When User Action Translation
a year ago DoNotSpamPls New translation MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Сървъра за удостоверяване не изпрати ключ за достъп.
a year ago DoNotSpamPls New translation MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Сървъра за удостоверяване се опита да промени клиентския ключ. Това не се поддържа.
a year ago DoNotSpamPls New translation MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Сървъра за удостоверяване не изпрати клиентски ключ.
a year ago DoNotSpamPls New translation MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Моля въведете Вашите потребителско име и парола за Mojang или Minecraft за да добавите Вашия акаунт.
a year ago DoNotSpamPls New translation MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Акаунти
a year ago DoNotSpamPls New translation MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
&Без акаунт по подразбиране
a year ago DoNotSpamPls Translation changed MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Не избирай акаунт по подразбиране. Това ще накара MultiMC всеки път да Ви пита за избор на акаунт когато стартирате инстанция, която няма своя настройка.
a year ago DoNotSpamPls New translation MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Не избирай акаунт по подразбиране. Това ще накара MultiMC всеки път да Ви пита за избор на акаунт когато стартирате инстанция, която няма своя настройка
a year ago DoNotSpamPls Suggestion accepted MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
&Настрой по подразбиране
a year ago DoNotSpamPls Suggestion accepted MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
<html><head/><body><p>Настроите текущо избрания акаунт за активен. Активният акаунт е акаунта който се използва за влизане (освен ако не е настроено другояче в настройките на определена инстанция).</p></body></html>
a year ago DoNotSpamPls Suggestion accepted MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
&Премахни
a year ago DoNotSpamPls Suggestion accepted MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
&Добави
a year ago DoNotSpamPls Suggestion accepted MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
<html><head/><body><p>Добре дошли! Ако сте нови тук, можете да натиснете бутона &quot;Добави&quot; за да добавите Вашия Mojang или Minecraft акаунт.</p></body></html>
a year ago DoNotSpamPls Suggestion accepted MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Канал
a year ago DoNotSpamPls Suggestion accepted MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Номер на build-а
a year ago DoNotSpamPls Suggestion accepted MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Платформа
a year ago DoNotSpamPls Suggestion accepted MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Версия
a year ago DoNotSpamPls Suggestion accepted MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Затвори
a year ago DoNotSpamPls Suggestion accepted MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
За Qt
a year ago DoNotSpamPls Suggestion accepted MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Копиране/Преправяне