gilles Vollant, see

\n" #~ "

quazip/(un)zip.h files for details, basically it's zlib " #~ "license.

\n" #~ "


\n" #~ "

xz-minidec

\n" #~ "

/*

\n" #~ "

* XZ decompressor

\n" #~ "

*

\n" #~ "

* Authors: Lasse Collin <lasse.collin@tukaani.org>

\n" #~ "

* Igor Pavlov <http://7-zip.org/>

\n" #~ "

*

\n" #~ "

* This file has been put into the public domain.

\n" #~ "

* You can do whatever you want with this file.

\n" #~ "

*/

\n" #~ "


\n" #~ "

Java IconLoader class

\n" #~ "


\n" #~ "

Copyright (c) 2011, Chris Molini

\n" #~ "

All rights reserved.

\n" #~ "


\n" #~ "

Redistribution and use in source and binary forms, with or " #~ "without

\n" #~ "

modification, are permitted provided that the following " #~ "conditions are met:

\n" #~ "

* Redistributions of source code must retain the above " #~ "copyright

\n" #~ "

notice, this list of conditions and the following " #~ "disclaimer.

\n" #~ "

* Redistributions in binary form must reproduce the above " #~ "copyright

\n" #~ "

notice, this list of conditions and the following " #~ "disclaimer in the

\n" #~ "

documentation and/or other materials provided with the " #~ "distribution.

\n" #~ "

* Neither the name of the <organization> nor the

\n" #~ "

names of its contributors may be used to endorse or " #~ "promote products

\n" #~ "

derived from this software without specific prior " #~ "written permission.

\n" #~ "


\n" #~ "

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND " #~ "CONTRIBUTORS "AS IS" AND

\n" #~ "

ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED " #~ "TO, THE IMPLIED

\n" #~ "

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR " #~ "PURPOSE ARE

\n" #~ "

DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL <COPYRIGHT HOLDER> BE " #~ "LIABLE FOR ANY

\n" #~ "

DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR " #~ "CONSEQUENTIAL DAMAGES

\n" #~ "

(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE " #~ "GOODS OR SERVICES;

\n" #~ "

LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) " #~ "HOWEVER CAUSED AND

\n" #~ "

ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT " #~ "LIABILITY, OR TORT

\n" #~ "

(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF " #~ "THE USE OF THIS

\n" #~ "

SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

\n" #~ "


\n" #~ "

ColumnResizer

\n" #~ "


\n" #~ "

/*

\n" #~ "

* Copyright 2011 Aurélien Gâteau <agateau@kde.org>

\n" #~ "

* License: LGPL v2.1 or later (see COPYING)

\n" #~ "

*/

" #~ msgstr "" #~ "↵\n" #~ "↵\n" #~ "

MultiMC

↵\n" #~ "

Copyright 2012-2014 MultiMC Contributors

↵\n" #~ "

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "" #~ "License");

↵\n" #~ "

you may not use this file except in compliance with the " #~ "License.

↵\n" #~ "

You may obtain a copy of the License at

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

→http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

Unless required by applicable law or agreed to in writing, " #~ "software

↵\n" #~ "

distributed under the License is distributed on an "AS " #~ "IS" BASIS,

↵\n" #~ "

WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express " #~ "or implied.

↵\n" #~ "

See the License for the specific language governing " #~ "permissions and

↵\n" #~ "

limitations under the License.

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

QSLog

↵\n" #~ "

Copyright (c) 2010, Razvan Petru

↵\n" #~ "

All rights reserved.

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

Redistribution and use in source and binary forms, with or " #~ "without modification,

↵\n" #~ "

are permitted provided that the following conditions are met:" #~ "

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

*→Redistributions of source code must retain the above " #~ "copyright notice, this

↵\n" #~ "

→list of conditions and the following disclaimer.↵\n" #~ "

*→Redistributions in binary form must reproduce the above " #~ "copyright notice, this

↵\n" #~ "

→list of conditions and the following disclaimer in the " #~ "documentation and/or other

↵\n" #~ "

→materials provided with the distribution.

↵\n" #~ "

*→The name of the contributors may not be used to endorse or " #~ "promote products

↵\n" #~ "

→derived from this software without specific prior written " #~ "permission.

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND " #~ "CONTRIBUTORS "AS IS" AND

↵\n" #~ "

ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED " #~ "TO, THE IMPLIED

↵\n" #~ "

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR " #~ "PURPOSE ARE DISCLAIMED.

↵\n" #~ "

IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE " #~ "LIABLE FOR ANY DIRECT,

↵\n" #~ "

INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL " #~ "DAMAGES (INCLUDING,

↵\n" #~ "

BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR " #~ "SERVICES; LOSS OF USE,

↵\n" #~ "

DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED " #~ "AND ON ANY THEORY OF

↵\n" #~ "

LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT " #~ "(INCLUDING NEGLIGENCE

↵\n" #~ "

OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS " #~ "SOFTWARE, EVEN IF ADVISED

↵\n" #~ "

OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

Group View (instance view)

↵\n" #~ "

/*

↵\n" #~ "

* Copyright (C) 2007 Rafael Fernández López <" #~ "ereslibre@kde.org>

↵\n" #~ "

* Copyright (C) 2007 John Tapsell <tapsell@kde.org>

↵\n" #~ "

*

↵\n" #~ "

* This library is free software; you can redistribute it and/" #~ "or

↵\n" #~ "

* modify it under the terms of the GNU Library General " #~ "Public

↵\n" #~ "

* License as published by the Free Software Foundation; " #~ "either

↵\n" #~ "

* version 2 of the License, or (at your option) any later " #~ "version.

↵\n" #~ "

*

↵\n" #~ "

* This library is distributed in the hope that it will be " #~ "useful,

↵\n" #~ "

* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied " #~ "warranty of

↵\n" #~ "

* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See " #~ "the GNU

↵\n" #~ "

* Library General Public License for more details.↵\n" #~ "

*

↵\n" #~ "

* You should have received a copy of the GNU Library General " #~ "Public License

↵\n" #~ "

* along with this library; see the file COPYING.LIB. If not, " #~ "write to

↵\n" #~ "

* the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, " #~ "Fifth Floor,

↵\n" #~ "

* Boston, MA 02110-1301, USA.

↵\n" #~ "

*/

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

Pack200

↵\n" #~ "

The GNU General Public License (GPL)

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

Version 2, June 1991

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

+ "CLASSPATH" EXCEPTION TO THE GPL

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

Certain source files distributed by Oracle America and/or its " #~ "affiliates are

↵\n" #~ "

subject to the following clarification and special exception " #~ "to the GPL, but

↵\n" #~ "

only where Oracle has expressly included in the particular " #~ "source file's header

↵\n" #~ "

the words "Oracle designates this particular file as " #~ "subject to the "Classpath"

↵\n" #~ "

exception as provided by Oracle in the LICENSE file that " #~ "accompanied this code."

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

Linking this library statically or dynamically with other " #~ "modules is making

↵\n" #~ "

a combined work based on this library. Thus, the terms and " #~ "conditions of

↵\n" #~ "

the GNU General Public License cover the whole combination.

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

As a special exception, the copyright holders of this " #~ "library give you

↵\n" #~ "

permission to link this library with independent modules to " #~ "produce an

↵\n" #~ "

executable, regardless of the license terms of these " #~ "independent modules,

↵\n" #~ "

and to copy and distribute the resulting executable under " #~ "terms of your

↵\n" #~ "

choice, provided that you also meet, for each linked " #~ "independent module,

↵\n" #~ "

the terms and conditions of the license of that module. An " #~ "independent

↵\n" #~ "

module is a module which is not derived from or based on " #~ "this library. If

↵\n" #~ "

you modify this library, you may extend this exception to " #~ "your version of

↵\n" #~ "

the library, but you are not obligated to do so. If you do " #~ "not wish to do

↵\n" #~ "

so, delete this exception statement from your version.

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

Quazip

↵\n" #~ "

Copyright (C) 2005-2011 Sergey A. Tachenov

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

This program is free software; you can redistribute it and/or " #~ "modify it

↵\n" #~ "

under the terms of the GNU Lesser General Public License as " #~ "published by

↵\n" #~ "

the Free Software Foundation; either version 2 of the " #~ "License, or (at

↵\n" #~ "

your option) any later version.

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

This program is distributed in the hope that it will be " #~ "useful, but

↵\n" #~ "

WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of

↵\n" #~ "

MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the " #~ "GNU Lesser

↵\n" #~ "

General Public License for more details.

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

You should have received a copy of the GNU Lesser General " #~ "Public License

↵\n" #~ "

along with this program; if not, write to the Free Software " #~ "Foundation,

↵\n" #~ "

Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

See COPYING file for the full LGPL text.

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

Original ZIP package is copyrighted by Gilles Vollant, see

↵\n" #~ "

quazip/(un)zip.h files for details, basically it's zlib " #~ "license.

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

xz-minidec

↵\n" #~ "

/*

↵\n" #~ "

* XZ decompressor

↵\n" #~ "

*

↵\n" #~ "

* Authors: Lasse Collin <lasse.collin@tukaani.org>

↵\n" #~ "

* Igor Pavlov <http://7-zip.org/>

↵\n" #~ "

*

↵\n" #~ "

* This file has been put into the public domain.↵\n" #~ "

* You can do whatever you want with this file.

↵\n" #~ "

*/

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

Java IconLoader class

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

Copyright (c) 2011, Chris Molini

↵\n" #~ "

All rights reserved.

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

Redistribution and use in source and binary forms, with or " #~ "without

↵\n" #~ "

modification, are permitted provided that the following " #~ "conditions are met:

↵\n" #~ "

* Redistributions of source code must retain the above " #~ "copyright

↵\n" #~ "

notice, this list of conditions and the following disclaimer." #~ "

↵\n" #~ "

* Redistributions in binary form must reproduce the above " #~ "copyright

↵\n" #~ "

notice, this list of conditions and the following disclaimer " #~ "in the

↵\n" #~ "

documentation and/or other materials provided with the " #~ "distribution.

↵\n" #~ "

* Neither the name of the <organization> nor the

↵\n" #~ "

names of its contributors may be used to endorse or promote " #~ "products

↵\n" #~ "

derived from this software without specific prior written " #~ "permission.

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND " #~ "CONTRIBUTORS "AS IS" AND

↵\n" #~ "

ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED " #~ "TO, THE IMPLIED

↵\n" #~ "

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR " #~ "PURPOSE ARE

↵\n" #~ "

DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL <COPYRIGHT HOLDER> BE " #~ "LIABLE FOR ANY

↵\n" #~ "

DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR " #~ "CONSEQUENTIAL DAMAGES

↵\n" #~ "

(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE " #~ "GOODS OR SERVICES;

↵\n" #~ "

LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) " #~ "HOWEVER CAUSED AND

↵\n" #~ "

ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT " #~ "LIABILITY, OR TORT

↵\n" #~ "

(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF " #~ "THE USE OF THIS

↵\n" #~ "

SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

ColumnResizer

↵\n" #~ "


↵\n" #~ "

/*

↵\n" #~ "

* Copyright 2011 Aurélien Gâteau <agateau@kde.org>

↵\n" #~ "

* License: LGPL v2.1 or later (see COPYING)

↵\n" #~ "

*/

" #~ msgctxt "AccountListPage|" #~ msgid "Manage Accounts" #~ msgstr "Hantera Konton" #, fuzzy #~ msgctxt "CopyInstanceDialog|" #~ msgid "Group" #~ msgstr "Gruppnamn" #~ msgctxt "EditAccountDialog|" #~ msgid "Edit Account" #~ msgstr "Ändra Konton" #~ msgctxt "EditAccountDialog|" #~ msgid "Message label placeholder." #~ msgstr "Platshållare för meddelande." #~ msgctxt "ExternalToolsPage|" #~ msgid "Tab 1" #~ msgstr "Flik 1" #~ msgctxt "ExternalToolsPage|" #~ msgid "..." #~ msgstr "..." #~ msgctxt "ExternalToolsPage|" #~ msgid "JVisualVM" #~ msgstr "JVisualVM" #~ msgctxt "ExternalToolsPage|" #~ msgid "MCEdit" #~ msgstr "MCEdit" #, fuzzy #~ msgctxt "GoUpdate::DownloadTask|" #~ msgid "Failed to write update script file." #~ msgstr "Ett fel uppstod vid sparandet av uppdaterings skriptet." #~ msgctxt "InstanceSettingsPage|" #~ msgid "Form" #~ msgstr "Formulär" #~ msgctxt "InstanceSettingsPage|" #~ msgid "Java" #~ msgstr "Java" #~ msgctxt "InstanceSettingsPage|" #~ msgid " MB" #~ msgstr " MB" #~ msgctxt "InstanceSettingsPage|" #~ msgid "PermGen:" #~ msgstr "PermGen:" #~ msgctxt "JavaPage|" #~ msgid "Settings" #~ msgstr "Inställningar" #~ msgctxt "JavaPage|" #~ msgid "Tab 1" #~ msgstr "Flik 1" #~ msgctxt "JavaPage|" #~ msgid " MB" #~ msgstr " MB" #~ msgctxt "JavaPage|" #~ msgid "PermGen:" #~ msgstr "PermGen:" #~ msgctxt "JavaPage|" #~ msgid "..." #~ msgstr "..." #~ msgctxt "LegacyInstance|" #~ msgid "Legacy : %1 (broken)" #~ msgstr "Legacy: %1 (trasig)" #~ msgctxt "LegacyJarModPage|" #~ msgid "LegacyJarModPage" #~ msgstr "LegacyJarModPage" #~ msgctxt "LegacyJarModPage|" #~ msgid "Tab 1" #~ msgstr "Flik 1" #~ msgctxt "LogPage|" #~ msgid "Log" #~ msgstr "Logg" #~ msgctxt "LogPage|" #~ msgid "Tab 1" #~ msgstr "Flik 1" #~ msgctxt "LoginDialog|" #~ msgid "Message label placeholder." #~ msgstr "Platshållare för meddelande." #~ msgctxt "MCModInfoFrame|" #~ msgid "Frame" #~ msgstr "Ram" #~ msgctxt "MCModInfoFrame|" #~ msgid "Select a mod to view title and authors..." #~ msgstr "Välj en modd för att se dess titel och författare..." #~ msgctxt "MCModInfoFrame|" #~ msgid "Select a mod to view description..." #~ msgstr "Välj en modd för att vissa dess beskrivning..." #~ msgctxt "MCModInfoFrame|" #~ msgid "No description provided in mcmod.info" #~ msgstr "Ingen beskrivning har angivits i mcmod.info" #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "Accounts" #~ msgstr "Konton" #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "Error updating instance" #~ msgstr "Ett fel inträffade vid uppdateringen av instansen" #~ msgctxt "MinecraftPage|" #~ msgid "Settings" #~ msgstr "Inställningar" #~ msgctxt "ModFolderPage|" #~ msgid "Mods" #~ msgstr "Moddar" #~ msgctxt "ModFolderPage|" #~ msgid "Tab 1" #~ msgstr "Flik 1" #~ msgctxt "MultiMCPage|" #~ msgid "Settings" #~ msgstr "Inställningar" #~ msgctxt "MultiMCPage|" #~ msgid "FTB" #~ msgstr "FTB" #, fuzzy #~ msgctxt "MultiMCPage|" #~ msgid "LW&JGL:" #~ msgstr "LWJGL:" #~ msgctxt "MultiMCPage|" #~ msgid "..." #~ msgstr "..." #~ msgctxt "NewInstanceDialog|" #~ msgid "..." #~ msgstr "..." #~ msgctxt "NotesPage|" #~ msgid "Form" #~ msgstr "Formulär" #~ msgctxt "NotesPage|" #~ msgid "Tab 1" #~ msgstr "Flik 1" #~ msgctxt "NotificationDialog|" #~ msgid "Dialog" #~ msgstr "Dialog" #~ msgctxt "NotificationDialog|" #~ msgid "TextLabel" #~ msgstr "TextMeddelande" #~ msgctxt "OneSixInstance|" #~ msgid "Minecraft %1" #~ msgstr "Minecraft %1" #, fuzzy #~ msgctxt "OneSixUpdate|" #~ msgid "Failed to create the custom Minecraft jar file." #~ msgstr "Ett fel uppstod vid skapandet av mappen för Minecraft." #~ msgctxt "OtherLogsPage|" #~ msgid "Form" #~ msgstr "Formulär" #~ msgctxt "OtherLogsPage|" #~ msgid "Tab 1" #~ msgstr "Flik 1" #~ msgctxt "ProxyPage|" #~ msgid "Settings" #~ msgstr "Inställningar" #~ msgctxt "ProxyPage|" #~ msgid "127.0.0.1" #~ msgstr "127.0.0.1" #~ msgctxt "QObject|" #~ msgid "Error opening %1: %2" #~ msgstr "Fel vid öppning av %1: %2" #~ msgctxt "ScreenshotsPage|" #~ msgid "Mods" #~ msgstr "Moddar" #~ msgctxt "ScreenshotsPage|" #~ msgid "Tab 1" #~ msgstr "Flik 1" #~ msgctxt "UpdateDialog|" #~ msgid "Update after MultiMC closes" #~ msgstr "Uppdatera när MultiMC stängs" #~ msgctxt "VersionPage|" #~ msgid "Tab 1" #~ msgstr "Flik 1" #~ msgctxt "VersionPage|" #~ msgid "List" #~ msgstr "Lista" #~ msgctxt "AboutDialog|" #~ msgid "Version Type:" #~ msgstr "Versions Typ:" #~ msgctxt "AboutDialog|" #~ msgid "Version Type" #~ msgstr "Versions Typ" #~ msgctxt "AssetsMigrateTask|" #~ msgid "Migrating legacy assets..." #~ msgstr "Migrerar gamla resurser..." #~ msgctxt "DownloadUpdateTask|" #~ msgid "Finding information about the current version..." #~ msgstr "Söker efter information om den aktuella versionen..." #, fuzzy #~ msgctxt "ForgeVersionList|" #~ msgid "Version" #~ msgstr "Version" #, fuzzy #~ msgctxt "ForgeVersionList|" #~ msgid "Type" #~ msgstr "Typ" #, fuzzy #~ msgctxt "ForgeVersionList|" #~ msgid "The name of the version." #~ msgstr "Ändra versionen av Minecraft" #, fuzzy #~ msgctxt "ForgeVersionList|" #~ msgid "The version's type." #~ msgstr "Versions Typ" #~ msgctxt "InstanceVersion|" #~ msgid "Name" #~ msgstr "Namn" #~ msgctxt "InstanceVersion|" #~ msgid "Version" #~ msgstr "Version" #~ msgctxt "JavaPage|" #~ msgid "Java test success" #~ msgstr "Java testet lyckades" #~ msgctxt "JavaPage|" #~ msgid "Java test failure" #~ msgstr "Java tested misslyckades" #~ msgctxt "JavaPage|" #~ msgid "" #~ "The specified java binary didn't work. You should use the auto-detect " #~ "feature, or set the path to the java executable." #~ msgstr "" #~ "Det utvalda Java programmet fungerade inte. Du borde använda den " #~ "automatiska detektionen, eller välja korrekt fil-adress till Java " #~ "programmet." #, fuzzy #~ msgctxt "JavaVersionList|" #~ msgid "Version" #~ msgstr "Version" #, fuzzy #~ msgctxt "JavaVersionList|" #~ msgid "The name of the version." #~ msgstr "Ändra versionen av Minecraft" #~ msgctxt "LWJGLSelectDialog|" #~ msgid "Status label..." #~ msgstr "Status meddelande..." #~ msgctxt "LWJGLSelectDialog|" #~ msgid "&Refresh" #~ msgstr "&Ladda om" #~ msgctxt "LWJGLSelectDialog|" #~ msgid "Loading LWJGL version list..." #~ msgstr "Hämtar lista över LWJGL-versioner..." #~ msgctxt "LegacyJarModPage|" #~ msgid "Install Forge" #~ msgstr "Installera Forge" #~ msgctxt "LegacyJarModPage|" #~ msgid "Select Forge version" #~ msgstr "Välj Forge-version" #~ msgctxt "LegacyUpdate|" #~ msgid "Installing mods: Adding " #~ msgstr "Installerar moddar: Lägger till " #~ msgctxt "LegacyUpdate|" #~ msgid "Installing mods: Adding mod files..." #~ msgstr "Installerar moddar: Lägger till modd-filer..." #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "" #~ "This is permanent! Are you sure?\n" #~ "About to delete: " #~ msgstr "" #~ "Detta är permanent! Är du säker? \n" #~ "Du håller på att ta bort: " #~ msgctxt "MainWindow|" #~ msgid "Waiting for profiler..." #~ msgstr "Väntar på prestationsverktyg..." #~ msgctxt "MinecraftPage|" #~ msgid "Minecraft Version Updates" #~ msgstr "Uppdatering till Minecraft" #~ msgctxt "MinecraftPage|" #~ msgid "Automatically update to latest version revision" #~ msgstr "Uppdatera automatiskt till den senaste versionen" #~ msgctxt "ModFolderPage|" #~ msgid "Select Loader Mods" #~ msgstr "Välj Loader-moddar" #~ msgctxt "MultiMCPage|" #~ msgid "Icon Theme (needs restart, work in progress)" #~ msgstr "Ikon-tema (kräver omstart, under pågående arbete)" #~ msgctxt "NewInstanceDialog|" #~ msgid "Version:" #~ msgstr "Version:" #~ msgctxt "OneSixInstance|" #~ msgid "Loader mods" #~ msgstr "Loader-moddar" #~ msgctxt "OneSixInstance|" #~ msgid "Core mods" #~ msgstr "Core-moddar" #~ msgctxt "OneSixInstance|" #~ msgid "Edit Instance (%1)" #~ msgstr "Redigera instans (%1)" #~ msgctxt "OneSixUpdate|" #~ msgid "Creating stripped jar: Opening minecraft.jar ..." #~ msgstr "Skapar avskalad jar: Öppnar minecraft.jar..." #~ msgctxt "OneSixUpdate|" #~ msgid "Creating stripped jar: Adding files..." #~ msgstr "Skapar avskalad jar: Lägg till filer..." #~ msgctxt "OneSixUpdate|" #~ msgid "Installing mods: Adding " #~ msgstr "Installerar moddar: Lägger till " #~ msgctxt "QuaGzipFile|" #~ msgid "Opening gzip for both reading and writing is not supported" #~ msgstr "Öppning av gzip för både läsning och skrivning stöds inte" #~ msgctxt "QuaGzipFile|" #~ msgid "You can open a gzip either for reading or for writing. Which is it?" #~ msgstr "" #~ "Du kan öppna gzip antingen för läsning eller för skrivning. Vilket väljer " #~ "du?" #~ msgctxt "QuaGzipFile|" #~ msgid "Could not gzopen() file" #~ msgstr "Kunde inte öppna filen med hjälp av gzopen()" #~ msgctxt "QuaZipFilePrivate|" #~ msgid "ZIP/UNZIP API error %1" #~ msgstr "ZIP/UNZIP API fel %1" #~ msgctxt "VersionPage|" #~ msgid "This isn't implemented yet." #~ msgstr "Detta har inte implementerats än." #~ msgctxt "VersionPage|" #~ msgid "Replace any current custom version with Minecraft Forge" #~ msgstr "Bytt ut den nuvarande egna versionen med Minecraft Forge" #~ msgctxt "VersionPage|" #~ msgid "Failed to load the version description file for reasons unknown." #~ msgstr "Misslyckades att ladda versions-filen p.g.a. en okänd anledning." #~ msgctxt "VersionPage|" #~ msgid "This action will remove the FTB pack version patch. Continue?" #~ msgstr "Du håller på att ta bort patchen för FTP-packen. Fortsätt?" #~ msgctxt "VersionPage|" #~ msgid "" #~ "This action will remove deprecated version files (custom.json and version." #~ "json). Continue?" #~ msgstr "" #~ "Du håller på att ta bort föråldrade versions-filer (custom.json och " #~ "version.json). Fortsätt?" #~ msgctxt "InstanceSettingsPage|" #~ msgid "" #~ "Pre-launch command runs before the instance launches and post-exit " #~ "command runs after it exits. Both will be run in MultiMC's working " #~ "directory with INST_ID, INST_DIR, and INST_NAME as environment variables." #~ msgstr "" #~ "\"Kommando innan start\" körs innan instansen startas, och \"Kommando " #~ "efter stängning\" körs när instansen avslutats. Både körs i MultiMC's " #~ "folder, och variablerna INST_ID, INST_DIR och INST_NAME är satta." #~ msgctxt "MinecraftPage|" #~ msgid "Console Settings" #~ msgstr "Konsolinställningar" #~ msgctxt "MinecraftPage|" #~ msgid "Show console while the game is running?" #~ msgstr "Vissa konsolen under tiden som spelet är igång?" #~ msgctxt "MinecraftPage|" #~ msgid "Automatically close console when the game quits?" #~ msgstr "Stäng konsolen automatiskt när spelet avslutats?" #~ msgctxt "MultiMCPage|" #~ msgid "Simple" #~ msgstr "Enkelt" #~ msgid "Mod not available" #~ msgstr "Modden är inte tillgänglig" #~ msgid "You seem to be missing the QuickMod file for %1. Skip it?" #~ msgstr "Du verkar inte ha QuickMod-filen för %1. Hoppa över den?" #~ msgid "" #~ "The following mods have new updates:\n" #~ "\n" #~ "%1\n" #~ "\n" #~ " Update now?" #~ msgstr "" #~ "De följande modden har nya uppdateringar:\n" #~ "\n" #~ "%1\n" #~ "\n" #~ "Uppdatera nu?" #~ msgid "Continue?" #~ msgstr "Fortsätt?" #~ msgid "Remove these QuickMods?" #~ msgstr "Ta bort dessa QuickMods?" #~ msgid "" #~ "The QuickMods you selected for removal are depended on by some other " #~ "mods, and therefore those mods will also be removed. Continue?" #~ msgstr "" #~ "QuickModsen du valde ut för att ta bort är beroende av några andra mods, " #~ "och därför kommer även dessa att tas bort. Fortsätt?" #~ msgid "QuickMods" #~ msgstr "QuickModdar" #~ msgid "Add QuickMod File" #~ msgstr "Lägg till QuickMod-fil" #~ msgid "QuickMod files (*.quickmod *.json)" #~ msgstr "QuickMod filer (*.quickmod *.json)" #~ msgid "N/A" #~ msgstr "Ej tillgänglig" #~ msgid "Download waiting" #~ msgstr "Nedladdning köad" #~ msgid "Open website" #~ msgstr "Öppna hemsida" #~ msgid "Copy donation link" #~ msgstr "Kopiera donationslänk" #~ msgid "Success: Already installed" #~ msgstr "Lyckades: Redan installerad" #~ msgid "Success: Installed from cache" #~ msgstr "Lyckades: Installerad från mellanlagring" #~ msgid "Error: No download URLs" #~ msgstr "Fel: Inga nedladdnings URLer" #~ msgid "Selecting URL..." #~ msgstr "Välj en URL..." #~ msgid "Checking Maven repositories" #~ msgstr "Kontrollerar Maven-repositories" #~ msgid "Couldn't find a Maven repository" #~ msgstr "Kunde inte hitta ett Maven-repository" #~ msgid "Waiting on web page." #~ msgstr "Väntar på hemsida." #~ msgid "Success: Downloaded and installed successfully." #~ msgstr "Lyckades: Nedladdning och installation lyckades." #~ msgid "URL" #~ msgstr "URL" #~ msgid "Select QuickMod File" #~ msgstr "Välj QuickMod-fil" #~ msgid "" #~ "QuickMod files (*.quickmod *.qm);;JSON files (*.js *.json);;All Files (*)" #~ msgstr "" #~ "QuickMod filer (*.quickmod *.qm);;JSON filer (*.js *.json);;Alla filer (*)" #~ msgid "Open" #~ msgstr "Öppna" #~ msgid "Save" #~ msgstr "Spara" #~ msgid "Upload QuickMod" #~ msgstr "Ladda upp QuickMod" #~ msgid "Download QuickMod" #~ msgstr "Ladda ned QuickMod" #~ msgid "Direct" #~ msgstr "Direkt" #~ msgid "Direct (Maven)" #~ msgstr "Direkt (Maven)" #~ msgid "Sequential" #~ msgstr "Sequentiel" #~ msgid "Parallel" #~ msgstr "Parallell" #~ msgid "Encoded" #~ msgstr "Koderad" #~ msgid "No downloads available" #~ msgstr "Inga nedladdningar är tillgängliga"