When User Action Translation
11 months ago DoNotSpamPls New translation MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Сървъра за удостоверяване не изпрати ключ за достъп.
11 months ago DoNotSpamPls New translation MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Сървъра за удостоверяване се опита да промени клиентския ключ. Това не се поддържа.
11 months ago DoNotSpamPls New translation MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Сървъра за удостоверяване не изпрати клиентски ключ.
11 months ago DoNotSpamPls New translation MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Моля въведете Вашите потребителско име и парола за Mojang или Minecraft за да добавите Вашия акаунт.
11 months ago DoNotSpamPls New translation MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Акаунти
11 months ago DoNotSpamPls New translation MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
&Без акаунт по подразбиране
11 months ago DoNotSpamPls Translation changed MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Не избирай акаунт по подразбиране. Това ще накара MultiMC всеки път да Ви пита за избор на акаунт когато стартирате инстанция, която няма своя настройка.
11 months ago DoNotSpamPls New translation MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Не избирай акаунт по подразбиране. Това ще накара MultiMC всеки път да Ви пита за избор на акаунт когато стартирате инстанция, която няма своя настройка
11 months ago DoNotSpamPls Suggestion accepted MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
&Настрой по подразбиране
11 months ago DoNotSpamPls Suggestion accepted MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
<html><head/><body><p>Настроите текущо избрания акаунт за активен. Активният акаунт е акаунта който се използва за влизане (освен ако не е настроено другояче в настройките на определена инстанция).</p></body></html>
11 months ago DoNotSpamPls Suggestion accepted MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
&Премахни
11 months ago DoNotSpamPls Suggestion accepted MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
&Добави
11 months ago DoNotSpamPls Suggestion accepted MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
<html><head/><body><p>Добре дошли! Ако сте нови тук, можете да натиснете бутона &quot;Добави&quot; за да добавите Вашия Mojang или Minecraft акаунт.</p></body></html>
11 months ago DoNotSpamPls Suggestion accepted MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Канал
11 months ago DoNotSpamPls Suggestion accepted MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Номер на build-а
11 months ago DoNotSpamPls Suggestion accepted MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Платформа
11 months ago DoNotSpamPls Suggestion accepted MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Версия
11 months ago DoNotSpamPls Suggestion accepted MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Затвори
11 months ago DoNotSpamPls Suggestion accepted MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
За Qt
11 months ago DoNotSpamPls Suggestion accepted MultiMC5/MultiMC5 - Bulgarian
Копиране/Преправяне